Kosmisk lys og mørke er oss.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Våre egne evner for utvikling, alle kan gjøre det.

Alt vi noen sinne kan uvikle, er oss selv, vi kan aldri utvikle annet.

 

Å da er det lurt å vite om lys og mørke og hva det er i stor og liten skala.

Altså vi som individ har vært med på en dualitets reise, en reise i tosidighet, altså enkelt sagt adskillelse fra vår egen helhet. I de tidligere tider, da vi begynte inkarnasjonene på jorden, så var vi av høyere bevisshet og var ikke adskilte oss selv.

 

"Denne reisen valgte vi selv å være med på for mange tusen år siden, mange av oss valgte dette for en større enhets vekst i enden av erfaringen, det som åpenbarer seg for oss i dag, vi er på veg tilbake til vår storhet som lysvesen, og nå til en enda større bevissthet noen gang i vår evulusjons reise, alt har hatt en årsak og alt er viktig"

  

Adskillelsen er to sider men samtidig ett. Som vi kan kalle for lys og mørke, dette skaper vi med vår bevissthet gjennom hvordan vi tenker, tanken har en utrolig kraft, tanken er raskere enn lyset og er en av våre flere skapende krefter,  som vi kan bruke her i den fysisk verden. Leveren i vår fysiske kropp er  også en energi  givene kilde, men hjertet har den størtse kraften av dem alle og er den sterkeste magnetiske tiltrekkende kraft noen sinne og er det ultimate lyset.

 

*Altså vår hjerne er todelt i to hemossfærer, og fungerer bedre og sterkere jo høyere bevisshet vi har, jo høyere bevisshet jo mere sammenkobling på hjerne halvdelene og større enhet og styrke i oss selv, og kan beskrives som en sikrings boks for vårt tempel (kroppen), en boks som omformer beskjeder ut i kroppen vår. Et mektig organ vi skaper livet vårt ut av.

 

*Leveren er setet for egoet, smertene, behovene,  alle følelser og smerter som angst, frykt, sinne, irritasjon, sjalusi, redsel alt som ikke er av kjærlig art og vårt syn på andre som dårlige, og annet liv som laveremålt enn vårt. 

 

*Hjertet er den sterkeste kilde av kraft vi har, det er der vi fungerer ut fra som vesen, det er vårt sentrum,og kan aldri slukke det er denne bevisste kjærligheten vi er i evighet, selve muskelen kan stoppe når vi er ferdig i kroppen men aldri kjærlighets energien som omgir hjertet, og er i hjertet.

 

Kjærlighets energien er 100.000 ganger sterkere enn noen annen energi. Men her er det avhengig av hvilken av disse organene vi gir mest næring til eller oppmerksomhet om du vil. Avhengig hva du selv er bevisst hva du er, hvem du selv definerer deg selv som.

 

Så til lyset, lyset er det samme som kjærligheten,altså kjærlighet = Lys = Jeg er = Gud, = lyset som forskerne våre kaller for energier i verdensrommet = oss er Alt som er,er det samme som oss, som også er utenfor jorden.

 

Alt vi innehar inni og utenfor oss er det samme, bare i større eller mindre grad.

Vårt univers her i fysisk erfaring er kroppen, sentrumet for vårt univers er hjertet, bevisstheten vår i mikroksmos. Slik det makrokosmiske univers også har et stort sentrum av lys som vi kaller matrisen der vi er fra, eller vi kan kalle det gud, bevissheten gud. Supra bevissheten.

 

Slik vi kan skape mørke ut av bevissheten vår leveren, om vi gir den mest oppmerksomhet. Alt som er mørke er skapt av oss selv, igjen i større eller mindre grad, et slikt sted finnes også ute i makrokosmos, et sted der mørke skapes, jo sterkere skapende mørke er det noen kaller djevelen eller satan. 

 

Alt dette er navn vi som individ har satt på lyset eller mørket, men er energier som finnes over alt, men som sagt aldri kan lyset overmannes av mørke, aldri for alltid. Men lyset over vinner mørket, alltid.

 

Så det er vi som bevissthe, ubevisste, overbevisste individ som skaper alt dette, først i oss selv og så utenfor oss, det er hva vi gir mest oppmerksomhet som blir størst.

 

Om noen skal ha en betegnelse som total lys, så må de være totalt gjennomført gode i alt de er, mot alle som er og se kjærlig på all skapelse. Om en sier at noen er snille, så er de faktisk ikke det totalt, om de i neste nu er stygge mot andr, en betegnelse kan man, i min bevissthet da, kun gis om noe som er en helhet i all tid.

 

Ellers så er vi det vi er, ikke til å forklare med en evig foranderlig flyt av energi.

 

Å være supra bevisst, supra lys er å omfavne alle som en og se alt for herlig, forde vi vet at de skaper alt selv. Slik vi alltid er omfavnet av makro bevisstheten gud, vi blir aldri dømt, for skaperen lyset vet ikke hva dette er. Det eneste som finnes er karma, karma er alt vi selv gjør som kommer tilbake til oss.

 

GUD = Gudommelige underfundige du

 

Så enkelt er det, å så vanskelig kan det være,  lykke er det vi selv som lager, problemer er det vi selv som lager, du er skaperen jeg er.

Jeg elsker deg, du er meg.