Alt er energi, energi i forskjellige former.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Hva en forklaring på energi kan være.

Energi, alt er energi vibrasjoner i bevegelse.

 

 

Mange begynner å bli bevisst eller snakker om at alt er energi, men selv om så ligger noen ganger ikke den fulle forståelse for hva dette egentlig er, å hvor stor påvirkningskraft dette egentlig har på alt liv i hverdagen.

 

 

Energi er bølgende energetiske frekvenser i bevegelse, noe er energi med sterke bevisstheter, altså en viten inni energien om at den er, eksisterende, er tilstedet i livet, og nivåene i styrken viser forskjellen i dimensjonene.

 

 

Noen individer er mer bevisste på dette enn andre, og at de kan heve og senke eget frekvens nivå, bevisst eller ubevisst.

 

 

Alt liv innehar denne energien, dyr, planter, planeter, alt av materialer og mennesker, alle og en hver har dette i større eller mindre grad.

 

 

Noen er svært bevisst eget energi nivå og bare ER, til de velger å endre form av livet elle endre struktur av væren, sik alt liv gjør bevisst eller ubevisst skapende igjennom sin egen livssyklus.

 

 

Når det gjelder bevisst heving av eget frekvens nivå, så gjør individet dette gjennom valg vi foretar gjennom passasjen vi kaller fysisk erfaring, valget gjør vi da før vi inkarnerer eller blir satt ut i en livs oppgave, snakker nå generelt om alle livsformer.

 

 

Altså, noen gjør valget før inkarnasjonen og bare tre inn i et større nettverk, er seg selv sammen med mange andre enheter av samme slag, disse energiene kan vi også kalle for trær eller planter og er her for å tjene livs energi strømmen på planeten, seg selv og for andre levende individ som insekter, fluer og mennesker og dyr, disse livsformene er av stor verdi for alt liv, og er like verdifullt som all annen livsform. 

 

 

Vi alle er en del av et større nettverk, men ikke alle individene er klar over dette. 

 

 

Så har vi sjelelig energi som har en kjerne av bevissthet i seg selv, denne kjernen kan vi kalle sjel og befinner seg i fysisk inkarnering gjennom en livs passasje som dyr eller menneske.

 

 

 

Den tiden vi startet våre inkarnasjons sykluser her på jorden, så hadde vi sterk bevissthet eller høy bevissthet, og var da kaldt enkelt forkart lysvesen, åndevesen, altså vi så oss for det vi var.

 

 

Denne bevisstheten som ble ”borte” skal jeg skrive om i et annet skriv men nå forklaring av energien.

 

 

Altså sjelelig inkarnasjon, noen kan komme med høyere bevissthet enn andre, altså komme med større sjelelig viten enn andre inkarnerte sjeler.

 

 

Dette er aldri for at de er mer verdt de som har større viten enn de andre, men for t de har orket å inkarnere ”fysisk livs passasje” oftere enn de andre av ikke så høy viten.

 

 

Altså dette, er gjort for at de ville det ut av egen fri vilje, ingen liv eller livsformer er her mot sin vilje, men noen kan i løpet av fysisk passasje glemme at de først hadde valgt dette selv.

 

 

En fysisk passasje gjør vi for at vi vil heve frekvensen av vårt individ gjennom erfaringen vi innhenter på denne passasjen.

 

 

For et individ eller en sjel, sa kan livet i fysisk erfaring være at de skal opplev alkoholiker livet, livet som narkoman eller bare som en eller annen rollefigur av annet slag vi velger.

 

 

Uansett hva sjelen har valgt så bør de få leve livet sitt helt som de velger selv, uten at andre rundt skal dømme deres livs valg av noe slag.

 

 

Noen er faktisk her for å oppleve drama i full skala, for dette gir de en eller annen form for vekst, årsaken eller grunnen liger inni hologramminnet (sjeleminnet) til den som erfarer dette livet de velger.

 

 

Noe andre rundt ikke har noe med eller har noen form for rett og blande seg inni uten å ha blitt spurt om hjelp for i forkant.

 

 

Alles liv er selvvalgte, alles måte og leve livet på er selvvalgte, det er totalt umulig og ikke velge selv, der jeg minne på at taushet er også et valg.

 

 

Andre kommer for å oppleve kun glede fremgang og lykke, i dette ligger det også en erfaring, dette også selvvalgt. 

 

 

Alle sjelelige individ med den frie vilje har altså mulighet til å heve og senke eget energinivå.Selv om en kom med lav frekvens kan en velge å heve dette under reisen i fysisk erfaring, måten å heve dette på er gjennom meditasjon og bevisstgjøring av selvet som individ om en ønsker dette, altså bevisstgjøre seg selv.

 

 

Vekke seg selv opp til å komme over til en større opplevelse av seg selv som individ, om en ikke velger dette så er det også greit, vi får lov å gjøre så mange passasjer vi bare ønsker, slik vi alltid, nåtid og datid har gjort.

 

 

Valget kan være følelses forskjell mellom bevissthet nivåene vi velger å være i.

 

 

Jorden vår planet vi er inkarnerte på nå er også en egen enhet, en egen bevissthet, den er sin egen kropp i eget energi nivå.

 

 

Det bevissthets nivå vi velger å heve oss i er det samme som vi kan kalle for dimensjoner, et individ kan være i en dimensjon en frekvens, selv om individet ved siden av er i et annet.

 

 

Det som skiller disse nivåene er lysstyrken individet er hevet i eller vibrerer på, altså høy vibrering er øy lysstyrke og det samme som høy bevissthet og da høy viten av hva dette individ selv er, sammen med et individ som ikke har orket å gjøre noe for å heve denne lysstyrken.

 

 

Det individet som ikke har gjort en innsats for å heve egen frekvens, vil ofte benekte det dette lyssterke individet ser, hører og sanser.

 

 

Av den enkle grunn at den ikke har samme utsikt fra selvet og det er jo svært logisk synes jeg at de ikke gjør, for lite lys viser lite og sterkt lys viser masse, å det en ikke ser, ser en ikke. 

 

 

Det viktige her er mener jeg, at den andre som ikke ser så masse ikke må føle seg dårligere eller tro at den er dårligere, for det er den ikke og at den med lavere frekvens skal vite at den helt selv kan heve sitt eget lysnivå og se det samme som den lyssterke.Bare den orker å gjøre dette for seg selv, valget er fritt og vårt.

 

 

Dette lyset er noe alle inkarnerte er eller har da i større eller mindre grad dette lyset kan også kalles gud, Gud betyr alt og alle, alt rundt oss, han henne du og jeg, det er hva vi er, ingen kan eie denne guden mer enn vi er, samme som ingen kan eie lyset annet enn å være dette.

 

 

Mange søker dette indre lyset som er gud, som igjen er den ytterste kjærlighet og omfavnelse vi alle er et i, men ikke alle er bevisste i.

 

 

Derfor søker sjelene sammen i det i kaller for religioner, de søker etter lyset gjennom reiser og annet, men sannheten er at, vi trenger ikke søke etter noe vi alle har rett innenfor og utenfor vår fysiske enhet, kroppen. 

 

 

Enheten og lyset er inni oss alle sjelelige individ og trenger bare oppmerksomhet av vår egen bevissthet å det kan vi gjøre hjemme akkurat der vi befinner oss, i stillheten av og lytte til selvet vårt indre guddommelige lys. 

 

Å om din bevisshet våkner av dette, så håper jeg du skjønner hvordan vi påvirker alt liv vi tilbinger tid sammen med, barna dyrene og også de rundt utenfor dette nære felt, dette gjør vi helt uten og si et ord, våre nære påvirkes av at vi bare er den vi er, så hvilken energi vi bærer i stillhet inni oss har stor bretydning og berører vår neste.

 

Velger vi å nære det tunge inni oss selv så er det det du sender ut som energi, velger vi det lette så er det det i kjærlighet som kommer vibrerende ut av vår vesen. Valget er vårt.

Å hvem vi velger å erkjenne oss selv som, har en helt egen energi frekvens, absolutt.

Hjem er der hjertet vårt er, og det har vi med i tempelet kroppen. Lavt vibrerende, lav dimensjon, sterk vibrerende høyere dimensjon, høyere dimensjon sterkere kraft av kjærlighet og tilstedeværelse av det guddommelige indre.

 

 

Snillhet er ikke en ”svakhet” men en manifestasjon på stor indre styrke, kjærlig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert i eget lys. Namaste.