Den som dømmer skal selv bli fordømt.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Den frie vilje er ukrenkelig.

 

10. 2014

 

Det har seg slik at den universelle loven om fri vilje, er en av universets strengeste lover, den er ukrenkelig.

 

Derfor vil jeg skrive om den og dra akkurat den spesielt frem i dag.

 

Har du tygget litt på ordene den frie vilje eller har du kanskje ikke ofret det så stor oppmerksomhet? I alle fall, det er en sterk setning og den frie vilje er gitt med til oss av den allmektige, det er gitt oss slik at vi selv skal være total frie i våre valg når vi da reiser inn til jorden på erfarings skole reise gjennom mange av våre fysiske liv her.

 

 

Den frie viljen er en unik og herlig sammensetning som også gir oss fullt ansvar for hva vi gjør, den er laget slik at om vi krenker andres frie vilje her på jorden, så skaper vi bare samme opplevelse til oss selv, det må være slik ellers hadde ikke denne universelle loven fungert slik den skal.

 

 

Den er laget slik at det du gjør må du også stå til ansvar for, dette livet eller et annet liv, mange inkarnerte sjeler har glemt dette og hva det virkelig menes med den frie vilje, selv om dette burde vært sterkt i minnet vårt, for da ville vi ha levd og valgt annerledes. 

 

 

Den frie vilje følger individet alltid og har gjort det i all tid og i alle inkarnasjoner sjelen har hatt, den følger den ånden som er inkarnert i fysisk kropp og skal aldri krenkes av andre, men dette foregår i stor stil rundt om.

 

 

"Jeg hører noen som sier de behandler andre, at de aldri spør den inkarnerte personen om de kan gå inni deres energi og gjøre noe med dem, at de bare spør sjelen eller den høyere selv om lov, og ikke den inkarnerte delen av bevisstheten, beklager du som gjør dette, det er å krenke den frie viljen, en behandler aldri andre eller sier noe om andre om de ikke er spurt først. Det du egentlig gjør da er å skape slik behandling av deg selv dette livet eller et annet, for om noen blander seg i livet ditt, overkjører deg eller på noen måte bryter din vilje, og dette ikke løser seg, så kan du nesten skrive under på at du selv har gjort dette tidligere mot andre"

 

 

En beveger seg ALDRI innpå andres energi uten av vi er invitert dit, en sier aldri noe om andre som ikke har spurt, og om du plages i livet ditt, så må du sjekke deg selv om du har trått over andres frie vilje? Den frie viljen gjelder også næreste familie, barn foreldre og absolutt alle sammen, en har ikke mer rett å blande seg selv om en er familie.

 

 

Den frie viljen er slik at vi har total fri vilje, og at noe har vi bestemt i vårt eget liv før vi kom til jorden, og har glemt at vi har bestemt dette i forkant, og da kan det føles som om vi ikke har bestem enkelte ting selv, men ingen ting i et individs liv skjer uten at det har medbestemt dette selv i en eller annen form før eller etter vi kom i fysisk erfaring.

 

 

Noen kan tenke at har jeg selv bedt om de vonde hendelsene, er dette mulig, ja sier jeg vi har det, vi er ikke bare like bevisst på dette, noen sier at vi piner oss selv da, og jeg sier at vi piner oss selv ja, fordi vi ikke vil se det virkelige budskapet i hendelsen som ble gitt oss, en hendelse som føles vond, er der de aller fleste gangene for at vi skal vokse,og at egen erfaring for hva vi selv har gjort er den mest effektive noen sinne og den vi lærer fortest av.

 

Men vi bruker ofte lang tid på å bli sittende fast i dramaet som er fremfor oss.

 

Tenk selv, vi er gitt fri vilje, og når vi ble gitt dette ble det ikke sendt med en overvåker for å dømme oss når vi bruker den, da ville ikke den fri viljen vært fri, som om våre foreldre skulle si, nå har jeg gitt deg fritid for deg selv, og da forlanger jeg at du bruker den til det jeg har befalt deg, hvor er logikken i dette, fritid er fritid til å gjøre akkurat som vi vil med.

 

 

Denne universelle loven kan like godt kalles for en følge, det er en følge av hva du selv tenker sier og gjør, som om du eller jeg har vært vonde mot andre dette livet eller tidligere liv, som å utnyttet andre, drept, frarøvet noen barna sine, løyet om andre, påført andre skade eller annen smerte, sagt vonde ord eller gjort vonde handlinger, så er den raskeste vegen til at vi aldri gjør dette igjen, og selv få føle på kroppen hvordan dette føles, jeg sier også at det skulle bare mangle at ikke vi skulle få erfare dette selv.

 

 

 

Får når vi da har forstått budskapet, så behandler en ikke andre slik mer, aldri mer, da har vi vokst som ånd. Et eksempel, om en forelder blir frarøvet sitt barn og dette ikke løser seg, så er dette ofte en karma fra et annet liv, eller noen annen hendelse som ikke løser seg kan også løse seg når den som blir utsatt for dette har forstått leksjonen hendelsen skulle gi.

 

 

Karma er også et av det samme, karma er ikke gjeld, ikke straff, det er kun hendelser en selv må løse som en selv har påført andre tidligere tider, om en peker på noen å kaller de feite, så skal du se etter hvert at en selv kan få problemer med vekten, alt kommer tilbake til oss, om du dømmer noen og måten de lever på så husk at du ikke kjenner deres erfarings reise og livserfaring, kanskje er de her for å kun oppleve lidelse og at det var bestemt av de selv før de kom, hvem er da vi andre som skal dømme disse individs måter å løse sitt liv på, måten de velger å leve på.

 

 

Å har vi ikke nok med vårt eget liv og leven, har du selv løst alt i ditt liv? Som om vi totalt slutter å peke på andre, så slutter en også selv å erfare tung het og selv måtte gå gjennom det vi pekte på andre for.

 

 

Alt er i skjønneste orden i hele verden, verden bare speiler oss selv fra tidligere tider, slik det du ser i andre kun er refleksjoner av deg selv, og det kan ta en tid og rense ut det vi først skapte, men det betyr ikke at det ikke går, selvfølgelig går det, en får så mange liv en bare ønsker til å løse sitt eget. Jorden vår er også et selvstendig individ, jorden renser seg selv og løfter ut alt det tunge den også har lagret i seg.

 

 

Det er helt umulig å kjenne andre enn gjennom seg selv, på seg selv kjenner en andre. Der vi alle er et og det samme er i sjelen, sjelen er av skaperen, skaperen er oss, bare den lille sjelen som reiste hjemmefra for å erfare seg som annet en lys, og dette gjorde den for å vokse som ånds individ å erfare seg som særegen, husker celleminnet ditt?

 

 

Og en kan velge å gjøre det meste i løpet av et livsløp om en velger tillit til seg selv, viljestyrke og kraft, så kan en forløse sitt karma.

 

 

Jeg har hørt at en tar med seg opp til 60% av tidligere inkarnasjoner med i neste liv, men det beror selvfølgelig på hva selve individet har løst siste liv, tar den da med masse gode hendelser til neste liv og har forløst masse i livene før dette, så lever en ganske lykkelig og bekymringsløs og har det andre kaller for et godt liv og noe sier at de er født med en gullskje i munnen, jeg sier at de har levd masse karma forløsende i livet før dette.

 

 

Barn skal heller ikke krenkes i den fri vilje, men det er enda et godt stykke til barn av vår jord vil vokse opp med full respekt for deres iboende klokskap, og kjærlighet, men vi er på god veg, en må ha håp og tillit, for det vi ser er det vi selv har skapt, og om vi vil ha noe nytt, så må vi endre vår utsikt eller vår måte å se verden og vårt liv på, og hvordan vi ser fremover, om vi ser fanden, blir det fanden, om vi ser glede og lykke, så skaper vi også dette der fremme, nøkkelen er å vite at det vi ser, sier og gjør i dag er det vi møter i fremtiden.

 

 

Og at en ikke bare må lese og lese og suge til seg informasjon og tro at det alene endrer livet og verden, en må selv endre sitt liv først, sin måte å se på, endre sitt vesen til en multidimensjonale seer, føler og sanser. Når en lever det en leser, og endrer livet sitt til det gode og ikke bare snakker om det, da er endringen total.

 

 

 

Da drar vi lasset sammen til det gode, og så kommer samfunnet etter, for samfunnet er en utstrakt arm av vår egen gårsdag meninger og ytringer. Ha stor respekt for sannhet, den frie vilje og deg selv, så blir også livet slik.

 

 

Jeg ser deg, du er du er unik, jeg håper du skjønner dette i deg selv også at alle andre uansett hvilket liv de velger, så er de særs unike alle som en. 

 

Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert Vil du poste videre, vær velkommen.