Min viten og innsikter, kosmisk, jordisk og fysisk.

Guddommelige stråler av perfeksjon av 5 juni 2018.

Ved bruk av disse guddommelige strålene av perfeksjon, vil gi deg styrke og mulighet til mestring av selvet i egen stigning av spirituell energi struktur i alt du er.

 

Blå: Gir styrke, kraft og vilje til å bryte alle mønstre, og gir deg mot til å gjennomføre.

 

Gull/Gul: Gir kraft og styrke til det høyere sinn og jobbe med det fysiske, som igjen er første steg av kristus energi nivå.

 

Rosa: Løfter og styrker kjærligheten og bringer frem lidenskap for egen kjærlighet gjennom handling og manifestering i selvfølelsen.

 

Krystall: Bryter og flytter vekk de gamle energier, skaper kreativitet og kjærlighet, ny fødsel av selvet og flyt i kjærligheten.

 

Grønn/Gull/Hvit: Harmonerer hemosfærer, og lar det høyere sinn infiltrere det lavere fysiske sinn, strålene sammen skaper harmoni og ballanse.

 

Fiolett/Lilla: Transformerer det fysiske selvet, vi blir ett med vår Guddommelige opprinnelse.

 

Rubinrød/ Gull: Pust dette inni hjertechakra, tren på å holde det slik, hjelper deg inni guds lys av mesterskap og fred. Lar Høyere spirituelle Guider av visdom, hjelpe deg.

 

En mester mestrer strålene som seg selv, vær ikke redd for hva du har gjort og vært, det var din erfaring.

Tilgi deg selv som du tilgir andre.

En mester har stor respekt og viten om den frie vilje og inntar aldri andres sted uten å ha blitt spurt.

Hjertelig og kraftfullt hilsen Hilde kristin Kristiansen Van Zundert, del av hjertens lyst.

 

 

Multidimensjonal viten fra meg til deg, ervervet gjennom mange fysiske reiser.
Hilde Kristin Van zundert

Trippel super fullmåner august, september og oktober 2015

En hver skillelinje i skrivene under her, markerer et nytt kapittel som kan omhandle andre innsikter.

 

Månen berører vannet i oss, vannet har intelligens og er det mest påvirkelige av alle ellementer, vannet kan også holde minner av det vonde vi har opplevd. Og hvert månefase er vi i endring og ved super fullmåner er dette ekstra sterkt.

 

Da rives og røskes det i kroppens minnebank og lagrede vonde minner kommer sterkere frem, en kan føle irritasjon og emosjoner mye lettere. Som jeg har sagt før, når månen kan heve og senke det store havet på jorden, så skal en ikke være så overrasket på at det beveger det inni vår lille kropp, månen drar ut i høyvann det du hadde glemt igjen ved lav vann.

 

Først super måne er 29 August, neste 28 september med måneformørkelse, den siste er 27 oktober.

 

Dette påvirker allerede, vi får nesten ingen pusterom mellom hver av disse.

Disse tre super fullmånene er et ledd i åpning av en større portal av femte dimensjons energi som jorden skal løftes inni i de neste årene, og virkningen av disse super månene kommer sterkest nå 2016 og 2017.

 

Vi befinner oss i et kosmisk endringens vindu, der vi blir sterkt påvirket det som skjer, fotonbeltet eller foton energien ligger sterkt og nært jorden akkurat nå og vil "dra i oss" for endringer og slipp av indre mørke.

 

Vi alle har sagt ja til å være med på denne prosessen ved at vi er inkarnert her i denne tid. Foton energien sammen med de sterke fullmånene vil gjøre det litt ekstra vanskelig for de som ikke har forløst så masse av sitt indre iboende frem til nå, alle vil kjenne endringene, og alle vil merke en eller annen forskjell og med seg selv.

 

Magnetismen i fotonenergien og fullmånene vi nærmest dra i gang kraftig snurrende energi, frekvensen i moderjord vil øke og dette påvirker magnetisme feltene i vårt pluss og minus felt i vårt vesen også, vi er også magnetisme, vi har alle en pluss og minus pol. Vi har ikke bare et magnetisk felt i oss, vi har mange flere, også hvert chakra har pluss og minus felt i seg, vår fysiske kropp har mange slike felt og kan kalles samlet energi punkter.

 

Vi kan for tiden merke rare lyder i ørene våre susinger og små ploppe lyder eller klikkende lyder, trykk på ørene og huden kan virke varm og stikkene sviende inni mellom, kvalme siden det går hurtigere rundt, ødemer i og over alt i den fysiske kropp, kvalme og svette er den lille oss som protesterer på disse endringene.

 

Ødemer er kroppen som ikke vil gi slipp, kroppen er vår underbevisste oss.

 

Udefinerbare smerter og plager som jeg har sagt tidligere. Det er viktig å ivare ta seg selv med daglig åndelig praksis og turer ut for å puste inn foton energien i deg er veldig lurt.

 

Fotonbeltet er som energi frekvensen vi har manglet helt eller delvis i vår bevissthet, energien vi kan kommunisere på kryss og tvers av universets størrelse og avstand, foton beltet er som den høyere frekvensen vi kan påkoble oss igjen om vi gjør en innsats.

 

Valget er vårt, jobben er vår. Jeg elsker deg inderlig du meg, hjertelig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert 

Du er verdig ditt sted selv om du er våknet til en større virkelighet.

18 Juni 2013

 

Jeg lager dette skrivet til støtte for den søm føler at de ikke våger å snakke, klart og tydelig til de rundt seg, om hva de vet inni seg, om at de selv har oppdaget eller begynt å huske av sitt større åndelige/spirituelle liv. Det  er en større virkelighet og sannhet om livet i sin helhet der ute, å med dette håper Jeg at mine ord vil hjelpe deg, på din veg mot en multidimensjonal virkelighet.

 

 

Mange mennesker lever i en tre dimensjonal virkelighet som de ofte kaller for normalt, og den er jo det for dem, den 3dim verdenen består stort sett av det som det fysiske øyet kan oppfatte, og troen på at vi må gjøre alt det samfunnet har lagt opp til, er bare å følge en strøm, stort sett uten å tenke så masse selv.

 

Å når andre begynner å presantere en annen virkelighet for de kan de bli sinte og kalle den nye virkelighetn for galskap og overtro, dette er ofte for at det er skremmende med dette "nye" og at deres virkelighets verden blir rokket ved. Å dette nye er slettes ikke noe nytt, det er det som er skikkelig gammelt.

 

Å ikke alle liker at det de har levd etter i så lang tid skal være "feil" jeg skriver feil med vilje for ofte er det det de føler, men vi skal ta vekk ordet feil, for i den utvidede virkeligheten finnes ikke feiler, bare forskjellige stadier av virkeligheter og virkelighets oppfattninger. 

 

Ja, det er en gigantisk større virkelighet der ute og der inni oss selv, og mange sjeler kan kjenne en "tørste" etter å vite mere.  En indre lengsel etter noe mer, en større mening, å for oss som er våknet og har beveget vår energi i en større svære av dimensjon er jo den dimensjonen vår sannhet, virkelighet og det normale, og en del av oss  kan da se tilbake på utviklingstigen og vise forståelse for alle som er akkurat perfekt på sin veg av sitt liv, husk kjære deg og ikke dømme noen, ikke deg selv ikke de som enda er i tredje dimensjon, alle er like perfekte og respekt er en gest en gir seg selv.

 

Ingen kan kjenne sannheten om en annen sjels valgte erfaring her på jorden, ikke våre barns sannhet kjenner vi, vi er alle her helt unik i vår egen reise, spesiellt utvalgt for akkurat hver og en.

 

Jeg skal skrive noen hjelpe settninger som kan brukes å si til de som fornekter din sannhet av hva du tar som "normalt" Å det kan være lurt å lære seg å ta i mot kritikk, lære seg å absorbere den.

 

*Om noen sier du er overtroisk, så er det lurt å si jada det er jeg, jeg er ferdig med å tro og har nå begynt å vite, da er jeg over med å tro:) Altså overtroisk.

 

*Om noen peker på deg og sier du er dum som tror på dette eller annen uttalelse, så skal du si, at se på hånden din når du peker med dine ord, det er tre fingre som peker inn mot deg selv.

 

* om noen sier du er gal, så si, ja for deg er jeg gal men for meg er jeg rett.

 

*Å kjære deg, de som ikke vil vite av en annen virkelighet har ikke mere talerett enn deg, de har ikke mere rett til å være seg, enn du har å være deg, selv om de tviholder på sin virkelighet så finnes det alltids utvidede og større virkeligheter, Slik det gjør for alle individ også oss som er våknet åndelig. Det er ånd vi er i fysik erfaring, vi er ikke en kropp med en åndelig virkelighet.  

 

Kroppen forlater vi og kommer inn i, men ånden vår består alltid i evigheten, det er ånden som gir liv og farge til den fysiske kroppen, når vi forlater den går vi videre, og da starter nedbrytningsprosessen for den fysiske kroppen, vi har hatt mange kropper i våre mange inkarnasjoner.

 

Aksept og kjærlighet er romslighet for alle, kjærlighet er ikke avvisning og fornektelse, da er det ikke ekte kjærlighet om det skjer. Det finnes to former for følelser, kjærlighet og frykt, jeg håper du velger kjærligheten og ikke frykter den du er, kjærlighet er lyset og bevisstheten, frykten er mørket og ubevisstheten.

 

Du er verdifull, du er verdig og skal ikke tie om hva du vet, for du er viten, du er din egen kraft.

 

Jeg elsker deg inderlig, og håper du velger det hjertet vil, ikke hva omgivelsene sier du skal, valget er ditt uansett hva du velger. Å følge hjertet er stien som leder inn til din større bevisshet av spirituell utvikling. Kjærlig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert, en som har gått vegen av levde liv, vegen av tunge erfaringer, akkurat for at jeg kan vise veg i dag til den som ønsker det.

 

Denne virkeligheten er ikke religion, eller er av noen religioner, den trenger eller må ikke, det er valgfritt å elske stort og vite om livet utenfor livet, aksept av den du er skaper aksept til å speiler den du er gjennom kontakten med andre.

 

NAMASTE Noen ganger er sannheten sann, selv om noen ikke tror på det. Tro har aldri vært viten.

 

Ånden som går eller står igjen.

Jeg vil fortelle om ånder som står igjen, åndene som noen kaller spøkelse er akkurat det samme som deg og meg, vi er ånder vi også bare enda i kropp, så finnes det spøkelser der ute uten kropp, ja så er du og jeg, gode spøkelser vi også.

 

Noen ganger står ånder igjen etter endt liv i fysisk kropp, enten er det for at de ikke har bevissthet om å gå i lyset, eller for at de har noe som holder de sterkt igjen her i den fysiske verden.

 

Alle sammen er ånd, selv den som mener at slikt no er bare tull, så får alle som en oppleve å komme ut av kroppen og enda ha sin bevissthet i behold. Det er livet her på jorden som egentlig kan ses på som ikke virkelig om noen av sidene skal kalles for uvirkelig, det er og føles mye sannere og ekte og være på den andre siden om noen av dere skulle ha glemt akkurat den sannheten.

 

En ånd som står igjen kan ha stått fats lenge, noen kan oppleves som vonde men de aller fleste gangene så finnes ikke ondskap, det kan bare oppfattes slik for de som opplever bråket og det plagsomme med å ha en ufysisk ånd tilstedet.

 

Ofte så er åndene akkurat slik som de var i den fysiske kropp og verden, var personen sint og oppfarende ja så blir de det når de har gått ut av kroppen også og kan derfor oppfattes som ond.

 

Men som sagt ondskap som ord og handling finnes kun stort sett hos mennesket og de som dømmer.

 

Ting og gjenstander inneholder alt sammen energi, men så vidt meg bekjet så holder ikke ånder bolig i ting annet enn i det åpne rom, men de kan sette energetisk avtrykk i tingene, slik jeg kan lese en persons sider og måter å være på bare med å holde en gjenstand fra personen.

 

De som står fast kan ofte følge etter noen som er våknet spirituelt og lyser opp, skal forklare hvorfor.

 

Kan dere tenke dere en masse folk, flere hundre samlet, du er også der men får ingen oppmerksomhet, du prøver og bli sett og hørt men du blir ikke det, slik er det ofte for en ånd uten kropp, de blir ikke sett og hørt, å når det endelig kommer en sjel med kropp som er våknet opp og så merker den ufysiske ånden dette og tar kontakt, de får også næring energi fra deg og meg.

 

Noe som kan gjøre oss sliten press i hodet, svimmel og utslitt, vi kan få frysninger og kjenne kulde, men kulde er ikke ensbetydende med ille, det kan bare være en form for utrykk vi kjenner de på.

 

Å det er mulig og be de være stille snakke med de, slik du snakker til andre rundt deg, og be de trekke seg unna er lurt, da påvirker de deg ikke så masse.

 

Ofte kan de ses i refleksjon av et vindu, speil eller annet, de kan vise seg på mage måter, men de som står igjen er ikke orber lys sjele kuler som kan ses på bilde, de er i den astrale kroppen sin, den som er svært lik den som de hadde i fysisk manifest.

 

Det er svært masse og fortelle om dette evnet så jeg kan ikke ta med alt, siden den andre siden er en multidimensjonal verden så finnes det flere lag, flere måter og masse forskjellige dimensjoner av forståelse rundt dette, ånder kan forflytte fysiske ting fra den ene siden til vår side og tilbake.

 

Jeg hadde en dame som fulgte med meg hjem fra sykehjemmet her jeg bor, hun het Hansine og fortalte meg at hun levnet noen sko etter seg, det gjorde hun også men selv om jeg jobber med dette og ånder så ble jeg så overrasket at jeg spurte og undret masse rundt dette med skoene.

 

Jeg har de enda og har ikke hjerte til å kvitte meg med de, jeg liker å vise de frem, du kan se de er brukt på utsiden men har ingen fotavtrykk på innsiden, sorte små å størrelse 38.

 

De fleste lar seg lett føre over og de bør etter min mening behandles med ro og sindighet kjærlighet og trygghet. Mene av de gamle lurer på om de er verdig å komme over og ofte retter de på klærne sine før de slipper taket å går, og noen ganger har de nektet også, men de fleste går og finner ro og møter sine igjen, noen trenger lang forklaring og andre ikke.

 

Ånde verden finnes det kan jeg love deg, ellers hadde ikke vi vært, vi skal alle over uansett tro, religion eller andre roller her i livet, også ateister kommer ut av kroppen. Vi er alle sammen utenomjordiske på et vis, og for noen andre er vi også aliens.

 

Husk bare når din dag kommer å gå mot lyset, vi skal hjem da og er ferdig her, den største løgnen noen sinne levert mennesket er at døden er over og slutt for altid, det er ikke sant og har aldri vært det heller. Døden er overgangen en vakker overgang for ånde, hadde vi blitt fått vite det fra vi var små, så ville vi ikke vært så redd og vi kunne ha levd friere og mer i harmoni, husk at i noen samfunn på jorden så har de den viten, ikke alle er blitt løyet til.

 

Så skal du være ånden som går eller står? valget er ditt og mitt. Jeg skulle ønske du husket, kjærlige hilsener Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert

 

 

Overgangen Døden.

På min veg har jeg møtt en del mennesker på sine flotte erfarings veger, mange av oss har opplevd samme senario i livet, bare på forskjellge oppfattelses stadier.

