Min Viten om indigo/krystall barna

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

 

Indigo er betegnelsen på fargen i auraen til barnet som kommer, og betegner også dermed bevisstheten til individet, at sjelen som omslutter kroppen har høyfrekvent energi og vet en god del. Og har fått med seg masse viten om seg selv og har ganske åpne sanser og evner å se, høre, føle og sanse multidimensjonalt, å har inkarnert på jorden massevis av ganger tidligere.

 

Så indigo er jo en farge betegnelse og sier masse om barnets viten, det har ofte store tindrende øyner og er oppvakt. Et indigo barn har store vanskeligheter med å bli overrasket med gaver eller andre ting, bare fordi at det vet hva som skal skje og hva den får. Et indigobarn kan ikke lyve og er totalt ærlig i sine uttalelser.

 

Noen av de kan se auraer av andre og noen sanser sterkt andre parallelle verdener men dette er ikke likt hos alle. Og de er vanskelige å putte inni systemer den ikke liker, kan oppfattes som urokråker om de ikke er interessert i det som blir presentert for de, og det er ofte slik på skolene i dag, for skolesystemet vårt av i dag er et dårlig skolesystem, det er mye tvang og lite frihet, og det fokuseres lite på fri tenkning og frihet til å styrke individets egenverd.

 

Et indigobarn kan enda dubbes av sine foreldre men det skjer ikke uten kamp fra barnets side, et lykkelig indigobarn et det som for ta de aller fleste avgjørelser selv, med god støtte av foreldre som elsker det uansett hva det velger, det liker ofte sang og musikk og være i bevegelse og er en kunstnerisk sjel.

 

De kan ofte utvikle indre vedvarende uro om de blir presset til ting de ikke vil, og vil kunne utvikle depresjon om de rundt dette barnet, viser misnøye med barnet.

 

Så til deg kjære forelder som mener at ditt barn er et indigobarn, begynn din egen spirituelle utvikling er mitt råd til deg, for da vil du kunne følge med dette barnet og ikke begrense det, fordi du ikke forstår. Indigo barn er ikke mer spesielt, enn andre barn og folk på denne planeten, de viser bare at de er våknet litt i forkant av andre, derfor skal en ikke generalisere, men indigobarn har vært generalisert i lang tid av at de er urolige, ADHD eller annet negativt, så en oppløftning til en høyere betegnelse og viten til dem gjør ikke noe, ingen tar skade av å føle seg betydningsfulle og store, for det er i sannhet det vi alle er.

 

Å dere skal vite at et hvert individ kan utvikle dette og har akkurat samme mulighet som indigo eller krystallbarn, indigobarn har bare våknet litt før, ofte for å vise veg som ledere og mesterlig presentere livet herlige mysterier av alle dimensjoner, vi har styrker og modigheten til å gå foran, vi vet om tidligere liv og andre mysterier.

 

Men livet her har aldri vært en kamp om å være best, men en reise i å erfare og utvikle kjærligheten i seg selv, en trenger ikke sloss for at andre mestrer livet, en kan bestemme seg for å bli en mester selv.

 

Ungdommer av indigo vil ofte ikke jobbe eller følge samfunnets gamle strukturer, de våger å gå sine egne veger, de vil ikke gå skole eller gjøre som de fleste, de er også kommet for å snu samfunnet og da må foreldrene ikke se håpløsheten foran å se godheten i styrken de er, de kan virke late og giddeløse, men de er her for å revolusjonere verden. 

 

I høyerestående samfunn utenfor jorden, er det helt normalt å la unge få være unge så lenge de selv ønsker, og derfor blir det ofte en krasj når høyfrekvente barn inkarnerer på jorden, jorden som enda har et rigid mønster av må og burde og om ikke så faller du utenfor, derfor må det komme mange som viser en annen retning for å kunne snu en inngrodd kultur, det er meningen at det skal være slik.

 

Det er blitt født indigobarn i all tid på jorden, og det er ikke bare nå det er mange av oss i stort antall, men denne gangen er det i antall flest noen sinne, siden tiden fra bevissthetens fall, langt tilbake i tid.

 

(Det fødes en god del indigobarn i dag, de har store tidlige klare øyne og er intelligente kjærlige vesen, men det betyr ikke at vi ikke kan bli frustrerte og fortvilte. Det har kommet indigobarn langt tilbake i tid også, jeg var et slikt barn og hadde valgt en vanskelig inkarnasjon for å stige raskt i energi, en kan heve farge energien fra indigo til krystall og andre farger.)

 

 

Disse barna trenger visuell og kjærlig stimulans, ekte ærlig adferd fra sine omgivelser, billedmessig opplæring Metaforisk fremstilling og meditasjon vil være sterkt behjelpelig for deres balanse og ro i dagens samfunn. De blir i vårt samfunn dessverre kalt ADHD barn og dyttes i uheldigvis sterke dopende medisiner for at de skal føle ro, eller for at de lettere skal kunne dyttes inni samfunnets båser. Dette er svært dårlig for de, og det vil kunne senke deres energetiske nivå kraftig.

 

Etter min mening er det samfunnet som trenger å endres ikke omvendt.

 

Disse elskede barna er kommet hit for å være med på endringen av den nye jorden, og ungdommer av indigo og krystall barn har ofte en indre vilje og lyst til å kunne hjelpe moder jord. De blir tryggere når de vokser til, alt avhengig av foreldrene det valgte.

 

 

 

Krystall barn har etter navnet krystallisk energi i sin aura, de har enda sterkere sanseapparat en indigo barna, og lar seg absolutt ikke dupere av noe og gjør akkurat som det vil, noen av disse barna kan  tildig alder mestre flere forskjellige språk, og det er helt normalt for de å være slik, og de kan se sjeler fra andre dimensjoner, de vet om enhjørningen og pegasus som andre kaller fabeldyr, disse dyrene er ikke det, en fabel altså.

 

Voksne kan ofte finne på og si til barna som forteller om disse dyrene, at de fantaserer selv om de slettes ikke gjør dette, de kan oppfattes som svært umulige om de ikke har forståelsesfulle foreldre, de liker ofte ikke kjøtt og trenger sunn og næringsrik mat, noe alle gjør men spesielt de.

 

 

Dårlig mat og drikke vil senke deres energier, de velger ofte et vegetarisk liv. De kan sanse og se multidimensjonalt og meditasjon vil hjelpe de og holde fokus gjennom oppvekst og ellers livets tilværelse, disse barna er ofte født karma frie og påvirkes ikke av foreldrenes arvemateriale. Om de har dårlig stimuli rundt seg kan de også trekke seg en del inni seg selv og lukke omverdenen ute.

 

 

De trenger fysiske utfordringer og stimuli på alle plan av hva det er, og liker dårlig å bli fortalt hva det skal gjøre, dette barnet er vant med frihet fra den andre siden og dens energi er bare slik fra naturens side.

 

 

Indigobarn kan ha en del karma og forløse gjennom det fysiske livet, noe krystall barnet ikke har, men det kan være en del forskjell fra barn til barn der også, alt etter som hva det har valgt før det kom.

 

 

Jesus var et høyfrekvent barn da han kom, han er ofte gjengitt i maleri med regnbue farget aura rundt hodet sitt, gull eller lilla farge, det er folk som kunne se auraer i den tiden også, som fortalte dette, og det ble da tatt som et tegn på at han var gudelig, guds sendebud, men vi alle sammen har aura rundt oss, men ikke alle kan se dette, vi er alle guds sendebud alle som en, er vi.

 

 

Dette er en generell forklaring og favner ikke alle tusenvis av individ av indigo og krystall, og det kan være forskjeller der ute, jeg kan ikke vite alle inkarnertes valgte veg.  Mange av disse barna vet av "tidligere liv, tidligere inkarnasjoner" det er helt naturlig for dem.

 

Husk du som er så heldig å ha et slikt barn rundt deg, de er en gave slik alle er, de har masse og fortelle og du bare slipper de til, de kan vise veg for de voksne også, de har masse viten med seg og de trenge trygghet kjærlighet og ro.

 

Som sagt, vi kan heve og senke frekvensen fargene rundt oss, godhet, hjertelighet og kjærlige handlinger hever frekvens fargene, og det motsatte senker de, vær kjærlighet, og om du går en veg, husk alltid å ta med hjertet ditt dit du går. Jeg elsker deg inderlig. Hilse Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert