Støtte for denne tids endringen vi er i.

3 dimensjon tjener oss ikke mere.

En stor endrings prosess i jordens og universets tid, en endring som påvirker alt levende, men ikke alt levende er bevisst dette.

Egoet vårt er en tre dimensjonal oppfinnelse som har hovedsete i leveren vår, den får oss til å identifisere oss med våre tunge tanker, våre smerter, negative følelser og behov, det mørke legger vårt egentlige oss.

Å det er dette endringen går ut på, å belyse og slippe det vi ikke er, slippe disse mørke delene av selvet.  Siden underbevisstheten (Kroppen) er bærer av disse tros mønstrene inni oss, identifiserer vi oss mange ganger som vårt tunge triste, smerter og behov.

Kroppen styres av våre tanker, derfor er det viktig at vi bevisstgjør oss selv og hvordan vi selv tenker, tankene våre har en genuin og svært sterk kraft som er bedre og kraftigere med bevisst bruk en uten.


Ta kontroll over tankene dine, tenker du en tung tanke, tenk om igjen erstatt den tunge med en ny positiv , eksempel, om du tenker at du ikke duger eller at du er for tykk, tenk at du duger og er perfekt. 

Slik kan du gjøre med alle tunge tanker når du først har kartlagt de.

Også negative følelser er skapt av tunge tanker, negative tanker skaper også sykdom i den fysiske kropp om den tunge tanken er tenkt lenge nok, over lang tid nok,oftest tanken som dømmer at noe eller noen er for dårlig, eller det er for lite av noe.

Om du vil endre dette i deg, så kan du se for deg at du slipper mønsteret visualiser dette under en meditasjon. Tar et eksempel igjen, om kroppen din er hoven, så er det noe du ikke vil slippe.

Har du forstoppelse, så gjelder det livstrømmen som ikke får flyte gjennom deg, ofte gammel tankegang som ikke skaper annet en fastlåst skitt.

Uansett er magen i opprør, så er dette gamle tanke mønster, maven rommer følelser og er rommet for de viktigste indre organene våre, så da er det vel herlig å kunne tenke godt om alt som er for å skape en god indre flora for ditt vesen.

Kroppslige symptomer i skifte tiden.

Hode pine er vanling for tiden, da den økende frekvens går inn ditt kron chakra og påvirker deg gjennom dette, det er bare bevis på at du er i endring.

Men endringen gjelder hele kroppen, stikkende, svimlende, kvalmende, nedstemthet, gråt uten at du helt forstår hvorfor. Alt er ikke som det pleide å være, å det er det ikke heller.

Den energetise økene frekvens inn til moder jord er utrolig sterk for tiden, og dette påvirker oss sterk fysisk og psykisk.

Vi skal forlate de tre nederste tyngste delene av vår bevissthet.

Alt gammelt mønster vi har dratt med oss til nå, skal slippe, derfor er det viktig at vi manifisterer eller ser for oss at vi slipper dette, det tjener oss ikke mere og se oss selv eller andre i er negativt lys på alle plan.

Dette kan gjøre utrolig vondt i den fysiske kropp, det blir som om en knopp som brister.

Vi skal over til en sterkere vibrerende lyskropp, hele vårt vesen blir mere samstemt, vi lyser mere og mere for hvor flinke hvert enkelte individ er til å slippe.

Metoder du kan bruke er og visualisere, se for deg, puste inn lyspust på dine blokeringer og slippe mørket på utpust.

Annen metode er og afformere høyt, gjenta og gjenta at alt gammelt mønster ikke tjener deg mere og jeg gir slipp, bønn er en sterk virke måte, be om å bli forløst. 

Ta deg selv i nakken når du dømmer, å dømme er å skape rom for din egen fordømmelse til å komme til deg selv som erfaring.

Vi er her i samarbeide med moder jord, krystallene i henne blir også aktivert sammen med at du vekker opp deg selv gjennom meditasjon og tanke endring.

Hjelp alle med og hjelpe deg selv ut av gamle mønster klør, så får du et lykkeligere liv.....

Jeg er også her om du trenger hjelp, hjelp til å se deg selv.

Jeg er en multidimensjonal guide som ser på dypere ytre og indre plan, og har viet mitt liv til å hjelpe, hjelpe til med å løse opp, og hjelpe jorden over i en større energi form, enn mere rettfærdig verden for alt liv på denne kjære jorden vår og i hele universet!!

Hilsen Hilde Kristin 97534762