 

Noen har vært syke, svært syke, noen har noen som har gått over til den andre siden, noen har hatt situasjoner der de kanskje selv skulle gått over, men har snudd i døren.

 

Å det fører meg til å skrive mine følelser i dag, som jeg også har følt før.

 

Døden er alltid bestemt av oss selv, avgjøres av oss selv, forskjellen ligger i om hvem som er beviss dette eller ikke, hvem som husker.

 

Noen av disse vakre sjelene jeg har møtt, har glemt at de selv er sjefen over alle sine valg i livet også fødsel og død, noen har sagt til meg i redsel før døden, ja men jeg vil jo leve

 

Jeg sier at om noen der ute tror at dette fysiske livet,er det som er det virkelige livet så er det ikke slik, det virkelige livet er når vi går tilbake til ånderiket, det er der vi er fullest og mest oss selv, mest i livet mest fullt ut lykkelige.

 

Men at livet her på jorden er ment å skal være fritt, lykkelig fremgangsrik og føles bare oki, er det noen også som glemmer, ofte fordi vi elsker drama, vi elsker å føle følelses forskjeller i det vi ser som oss, det er faktisk vi selv som velger drama bitene også.

 

Men vi trenger ikke gjøre det, vi kan slippe disse og heve frekvensen i vårt individ, heve det så høyt at vi begynner å huske, begynner livet på den herlig lykkelige veg om vi ønsker dette, vi trenger ikke vente til vi går over igjen, vi kan gjøre det nå.

 

Igjen sier jeg, vi velger alt i livet selv, vi velger det for at vi vil erfare og oppleve forskjellene, dette er så sterkt for noen at de rett og slett ikke vil gi slipp på dramatiseringen av livet sitt, å vet dere, det er helt greit å føle akkurat hva vi velger, det er helt greit hva vi velger, men det er mindre dramatiserende og mere frigjørende og ta alt ansvar selv.

 

Men det virkelige livet er ikke det fysiske, det er kun gjennomganger av vekst for sjelen, den vi er, den som gir det fysiske livet fritt spillerom for sin egen utfoldelse og vekst, men døden er ikke farlig og har aldri vært det, det er døren til hjem igjen.

 

Kjenner du overgangen døden så kjenner d også deg selv og verdsetter livet i mye større grad, eller skal jeg si, verdsetter følelsen? Hva sier du? du er sjefen, du er lederen og din egen ambasadør for din skapelse, du er!!

 

Jeg elsker deg, Namaste! Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert

Det ble en stor hendelse!

 

11 februar 2013

Min viten om skiftet 21 desember og nå.

 

I ettertid har jeg fått et par spørsmål og reaksjoner, som har gått på at der skjedde jo ingen ting, at det ligger en viss skuffelse i luften hos enkelte.

 

Spørsmål før skiftet var om hva som kommer til å skje og om de var trygge i sin stue under skiftet, noe jeg svarte ja på at der ikke kom til å bli noe krisjendo, at vi hadde hevet lysnivået så betraktelig at vi unngikk dramaer i jordiske hendelser.

 

Jeg har betraktet tiden i etterkant, like mye som levd og er i skiftet enda for min del og jeg vet også det samme for mange av oss lysbærere i ettertid.

 

Det som skjedde var at det skjedde en hel masse, masse flotte hendelser enormt stor gedigent innkomme av guddommelige kjærlighets energier rundt om hele jorden, det ble feiret over hele universet, mange av oss som har inkarnert for å hjelpe til på jordik plan har vært klar over dette i en tid, ja at vi hadde maktet å stoppe det store dramatiske ved alt lys innkomme vi hadde før inn til moderen vår gjennom årtier.

 

Det som undrer meg er skuffelsen hos noen, der jeg mener hver enkelte som føler det de føler, må ta ansvar for akkurat følelsene sine og kanskje spørre seg selv, hvorfor føler du skuffelse? Hva ville du egentlig skulle skje? Var det noe som du kunne vifte med til den som hadde tvilt på deg?

 

Guddommelig kjærlighet er alltid rolig, sterkt vibrerende men ganske udramatisk, kan være personlig drama for noen, men jo høyere lys, indre kilde og bevissthet jo høyere guddommelig lys, til de fleste som leser dette vil jeg si, det store som hente var at verden fikk større forståelse av visdom, kjærlighet og innsikt, noe som har vist seg i laaang tid nå, men enda holder på å integreres.

 

Tiden for de store drama er over, vi er på full fart inn i en ny tidsalder i jordisk og kosmisk sammenheng, kjærlighet skal være stabilt og oppløftende rolig og harmonisk, velgjørende og lykkebringende, beviset kommer gjennom hjertene til hver enkelte, nå når vi i større grad strekker ut følelsene av hjertevarme til vår neste, dette er tiden for å elske gjennom grensen du selv har satt opp, elske på kryss og tvers av alt som er.

 

For godhet, snillhet, inderlighet og ektehet er ikke ord en skal smykke seg med, men handlinger erfart og gjennomført fra det enkelte individ. Og leve ut av hjertet blir en selvfølge, å være i sin indre lidenskap og leve den, er det fullkomne gudebildet gjennspeilet fra den ytterste skaper til den innerste skaper i hver enkelte individ, oss er, vi er ett, en enhets tid som vi selv skaper.

 

Så får vi være våken i natten når inkommet er, vi som tar det inn forløser og forløses i stor skala nå, takk for tidskiftet av stor kjærlighet, takk alle mestre og inkarnerte.

 

Vi har akkurat nå startet vår vandring på en herlig stor veg, vi har masse å gjøre der fremme, men der fremme er nå når vi kommer dit, vær din egen kjærlighet.

 

Hilsen til deg guddommelige uderfundige du, fra Master Yuga Hilde Krisin Kristiansen Van Zundert

Stor Sjamanisme fra 11 februar 2013

En galaktisk sjaman, er en som opplever jorden, solsystemet og galaksen som alt eksisterer inni hverandre. Dette er en tilstand av bevissthet som gjør det mulig å føle og leve i en utvidet (galaktisk) virkelighet.

 

 Denne virkeligheten gjennomsyrer og gjennomtrenger denne dimensjonen og omfatter de dimensjonale verdener der materie eksisterer i en tilstand av under atom potensiale.

 

 Den galaktiske sjamanen er en arketype for manifestert bevissthet, eller transformerer form tilbake til energi. Deres formål er å gi assistanse, til de som ønsker det i menneskeheten å få et allvitende anker, å bistå og aktivere menneskeheten og universet i en evulusjonsprosess i konstant transformasjon av  sjelebevissheten i de fysiske og ikke fysiske rikene. Beskjed postfra Pleiadene der jeg er.

 

 Passasjen i det fysiske livet er til for å føle, erfare en følelse gjennom deg selv, den aller største følelsen er gjennom selvet, den skapes med den aller største tanken om deg selv.  

 

 Et individ kan aldri føle en stor følelse om den ikke har tenkt en stor tanke først, om seg selv eller sin neste, så uansett hva du føle for deg selv eller andre, følelsen din sier så lite om andre og alt om deg. 

 

 Når du som individ stiger i energi, frigjør du deg fra 3 dimensjonale vaner eller uvaner, trenger du ikke skape en følelse ut av det du tenker, den er ene og alene kun fra hjertet, da er du kommet hjem til deg selv, og det er helt normalt å elske alt som er alle rundt deg alle som en. 

 

 Frihet er kjærligheten du elsker deg selv med, kjærligheten er lyset er du alltid er av  lyset er kilden av skaperen, skaperen er deg. Du kan gjøre det skaperen kan for den er deg.

 

 Så stor du gjør deg selv gjennom hjertet, så stort blir ditt liv.

 

Jeg elsker deg du herlige! Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert