Egoet vår skygge side trenger vi det mer?

Det handler om enheten oss.

Egoet vårt er en tre dimensjonal oppfinnelse som holder oss vekk fra vårt sanne jeg, og er den energien som skaper det vi kan kalle for mørket vårt, den har energi senter i den fysiske kropp i leveren som sitter på høyre side av den fysiske kropp, sentrert under ribbe bena og frem mot midten av magen vår.

 

Om vi er sterkt i kontakt med dette senteret så vil vi kjenne sterkere smerter, angst, frykt både fysisk og emosjonelt og behovet for dramatisering av den vanlige hverdag er sterk fremtredende. Å for syns skyld, alle kan leve godt i et langt liv med egoet, men trenger vi det, om vi skal stige i energi og heve vår bevissthet eller kan det være til hinder?

 

Min teori er, jo sterkere kontakt med egoet vårt, jo lavere smerteterskel har vi, og jo mindre kontakt med egoet jo høyere smerteterskel. Des mer vi lever av hjertet dess mer ser vi oss selv og andre slik sannheten er. For andre er kun en refleksjon av oss selv, vi kan aldri oppfatte andre enn gjennom oss selv.

 

Egoet er den mørke siden av yin og yang tegnet, det er vårt maskuline og en virkelig sterkt kraft, som også kan holde oss vekk fra vår egen forløsning, det er virkelig verdt å bli kjent med den siden av oss selv, vårt under bevisste, der er det landet vi har reist gjennom i mange inkarnasjoner, skyggelandet.

 

Jeg sier ikke at vi ikke erfarer og opplever i dette skyggelandet, for det gjør vi.

 

Egosenteret er ikke hva vi er, men mere den delen av oss vi tror vi er, det er rollene våre, smertene våre, det som gjør at vi mener vi behøver, altså våre behov og det senteret gjør slik at vi tror at når vi oppfatter andre så handler det om de. Men slik er ikke den ytterste sannhet.

 

Det er mulig å jobbe med å slippe egoet, slippe dramaet, smertene og en tung måte å oppfatte livet på om en vil heve våre frekvenser, vekk fra det som var over til noe bedre. Meditasjon og visualiserings endring av tanker ord og måten du gjør ting på er flotte nøkler for å slippe egoet, sammen med hypnose og andre metoder for spirituel selvutvikling.

 

Egoet er den delen som har brakt oss hit vi er i dag i utvikling, men det er også den delen vi har adskilt oss fra vårt egentlige oss, det er den delen som får oss til å oppfatte ensomhet, sorg, emosjoner, og at noe er dårlig eller at vi dømmer oss selv eller andre, jeg ser på den som en nødvendighet for å drive oss noen steder, siden vi er her med fri vilje. 

 

Mange tror at om vi mener noe om andre så er det sannheten om den andre, det er det ikke, det er sannheten om oss selv vi reflekterer, for hadde ikke du og jeg vært, så hadde vi ikke kunne registrere andre heller. Altså andre er for at vi er. Og når vi peker så husk at det er tre fingre rettet inn mot oss selv hele tiden.

 

Så, det vi sier, ser, eller mener om andre, sier alt om hvem vi selv er og fint lite om andre, vi er den ultimate observatør av alt som er, skilnaden er om vi observerer ut av hjertet eller egoet. Slik er det om vi oppfatter andre som snille og gode, så er dette kun en refleksjon av hva vi selv er, det er på godt og vondt.

 

På seg selv kjenner en andre er et herlig ordtak som i min bevissthet er sannhet nummer en, det er en sannhet uten modifikasjoner, det vi ser er alltid farget av deg og meg, så er det opp til oss hvilken farger vi vil bruke.

 

Egoet er skyggen som holder lyset fra hoved kilden unna, egoet er det som holder deg vekke fra deg selv ditt indre og din kraft. En kan tenke på, når du tenker tunge tanker og føler tungt, hva får du gjort da? Hva gjør du når du har det ille, gir du mye tid og oppmerksomhet til smerten?

 

Å når du virkelig skaper godhet og glede hva får du gjort da, eller hvilken tilstand av disse to får du gjort mest i?

 

I bevissthets verden av godhet, så blir livet mindre vanskelig om en jobber med å se hvem en selv er, gjennom alt vi oppfatter.  Om vi trenger egoet eller ikke, er opp til hver enkelte individ å avgjøre, jeg trenger det ikke, for jeg får mer av det gode meg, alt det gode meg når jeg velger hjertets kraft og styrke, og sånn virkelig så mener jeg at mørket er en nødvendighet i vår verden siden vi er her med fri vilje, det kan ses på som en primus motor eller en kraft som er tiltrekkende og forførende.

 

Jeg elsker deg inderlig. Kjærlig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert