Noen av oss er en miks av 22 universelle arter.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Den kosmiske styrke i universet oss.

Vi på jorden er den universelle rasen med størst mulighet for en multidimensjonal utvikling enn mange andre bebodde planeter i universet. 

 

Årsaken til at det er slik er at vi er en forsøks planet og at vi er en miks av 22 universelle raser, vi er blitt blandet og mikset med i lange tider, noe som gjør at vi har mulighet til oppgradering fra 2 til 12 til 22 strengers DNA print liggende i vårt arvemateriale.

 

Derfor har jeg i lang tid kalt meg selv for et multidimensjonalt vesen og en stjernedanser et vesen av uante muligheter for utvikling og har bevissthet om at vi danser fra stjerne system til stjerne system i inkarnasjoner imellom. Jeg har vist om dette og får påfylt ennå mer viten etter hvert som jeg stiger i energi og makter å heve mine egne frekvenser.

 

Dette er en kraftfull påkjenning for hele mitt vesen og krever mot og styrke for å makte å gjennomføre.

 

Når en av oss makter å heve bevisstheten vår ut av 3 densinitet til 4 og så til 5, når vi begynner på 5 densinitet begynner også bevisstheten å endres fra liniær til å bli multidimensjonal, bevisstheten øker i takt med at fortiden slippes å blir borte, og når det er trent nok på og være ute av sinns bevisstheten og være i nu bevisstheten så utvikles også de multidimensjonale sanser i vårt vesen. 

 

Det er mange mestere på jorden i denne tid, de som velger å leve et mesterlig liv som også har styrken til å endre livet sitt, dette mesterlige kan alle som ønsker velge å leve.

 

Akkurat fordi vi selv vet at vi valgte å la oss synke ned i dypt mørke av erfaring, for å samle viten og erfaring på reisen gjennom de mørke landskap som tunge inkarnasjoner er, de aller fleste på jorden har slik viten og kunskap i seg og sitt DNA men de fleste har ikke ennnå samlet slik kraft i seg til å slutte å følge den ubevisste strømmen av må og bør. 

 

Det er kun i 3 densinitet det sies at den ene er mer verdifull enn den andre, men det er kun ord, det er ikke virkelighetens bilde av hva vi er, absolutt alle som en er like verdifulle som andre, å det er ingen utvikling å holde mot deg selv hva du tidligere har gjort, som du selv dømmer som dårlig.

 

Når individet er ferdig å spille mørkets spilleregler og har lyst å finne frem til hva det egentlig er, hvilken kraft det egentlig har og er villig til å endre seg og jobbe trutt for å komme frem til annen viten av hva det har muligheter til, da begynner det også å bruke sin egentlige kraft. Eller det velger å bruke kraften til skapende muligheter kontra å være destruktiv i sitt skapende væren.

 

Vi er universets kongelige, akkurat på grunn av de tunge reisene vi har tatt siden Atlantis sank, siden vi valgte teknologi fremfor kjærlighet, selv om det kan være vanskelig å forstå noen ganger, så er det vi som blir sett opptil i universell sammenheng.

 

Oppgraderinger på den fysiske kropp skjer under et livsløp og etter ent fysisk liv og til den neste inkarnasjonen skjer oppgraderes den neste kroppen vår, vår blåprint av alle våre inkarnasjoner sitter lagret bak i korsryggen.

 

Dette for at kopien skal endre struktur i seg når vi gjør endringer under veis i et livsløp, helt til vi stiger fra 2 til vårt opprinnelige 12 strengers DNA og nå til den nye reisen mot bruk av alle 22 strengers DNA etter hvert, for den som ønsker dette i sin utvikling.

 

Makter du å skjønne hvor lavt vi har latt oss synke i energi? Det er kun mestere som har slik vilje til å gjøre det, et mesterstykke er du.

 

Jeg har kontakt med noen individer fra Andromeda, han heter Laosh og er en sage og kvinnen heter Mathreya og er en leder høvding som vi ville kalt det, vi tre holder på med å utvikle bekjentskap og dele viten mellom hverandre. Mathreya har viten om planter og forplantning, de sammen vil formidle viten som de besitter om det skulle være noe dere ønsker å vite utenom det jeg deler sånn ellers.

 

Andromeda galaksen har på et punkt en 5 densinitet fysisk inkarnasjon, det er det laveste nivået de starter med på dette plan, de kan også heve sine bevissthets nivå slik vi gjør her på jorden, men forståelsen blir slik vi kan forstå det er på litt andre premisser enn våre 3 densinitets plan av forståelse.

 

De stiger også i energi, slik vi har 7 nivåer innen hvert plan har de også det samme, men det er på et multidimensjonalt aspekt av bevisstheten, så opplevelsen vil være totalt annereledes enn hvordan vi oppfatter det hele.

 

Hver bebodde planet i universet også jorden har sine mestere, hvert plan har vegvisere som er velutviklet og klargjort for å lære sin visdom videre til sine neste som ønsker dett, og disse igjen utvikler seg for kontakt til mesterne på andre planeter i andre kosmiske stjernesystem.

 

Slik må det være når vi er på utviklings reiser gjennom fysiske inkarnasjoner, der jorden er den lære planeten som vi lærer raskest og utvikler oss raskest, om vi virkelig ønsker det og har disiplin nok, kan vi gjøre store fremskritt i hver inkarnasjon.

 

Så om du skjønner så er et liv her på jorden aldri påtvunget deg, det er alltid sterkt ønsket av deg selv, det er faktisk kø for å få lov til å inkarnere her på jorden og slik har det vært lenge, slik det kan være kø på andre super poppulære studier rundt om.

 

Andromeda er en galakse med flere bebodde planeter, slik vi har flere som er bebodd i vår melkeveg, månene og planetene er våre fysiske muligheter for å si det slik.

 

På høyere plan av bevissthet er det helt normalt å heale seg selv, helt normalt å hjelpe hverandre, skape alt en ønsker uten penger, ha alt en måtte ønske uten å jobbe for det, leve for sin ånd, nære sin ånd, også utvikle sine ferdigheter og evner, de forurenser ikke og ødelegger ikke, livet er hellig og nærende, og måten de lever på gjør slik at kroppene deres varer i flere hundre år.

 

Hvor rart er det ikke å måtte betale for å bo på en planet der vi er født til? Da tenker jeg på Terra jorden vår.

 

Dere alle må ta et valg, hvordan vil dere leve? hvordan vil dere bruke livet deres? Er livet ditt slik du virkelig ønsker det? Deres regjeringer holder dere virkelig for narr med de systemet de ennå presser på dere, så dere må vite at det er virkelig folket selv som er den virkelige makten, det er dere selv som må bruke deres uante krefter til å snu.

 

Kraften ligger i hjertet bakom hjertet ligger den sterkeste bevisstheten sjelen, den kraftfulle sjelen de aller fleste individ har i seg, den ingen kan være uten.

 

Kjærlig og styrkende hilsener fra Hilde Kristin Kristiansen Chamoniel Van Zundert.

Del om du ønsker i kjærlighet.