Kosmisk innstrømming av krystallisk lys.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Dette lys er en av flere mesterlige lys som innføres til jorden i denne tid.

Lyset fra nord kan også kalles krystall lys, Kristus lys/ platina lys. Det er svært intelligent og forrener alle halvdeler i alt levende, alt som trenger polarisering, balanse og er sammenførende i sin væren.

 

Jeg vil gi ut informasjon om dette kosmiske lyset som kommer inn fra nord.

 

Dette lyset er svært intelligent og har alltid vært det, det bare innføres igjen til planeten jorden og alt liv på den atter en gang.

 

Jeg oppserverer at det sies forskjellige ting om dette noen steder, noen sier dets inn komme er i Alta i finmark fylke og noen sier det er spesielt for Norge.

 

Igjen av delene er direkte feile, men heller en del mangelfulle og begrensende, for den som kun tror dette kommer fra kun disse stedene.

 

Ingen mesterlige kosmiske lys inn komme av noen slag kommer kun for 1 eller for kun for et område, aldri, det er aldri ment at guddommelig lys skal være for ”noen utvalgte”, men alle som en som ønsker å ikle seg selv slikt lys gjennom eget valg kan innta dette.

Aldri uten unntak.

 

Så om lyset fra nord.

Det blir innført gjennom hele den nordlige halvkule av kloden vår og er svært langtrekkende, og har hva jeg kaller portalåpninger, store eller små over flere steder, et av disse stedene er i Alta, et lenger nord, et i Tromsø også videre spredt over hele landet Norge.

 

Og videre spredt over alle land, Sverige, Finland, Canada og videre og steder på hele den nordlige kule, slik mange steder har vært mye mer åndelig og fastholdene på hva vi har vært her i Norge, jeg skriver herfra for jeg inkarnerte her denne gangen og lever her nå. Stedene er grønnland og Island og England for å nevne noen, så finnes det slike steder av høy energetisk spiritualitet over hele kloden

 

Men nå i denne spesielle tiden av forandring, så får vi sterk kosmisk hjelp for jordens energi høyning, som igjen fører til at jorden stiger i dimensjonen.

 

Lyset blir innført gjennom jordens nordlige halvkule som vi kaller for den magnetiske nordpol og er sterkt delende utover gjennom oss mestere som har inkarnert i nordområdene i denne tiden, vi har inkarnert for å gjøre dette, og en hver mester kjenner seg selv igjen i å ha valgt å vie hele sitt liv til denne oppstigning i kosmisk sammenheng av guddommelig væren.

 

Kjenner seg også selv igjen at, kun å forløse alt 3 dimensjonalt væren i sitt eget vil bli gitt tilgang til jordens akasha register, til gang til stor kosmisk informasjon for menneskeheten og alt liv.

 

Og fullt ut forstår likeverdet i alt levende på planeten, gjennom å dele fritt av hva meteren vet, og også forstår viktigheten av Ra sentralsolen, og dynamikken i alle planeter og stjerner.

 

Men det finnes mange av oss i alle land vet jeg og vi vier vårt liv til dette, hjelpe jorden og andre.

 

En mester må heller aldri forsere den fri vilje av alt som er, leve i pakt med seg selv og moder jord og alt som er.

 

*En stormester hjelper aldri et individ, uten å ha blitt spurt om hjelp.

*Hjelper heller aldri de som søker om hjelp i å se fremover i tiden deres, med mindre de hjelper dem å selv bli mester å nå det de vil.

 

*Og ser aldri inn i aurabildet til et annet individ som ikke er klar over dette, det er strengt illegalt, selv om noen ber mesteren å gjøre dette.

 

*En stormester vet at det er guddommelig kjærlighet som er viktigst av alt og viser veg i alt og at vi alle som en er her i store reiser enten for seg selv eller fr alt som er.

 

*Å at egoet ikke kan være til stede i en stor mesters liv. Kjære deg som leser dette, alle kan strekke seg til et mesterlig liv, men vi må først velge dette.

 

Hjerteligste hilsener fra Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert