Hva er å være multidimensjonal?

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

 

Å være et multidimensjonalt vesen, er å utvide sansene dine til å strekke seg langt utenfor den fysiske verdens begrensninger.
 
Dette er noe vi alle er, alle har mulighet til å utvikle sine sanser til å bli multifunksjonelle. 
 
Altså i en hver ånd inkarnert i fysisk erfaring her på jorden, så har alle oss 5  sanser, disse sansene er føle, lukte, smake, høre og se, disse er knyttet opp til vår fysiske kropp, men når vi utvikler vår ånd så vil disse sansene utvikle seg i takt med at frekvensen i ånden øker, eller lettere sagt, energien i ånden går hurtigere.
 
Å des høyere hurtigere frekvens vi har des mer kan vi sanse på et åndelig utvidet plan, som igjen fører til at sansene i den fysiske kropp blir utvidet til å være multidimensjonale, vi hører mer enn fra den fysiske verden, vi kan føle på huden og kjenne nærkontakt med ikke fysiske ånder, vi lukter dem og i noen tilfeller ser dem med det fysiske øyet.
 
Derfor kan en som ikke har sanset dette før, plutselig begynne å gjøre det etter den våkner til bevissthet gjennom meditasjon eller annen bevisstgjørende handling i sitt liv.
 
Alle har mulighet til det samme, alle kan om alle vil, dette er et valg hver enkelte må ta, for vi sa selv ja til å la oss senke i energi ved å inkarnere til jorden igjen og nok en gang.
 
Et hvert chakra er bunnet opp til en hver sans, så når chakraet er forløst så er sansen fult ut fungerende på et multidimensjonalt nivå igjen, og en hver sans har et større potensiale enn mange tror, det er flere chakraer en sanser, og derfor et godt tegn på den allmektige muligheten vi har til ekspansasjon av vårt vesen.
 
Disse sansene kan også knyttes opp mot dimensjoner, dimensjoner som er det samme som frekvens forskjeller, eller vibrasjons hastigheter dimensjonene i mellom, husk her at det aldri er et totalt brudd mellom noen av frekvensene, heller ikke sansene våre er det brudd mellom, men vi kan ha blokkeringer som hindrer utvikling av våre multidimensjonale sanser.
 
Blokkering er det samme som en hindring av negativ art som ligger i ditt underbevisste fysiske vesen (kroppen), lagt der av deg selv ofte fra en annen tidsepoke enn nuet, for at du skulle erfare deg annet enn positiv.
 
Å om du trodde sterkt på dette negative så ble det selve blokkeringen. Gjennom bevisst tankevirksomhet, meditasjon vil du kunne heve frekvensen i deg igjen, slik at du igjen kommer i fri flyt i dine energier  og sansene dine vil utvides, en blokkering er aldri konstant, det er bare energi som går svært svært sakte og er skikkelig lavfrekvent.
 
Så å ha evner til å endre seg har alle, men alle ønsker ikke å endre seg å det er greit, alle er like unike selv om vi vibrerer på forskjellige plan, glem aldri dette. Men den som velger å stige i energi, velger da bevisst å bevege sitt frekvens nivå, det skjer ikke uten å ta klare sterke valg, ikke kun i ord men også som en handling.
 
Det finnes ikke det vesen som er mer verdifullt enn andre, det er kun 3 dimensjonal energi som synes dette, men det er en illusjon i 3 d spillet.
 
Så å ha evner er til for alle, det er ikke noe spesielt som er sendt med en eller to spesielle hit til jorden, absolutt alle som en kan erverve seg sin høyere frekvent energi igjen om de ønsker.
 
Når en sans er begynt å våkne til liv igjen, så tror ofte individet at det er svært spesiell og føler seg slik, og dette er svært riktig, du er super spesiell og viktig du må aldri tro noe annet, du er akkurat like fantastisk som alle andre. At sansene dine er våknet er ikke ensbetydende at de er fult utviklet, dette tar tid, for den fysiske kroppen må også få tid til å venne seg til disse høyere vibrasjoner igjen
 
Men om du går rundt å tror at disse evnene er det kun deg som har og sier dette til andre, så skal du vite at en slik uttalelse kan stenge deg av igjen, evner utenom det fysiske er svært vanlig og det er det i sannheten alle er og alle reiser hit i det fysiske for å finne tilbake til igjen i seg selv.
 
Det høyere selv er det høyere vibrerende oss selv, det er ren magi i å velge å utvikle sine sanser, reise i bevissthet slik at din personlighet blir forent med sjelen igjen, sjelen er den virkelige sjefen som jeg har sagt mange ganger før, det er den som bestemmer tiden vår her og avgjør det meste, men den har også en guds tålmodighet og vente til du er ferdig å utforske personligheten i egoet, det elskede egoet.
 
Det er alltid valg du og jeg må gjøre, å stige i energi er et valg en må ta, også strekke seg etter det en må gjøre for å komme dithen en ønsker med seg selv.
 
Du velger du er mektig, det er gitt deg og meg all makt i himmel og på jord i all evighet og lenge før tidenes begynnelse, glem det aldri.
 
Jeg er den, jeg er jeg elsker det er min sanne natur, jeg er Kristus lys sannhet veg og liv, å det kan du å være om du ønsker. 
 
Hjertelig Hilser jeg deg du mektige vesen som leser dette.
Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert