Tale Språkene splitter, det indre språket forener.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Koppen og Gud.

Det billedlige språk er det ytterst intelligente språk.

 

Se for deg at du skal på en verden reise, du kan kun ditt eget språk og har kun med deg din egen private kopp, du reiser rundt i verden og møter folk over alt, du kommer til små steder og store byer, du er tørst og trenger drikke, hva gjør du?

 

Kroppspråket utgjør over 90% av språket vårt og de fleste ville brukt dette, gestikulert og tatt frem koppen og pekt på den for at de skulle forstå at du trengte drikke.

 

Og de aller fleste steder ville du blitt forstått og kunne fått det du trengte, samtidig ber jeg deg se for deg at du står helt i ro og kun bruker tale språket, der det var kun du som skjønte ditt språk, du skulle bedt om drikke uten å røre deg, uten å vifte eller peke og uten å tatt frem koppen du hadde med deg.

 

Ville du ha blitt forstått for hva du trengte?

 

Koppen kan vi kalle for et symbol språk, i alle land og sivilisasjoner der det finnes kopper og kar, så har individene lært at en har drikke oppi koppen og vet at dette holder vann eller veske, dette er totalt uavhengig for hvilken lyder eller navn vi kaller koppen for i hvert land, de aller fleste ville skjønne dette, akkurat det samme er det med kroppen vår og dens uttrykksform, kroppen uttrykker et billedlig språk.

 

Altså et svært intelligent språk, som hele verden ville forstå.

 

Det er ikke så nøye hvilket navn denne koppen har, meningen og betydningen og kraften av den er akkurat det samme over hele verden og inni et hvert individ, slik det er med all symbolikk språk som skilt som opplyser, det vil de fleste forstå, bilde språk er super intelligent og dette språket ville nære og styrke alle, også barn i skoler som har problemer med teoretisk læring og forståelse.

 

Symbolikk språk sammen med følelser er det språket vi kommuniserer med uten for jordisk fysisk liv, det åndelige liv, det indre språket som alle har inni seg, om de ikke har stengt av for hjertet sitt da.

 

Når jeg sier alle så mener jeg alt liv, dyr, planter jorden ånderiket og inni deg og meg. Slik det finnes kun en kraft kilde til alt liv på jorden, denne kilden kalles Gud og er vår felles støpeform, vår matrise, mennesker i religioner vil brå nekte for dette, men noen ganger er sannheten en annen selv om du ikke tror på den.

 

Det finnes kun EN Gud, selv om mange land og religioner kaller det allmektige JEG ER med forskjellige lyder, så er det akkurat det samme som koppen, Gud finnes i hvert individs indre språk, i symbol språket og selv om menneskets lyst til å adskille dette og påstår at det ikke er det samme, så finnes det kun en for alle og alle for en.

 

Språk og meninger adskiller, og det indre symbol språk gjennom hjertet som alle er kilden til kjærligheten inni seg forener alt som er, det er Gud som fører sammen, som er den ultimate kraften i alt vi er, et tale språk kan aldri endre på denne sannheten, det er individets lyst og din og min indre kraft og vilje til å se og leve dette som vil forene alt liv igjen, evnen til å legge vekk uenighet og lysten til å lete etter det forskjellige som adskiller.

 

Kontra å bruke lyst og krefter på å finne det som er felles og forener hos alle individ, forenes ved det indre språket som finnes hos alle, den indre kraft som er sterkere enn den mentale kraft, hjertefull het er mye viktigere en mentalfull het.

 

Du kan gjøre forskjell om du bruker din kraft, vilje og indre kilde til å forandre, det er jo ofte slik, at smertefull het ofte er den eneste styrken som bringer noen frem til å ville orke og endre livet sitt, ville orke og ta tak i seg selv, og da snakker jeg om den innerste sterkeste smertefull het, den virkelige smerten som er så vondt at en ikke makter å uttrykke den.

 

Det er ille at den må til for at et individ orker å våkne opp for å gjøre en endring, men ofte er det slik. Men det trenger ikke være sånn, om du kjenner viljen din vokser av andres lærdom, så er det også en klok erfaring.

 

Du er elsket, du er kraftfull og du er forandringen du kan, orker du å bryte gjennom og lete etter felles nevneren i din neste eller kun deg selv, hva adskiller deg, hva forener deg.

 

Enkle spørsmål med stor slagkraft, om du vil forstå eller vise uforstand, valget er ditt. 

Jeg elsker deg du meg.

 

 

Vannet i oss og dets bevissthet

 

Kroppen vår består av 70% vann, jorden like så, og vannet har også en bevissthet.
 
Slik cellene våre også har, cellene våre er vann med egen bevissthet, egne oppgaver som vi styrer med tanker, ord og gjerninger.
 
Gode hellige tanker og handlinger om deg selv, vil være en del av endringsprosessen til et helere liv. Som også dokumentaren jeg foreslår under her viser, så endrer dine celler seg ved kun å velsigne vannet, du kan også dette.
 
(Anbefaler dere å se dokumentar filmen wat a blipp do we know  eller hva vet vi egentlig, den kan være med å gi deg større innsikt i)
 
Tanker ord og gjerninger er skapelsens kraft som vi styrer over, her i mikrokosmos.
 
Å åpne vår bevissthet for at vi er mester i eget liv med det over nevnte styresett, gir deg uante muligheter for helbredelse og endring av eget liv og væren.
 
Om du da tenker gode snille tanker om deg selv, igjen og igjen, så påvirker du vannet i din kropp som danner et vakrere bevissthets mønster og vil etter hvert hjelpe eller påvirke din tredelte bevissthet til å være en mere helhet, du vil føle deg helere.
 
Eks. om du ikke føler deg elsket, nå, eller tidligere, så er du den eneste som kan endre dette med ditt tanke mønster og ord, tenk en ny tanke og start i dag, tenk og si til deg selv at du er elsket og har alltid vært det, si det og tenk det om og om igjen helt til den vonde følelsen har sluppet taket.
 
Det samme kan du gjøre med alle tanker som ikke er bra for deg, som slik noen kan tenke" å jeg er så tykk" om du tenker disse tankene ofte nok, så er det det blir etter hvert.
 
Ny tanke er, jeg er slank, jeg er fin, da begynner du faktisk å være snill med deg selv og endringer vil skje, men dette krever tid og tålmodighet og helst et overbevisst  uttrykk i endringen fra deg selv!
 
Jeg mener at en hver fysisk sykdom kommer av arvet tankemønster, eller tankemønster du pålegger deg selv gjennom livets oppvekst.
 
Og om du finner årsaken til dette så kan du løse det også, tar et eksempel her:
 
Om jeg tenker tunge dårlige tanker om noen  eller en hendelse som jeg mener har gjort meg vond, så er tankene mine, og det virker på hele kroppen min, ikke på den jeg tenker på i første omgang i allefall.
 
Å årsaken til at jeg føler slik ligger også i meg, da mine eller dine følelser er våre og  befinner seg inni oss,
 
Når du forstår at alle tanker du tenker er dine, ditt mønster og i din kraft til å gjøre noe med, så tar du også eierkraft over ditt eget liv
 
Altså negativ tenkning da, om du endrer tanke adferd, til noe positivt så vil cellene i kroppen din også følge etter, du er hoved sjef over din kropp og du er den som styrer cellene dine. En endring krever at du holder på med dette permanent, eller til du kjenner at endringen er skjedd.
 
Når vi da har fullt ut velsignet vannet i oss, så gir vi vår velsignelse videre til moder jord, og er da med å endre verden i større skala i stor kjærlighet til alt som er.
 
Råd for hvordan du kan ta tak i dine tanker og ditt levesett og endre dette om du vil det, finner du under selvhjelp siden affirmasjons side, eller ring meg så kan jeg guide deg!