Det mentale beistet kan forløses.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Mørkets makt over det mentale, det mentale beistet koden 666

 

Mørkets makt over det mentale, det mentale beistet koden 666

Mennesket våkner opp til sin ånd, og begynner å huske hva de egentlig er, en ånd i fysisk erfaring, ikke et fysisk menneske med en åndelig erfaring.

 

Det står om forløsning i Bibelen av dette beistet og det har skremt mange, beistet er menneskets egen skapelse og må forløses gjennom viljen til mennesket og løftes til ånden med kjærlighet, vår egen kjærlige ånd.

 

Det er ingen ting å frykte, ordet djevelen og demoner er det religionens menn har kalt de visuelle sporene av mørket, det er bare mottakelsen av vårt eget skapte, og de kan ses slik av noen for bildet er laget der og ligger i det visuelle.

 

Slik det er mange forskjellige vakre bilder, navn og betegnleser av lyset og lysets kraft, er det også med mørket og dens kraft.

 

I denne tiden av store forandringer så gjennomgår vi et massivt skifte av vårt eget indre system, deriblant så er mørket en del av oss, det er vår frykt, det er vårt læringsmål, vår underbevisste del, den fysiske kroppen, vårt ego, vår maskuline del, ofte det vi ikke ønsker å se i oss selv.

 

For en som utvikler seg selv åndelig, vil ofte bare se seg selv som kjærlig og god, noe som ikke er galt, men ofte kan bli ens egen motbakke om en ikke forløser mørker i selvet.

 

Egoet er smertene våre, både fysisk og mentalt og en tredimensjonal oppfinnelse som holder oss unna den virkelige oss, og ofte sier egoet JA MEN, når den blir prøvd presentert for en større virkelighet, ja men er unnskyldningen for at vi selv ikke gidder forløse oss eller gå dypere eller ønsket om at andre skal si sim sala bim.

 

Det er sidene vi ser i oss, reflektert gjennom vår neste som vi ofte påpeker som dårlige, det finnes ingen dårlige, det finnes kun måter selvet vårt oppfattet alt rundt oss på, og det kan føles dårlig, men en emosjon går alltid over og er ikke endelig, aldri endelig, det er det kun de gode følelsene som er.

 

Absolutt alle fødte individ kommer med ego/mørke, også inkarnerte mestere, og indigo/krystall barna, det er vår lære her i fysisk liv, det er vår skolegang.

 

Ånd er hva vi er og alltid har vært og alltid kommer til å være, menneske er erfaringsreisen, ikke hva vi er. Men å se seg som et menneske, er også å kunne holde på "unnskyldningen" å kunne bevare de tunge tanker som vekker de tunge følelser, som emosjonene våre og gjør slik at vi ikke orker å forløse det, men ofte heller si, ja jeg er bare et menneske.

 

Så til koden som forløser The mental Beast, ingen kommer utenom å forløse dette, sitt eget mørke, siden alle individ har samme felles sjel har vi også samme felles mørke, dette mørket er vårt og hvert individs, og hver og en må bestemme seg for å forløse sitt.

 

Vi får så mange liv vi bare måtte ønske for å gjøre dette skal du vite, jeg skriver videre om hvordan under her, om du ønsker å ta fatt på forløsningen nå.

 

Gjennom kodeksen 666 som er forløsnings nummeret på pinal chakraet vårt, tankene våre som er koblet på denne underbeviste verden gjennom å erklære eget mørke og alt vi ser som ondskap og mørkt i andre er vår egen skapelse, og du skal vite at en, hver tanke du har er alltid koblet på underbevisstheten vår, så den dagen du er forløst har du aldri mer en vond tanke om deg, en hendelse, eller noen andre åndelige individ, det finnes kun en deg.

 

Selv erklæring er det første steg til helbredelse, beistet er ikke noe utenfor deg selv eller oss, det er noe mennesket har skapt på sin reise gjennom fysiske liv, og det vi har skapt, kan alltid omskapes.

 

Så om du ser deg selv som ånd igjen og erklærer dette hver dag, så er det en av metodene, som vil kunne hjelpe deg på vegen tilbake til opplysthet i hjertets bevissthet og det sammenkobler eller fusjonerer hjertet med det mentale deg. Som igjen fører sammen hjertet og sjelen og du begynner igjen å føle deg som hel, og deg selv igjen, det finnes ingen snarveger utenom deg selv.

 

Om kroppen din er syk og har plager, og du selv ikke forstår dette siden du har holdt på med forløsning i mange år, så er det nok aller mest sannsynlig at du ikke har frekvens høynet kroppen din, og kode løst den, kroppen som er ditt tredje dimensjons vindu og anker.

 

Vi har alltid vært ånder og i vår naturlige tilstand er kjærlighet vår essens og matrise, det er gradene eller prosent andelen i oss som avgjør hvor masse av essensen kjærlighet som er i oss, eller i hvert individ.

 

Om du vil bruke koden, så se for deg 666 og pust dette inni pinal chakra, be om å bli forløst og jobb hver dag med deg selv og vær oppmerksom på ditt tankemønster og følelser som følger, det er ingen som påfører deg det som kommer, det er alt sammen mønster og lagrede greier fra din egen skapelse.

 

Samtidig er det smart og bruke Kristus meditasjon som du finner video til her på siden, det er lurt og ville bry seg genuint om seg selv i årene som kommer, egoet er ikke annet en ditt eget lille avglemte barn som ønsker oppmerksomhet, der ditt våknede selv, høyere selv er moren eller faren, som må gi tid til barnet og omfavne dette på en flott måte, denne gangen med oppmerksomhet og kjærlighet, det er deg selv.

 

Det er aldri andres skyld at du føler slik du gjør, heller aldri andres skyldt at du tenker slik du gjør, tanken er følelsens fordør, følelsen/ emosjonen er gud som snakker til deg, du styrer ditt univers deg med din ånd, du er av gud. 

 

Når vi reagerer, så er det en gave, ikke for å utagere men forløse.

Skrevet første gang 26 August 2013.

Kjære deg som leser dette, verden av sanser og dimensjonenes virkelighet er mye større og sterkere enn den tre dimensjonale virkeligheten, å det jeg deler i dag er visdom som vil vise deg veg inn til dypet av selvet om du velger å ta det som din sannhet.

 

En dømmer ikke en førsteklassing for hva den ikke vet, for at den ikke vet det samme som den som går i niende klasse vet,  for den har gått lenger på skole, men begge disse to er likeverdig selv om.

 

Dette ble vist meg gjennom økning av min egen bevissthet for en del år tilbake, visdom som alle har tilgang til, om dere velger å åpne deres egen energihjul system, chakra system.

 

Så til Reaksjonen eller reaksjoner som vi alle har eller møter en eller flere ganger i et livsløp, vi REAGERER. En Re betyr revers eller re tilbakevisende til oss selv. Og aksjon er noe vi føler eller gjør, det fysiske reagerer ut av en tanke først. altså når vi får en reaksjon så er det en veiviser inn til de rommene i oss selv vi ikke har forløst enda.

 

Det er ikke og har aldri vært meningen at vi skal bruke en reaksjon for å klandre andre eller utagere, ikke andre og ikke oss selv, ikke er det meningen at vi skal gå rundt å føle vondt for hverandre heller, det er en 3 dimansjonal virkelighet. Vi er heller ikke her for å påpeke andres greier og heller ikke vårt, vi er her for å heve oss selv som vesen, men ofte kan vi bli sittende fast i klandringens klør, om vi blir såret.

 

Så derfor i utvidet bevissthet så kan vi bruke våre reaksjoner som vegviser inn til rommene inni oss, Rommene som vi ikke kjenner til i den daglige bevisstheten vår, det er det reaksjonen er til for, for å rydde inni oss.

 

Om vi makter å være stille når vi reagerer så finner vi raskere ut hvor skoen trykker for å si det slik, om en har mulighet til å notere ned hendelsen og hva en selv følte der og da, så kan en når en får tid, sette seg ned og spørre seg selv hvorfor en følte slik en gjorde, dette handler om selvutvikling i sterk utstrakt form, en form som vil raskt lede deg inn til stigende energi av deg selv og ditt vesen.

 

Husk at en ikke skal dømme seg selv heller for det en finner ut, heller omfavne seg med gode ord og handlinger og ha et stort aksept for at du reagerte slik du gjorde, for hver gang slike ting skjer, vil en lettere og lettere slippe taket i det gamle mønsteret (måten) og reagere på og føle på.

 

Andre er kun en reflektor av oss selv, spesiellt om det gjør vondt i møtet med noen eller om det er noen "vi ikke liker", disse som får frem smerten vi bærer underbevisst, er budbringere av høy kvalitet, men ofte så skyter vi budbringeren med fordømmelser og annen negativ omtale.

 

Det er ikke det som er den store meningen med det hele, hvor har vi og jorden, kommet hen i utvikling til nå? Om det hjalp å skylde på andre? var du momentant fri for den smerten du bar om en annen tok skylden for hva du følte? Eller vil du følt det samme igjen neste gang det hente? En annen måte å løse problemer på er en større utviklende måte enn å klandre, om vi skal kunne snu livet vårt, og vår energi og jordens energi og alt liv på henne, så må vi begynne med å snu oss selv og hvordan vi tenker, eller?

 

Det er en større kraft og mening bak de fleste tunge bilder eller hendelser vi skaper her på jorden, stillheten vi klarer å holde på i slike settinger vil føre oss hurtig til eget svar på hvorfor og hva det er. Stillhet er en venn du gir deg selv, tanke stillhet, følelse stillhet, makter du å takle disse momentene av ro i deg er du kommet langt.

 

Det finnes ingen skyldnere ingen dårlige individ, det er kun individ som har valgt en spesiell rolle for at andre skal erfare seg som seg selv, ikke klandre men erfare. Det er laget til slik, for at vi skal heve frekvensen i selvet. Og du vil bli gitt samme test om og om igjen til du behersker måten å løse det på, å hva er rett måte å løse noe på, hva er rett for deg?

 

Det er lurt å spørre seg selv om en tviler, hva har dagens samfunn bringt frem av godhet, dagens måte å leve på er svært gjentagene og løser stort sett ingen ting, hvordan skal vi da løse det, skal vi fortsette i samme dur eller endre rettning.

 

All endring av det gode skjer innenifra hvert enkelte individ inkarnert her på jorden, løsning orientert energi er en intelligent form for energi og gir stor avkastning av kosmisk betydning, noen tenker kosmos kanskje, det er høytflyvende, ja sier jeg å fly høyt skaper stor oversikt og stort perspektiv på helheten som ligger under oss, en kan aldri bli større enn en tenker og føler om seg selv, en kan da ikke skape en verden der ute av storhet om en ikke tenker stort først.

 

 

Hva mener du, er verden eller ditt liv blitt noe bedre av å klandre verden, andre eller deg selv?

 

Så igjen til deg, kan det være slik at en Reaksjon er veiviseren til vårt indre skjulte skatte kammer?

 

Kjærligste hjerteligste hilsener Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert, å elske er friheten og styrken, du velger om du skal elske. Namaste

 

Mobil: 975 34 762

E-post: fredstempelet@gmail.com