Jordens krystalllinjer og Merkabah.

Atlantis mestere, Merkabah.


Nå i denne månen september 2015, oppgraderes og innføres det sterk krystallisk energi til jorden krystall linjer, selve skiftet kommer nå, aktiveringen og oppstarten av krystallene skjedde 12.12.12


Disse krystall linjene har ikke vært fullt ut aktive siden Atlantis sank for over 13.000 år siden.


Det er mange magnetiske portaler spredt rundt om moder jord, som i disse dager aktiveres, de sterkeste av disse portalene befinner seg i jordens pyramider som er spredt rundt om hele jorden. Pyramidene vil ikke bli aktivert enda før jorden har hevet seg inni femte dimensjons energi nivå, og det vil også utgjøre et skikkelig skifte når det skjer.


Det er hendelser som kommer nå denne september som er sterkt trengende og nødvendig for at jorden skal kunne gå inni større energi nivå, derfor skjer det sterke rystende skifter.


Som jeg har fortalt tidligere så er det oss mestre som var prester og vise mestere under tiden da Atlantis ennå eksisterte som har kodene for forløsning inni seg, vi har kodeksen for forløsning av den indre eteriske, mentale, emosjonelle og fysiske kropp, som igjen vil ekspandere og aktivere vår indre krystalliske linjer, som hver og en av sju indre krystaller blir aktivert gjennom kjertlene som befinner seg i hver et chakra.


Vi skal igjen aktivere og åpne våre sju segl, som igjen fører til aktivering av vårt 12 strengers DNA og som igjen fører til full aktivering av vårt Merkabah som er fusjonering av vår sjel kropp og ånd og alle våre lyskropper.


Merkabah er vårt guddommelige lysskip som vi kan endre alle bevisst heter, reise i alle bevisshets soner  med, derfor er det også lurt å bruke merkabah meditasjon i disse tider av sterkt lys innkomme.


Dere vil kunne føle sterk og ubehagelig kvalme, press i hodet, hode verk og små sykdommer som forkjølelse og andre små plager, vil bryte ut i fysisk kropp, muskel vibrasjoner, indre svake og sterke vibreringer,Svimmelhet, og sterkere eller svakere utmattet het. Kroppen er sliten og motivasjonen lav, dette er egentlig for at du skal ta det tid til deg selv.


Når en dykker stiger for fort, så blir den også syk av det, og vi kan få akkurat like symptomer, når energien vår stiger for raskt.


Dette skjer på alle områder der vi ikke er forløste, altså der celleminnet i den fysiske kropp enda holder på vonde hendelser som ikke er ryddet ut.


Havsalt bad, hvile, drikke mye vann,meditasjon og lett mosjon, og frisk luft.


Informasjon og hjertelig hilsen av
Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert Inkarnert fra Pleiadene denne gangen.
fredstempelet@gmail.com 

tlf 975 34 762