På veg å våkne, fra 3 til 5 dimensjon.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Bevissthet er alt som er.

 

Skrevet første gang 31 Januar 2014

 

"Godt nytt år ønsker jeg dere alle sammen, og avslutter 2014 med denne nyttårs gaven, måtte det nye året bli slik du ønsker det, for året er ikke noe som skjer deg, men blir slik du vil ha det, slik du skaper det ut av hva du vil erfare i livet"

 

En liten forklaring før jeg gyver løs på innsikt i 3 dimensjon, om jeg forklarer og forteller om de forskjellige dimensjonene, så forteller jeg ikke at den ene er dårligere eller mindre verdig enn den andre, alle individ og alle dimensjoner er likeverdige og har alltid vært det, og kommer alltid til å bli det.

 

En som går klassene om igjen og skolene om igjen er ikke mindre verdig enn de som går på høyere klassetrinn i utviklingen av seg selv, om du skulle føle slik så er det hvordan du selv tenker som fører deg i differanse forskjell, og da er du den som er lurest og spørre hvorfor du føler slik du gjør.

 

Så til dypere forståelse av 3 dim, hver dimensjon har mange lag og mange utfordringer, som oppgaver som må forseres av den inkarnerte sjelen.

 

3 dimensjon er det samme som tredje energinivå eller det vibrerer på tredje dimensjons energi. Og i hver dimensjon finnes det 7 dimensjoner, som også kan kalles for klassetrinn, altså 7 klasser på hver dimensjon, som igjen er det samme som styrke graden vi har i oss,altså styrken på kjærligheten inni hvert individ.

 

 Jeg vil her kalle det for lavere og høyere for forståelsen skyld, men det betyr ikke mindre eller mer verdig, men energi forskjeller. Selve jorden vår Terra har steget til 4 dimensjon, men det vil ta en tid før alle cellene i Terra stiger etter henne. Så mange av individene (cellene) på jorden altså oss og dyrene og alt liv vil enda bruke en tid på å heve sine frekvenser, altså vi vil bruke den tiden vi trenger for å heve oss ut av tredje dimensjon.

 

 

En sjel på dette planet føler sjeldent (altså har avstengt seg fra følelsene sine), om det er bevegelse inni dette mennesket, så er det oftest emosjoner, altså leie, tunge følelser, disse individene i sterk kontakt med sitt ego, altså den fryktgivende energien som ofte gjør kroppen syk, egoet er den lille jenta eller gutten som står igjen i bevissthet og ikke har fått eller tatt den næringen den trenger, tenker da åndelig og kjærlighets næring.

 

Skal ta et eksempel, om du har barn eller andre du elsker svært nære deg, du kan kjenne en intens kjærlighet til barnet, men så skal vi se om du egentlig har slik intent rommelig kjærlighet.

 

*Det aller viktigste spørsmålet er, elsker du hele deg, alt ved deg og alle dine sider?

 

*Elsker du din kjære partner like sterkt som barna?

*Elsker du andre barn lik ditt eget?

*Elsker du alle barna dine like mye?

*Elsker du naboen og vennene dine likt?

Unner du barnet ditt å kunne elskes av andre, som en stefar eller stemor?

 

Jeg vet av en god del foreldre som har skilt lag, og deretter gjør alt de kan for å sværte den andre forelderen og de holder på til barnet får et lojalitets problem. Dette er adferd som kommer av at den forelderen som gjør dette egentlig mangler kjærlighet og trygghet i selvet, og slik også skal hindre barnet "de elsker" å også få oppleve godhet, barnet har lik rett til å elske begge foreldrene like meget og like sterkt. Denne forelderen har da ganske lavt 3 diemsnjons nivå i seg.

 

Ofte så forlanges det at barnet skal motta de nye steforeldrene, og det gjør det også, om det da ikke har lært av foreldren å avvise andre, noe som ofte skjer, og da blir det kaos.

 

Ser du hva jeg prøver å vise deg, ikke at du er dårlig, men at alt som noen sinne mangles er kjærlighet, men voksne individer bør jo elske seg selv da, og ikke forlange av andre de de ikke gidder gjøre selv.

 

Det kan jo også være at du har slik sterk kjærlighet til andre, og det er også fint, for da er jo vegen til deg selv og full flyt ikke så lang.

 

Svarene ligger inni deg, vi er her for å heve kjærlighets frekvensen og ekte kjærlighet måles ikke i smal, midium eller large, den skal være likt for alle om vi har hevet den virkelig inni oss selv, om den er virkelig og ekte.

 

Det er når du forstår at du ikke er et menneske, men en ånd, at du stiger virkelig i en herlig fusjon av hva du egentlig er.

 

De sju energi trinn nivåene er det vi må igjennom før vi heves til neste nivå, altså sju nivåer i 3 dimensjon før vi starter på lavere 4 dimensjon nivå,  vi kan inneha 4 dimensjon viten i 3 dimensjon, men vi  heves ikke fullt ut til 4, før vi har sluppet (gjennomgått) alle trinnene i nå tredje dimensjon, altså mental viten alene er ikke nok,det er den hjertelige viten og innsikten som teller som eksamen og utgjør hele erfaringen.

 

For viten og erfaring skaper utsikt og vel gjennomført erfaringstrinn samlet og gjør slik at vi slipper den gamle erfaringen fullt ut, for så å gå videre til neste utfordring av viten.

 

Se for deg at du sover dypt og noen har prøvd å vekke deg, du ønsker ikke å våkne, for selv om du har mareritt så sover du godt, slik er det å bli bevisst eller vekket trinn for trinn inni den åndelige verden av hva du er, for du er lyset, sjelen ånden, i en fysisk erfaring.

 

 

Disse nivåene kan være lur å vite om, slik at en kan sjekke seg selv og vite hva en har å jobbe med for å vite hva en skal slippe taket på, disse nivåene er hver som et anker som holder deg og meg fast om vi ikke blir bevisst dette, når du og jeg vet om ankrene så kan vi lettere dra de opp og flyte videre. Et slikt anker kan være hangen til å dras inni drama hendelser av ymse slag, det være seg snakk om andre eller snakke og ikke makte å gi slipp på hendelser som har vært for mange og lange år siden som var vonde.

 

 

Det at en lar seg dras inni familie drama, eller absolutt igjen og igjen fortelle om hvor ille en selv har hatt det og gjenta seg selv i det uendelige og aldri kunne eller ville gi slipp på hendelsen som var dramatisk, og ofte skjer dette for individet ikke ser annet eller har annen utsikt på at dette er den eneste virkeligheten.

 

Hadde det hjulpet å gjenta seg selv og fortelle om sine lidelser, så hadde vi ikke lidd i det hele, da hadde det vært godt for lengst, så sannheten er at det hjelper ikke det grann, om en ikke vil slippe taket i slik tung energi og ikke la smerten du opplevde deffinere den vi er.

 

 

Og ja, i 3 lavere 3 dimensjon så er hendelser, "ulykker" og livets drama det som er sannheten og virkeligheten for de som opplever dette helt reelle for de, det er deres sannheter, på dette lavere nivåer så er også løgner sannheter, bare svært forvridde utsagn, ut av et høyere perspektiv eller høyere dimensjon for å si det slik, og slik adferd virker tiltrekkende.

 

 

En lavere 3 dimensjon bevissthet er veldig opptatt av at samfunnet, skolen og være flink og følge samfunnets regler og normer for å passe inn, de er syke og tar imot medisiner for at de tror på at leger og alle andre har makten utenfor de selv og at kroppen er utenfor deres styre evne og at kroppen lever sitt eget liv, leger, prester, politi og øvrigheta er større enn en selv. De ser ofte svært smertefullt på alt det ille som skjer og tror at nyhetene i avisen og tv er den eneste sannheten som finnes, disse mener også svært ofte at døden er over og av vi er borte vekk etter endt fysisk liv.

 

 

Disse forsvarer ofte det og lyve og stjele og være vonde mot andre og de tror at et yrke er det de selv er og at en god utdannelse er det samme som et godt menneske. De aller fleste av oss har en eller annen gang gått gjennom og erfart på alle disse planene av bevisstheter, og vi må alle sammen igjennom dem for å kunne gå til neste trinn.

 

 

En høy utdannelse i på jorden i tredje dim bevissthet, betyr ikke at individet vet om verdenen utenfor 3 dim og at individet har høy åndelig spirituell bevissthet selv om, så kan det komme hendelser i dette individets liv som "vekker" den opp til høyere bevissthets energi, altså den beveger seg til medium 3 dim. forståelse. (begynner å våkne)

 

 

Altså på midten av tredje dim kan en begynne å ane å skjønne at det er noe annet der ute enn samfunnet rundt en selv, en kan synes det er interessant å høre om de som går igjen eller spøkelser som noen kaller det, de kan begynne å kjenne en hunger etter mer viten, men det kan like godt snu rett tilbake til totalt lukkethet i 3 dimensjon, dette velger hvert individ helt selv. På dette planet dømmer personen ofte og hverdagslig, de ser på andre og måler seg med andre og tror at kjærlighet er noe en får gjennom andre, og ser på andre om de lever godt eller dårlig, de bruker ord som rett eller galt og tror at dette er virkeligheten.

 

Da kan vi bruke settningen at det er deres sannhet. En kan også her muligens bli presentert for at vi selv har valgt foreldre, sted og barndom, men en klarer ikke helt og godta dette som sin sannhet enda.

 

Men noen ganger er sannheten virkelig selv om du ikke skulle tro på det.

 

 

Det er på dette medium planet sjelen ofte velger om en vil vende seg til høyere viten og erfaring, eller velger å stå enda et liv eller enda noen år i samme energi plan nivå. Alt dette velger alle selv. Velger du å bevege deg til større bevissthet på 3 d planet til øverst på 3 d så vil du ofte begynne å føle mer, være mer i kontakt med de gode følelsene.

 

 

Så til høyere tredje dimensjon, her er det ofte vi kaller det for at individet er våknet opp og fatter at det selv har holdt seg selv inni et bilde av illusjon, mange kan være årevis på dette planet også og ikke bevege seg selv lenger og synes da ofte at den er kommet langt, individet begynner mer å akseptere at det har valgt foreldre, famille sted og barndom selv, og det er på dette planet det oftest tar lengst tid og dra opp alle ankrene fra 3 dim.

Og en må jobbe sterkt og kontinuerlig med selvet for å stige opp til en høyere dim. En får mer innsikt, en tar imot visdom fra tidligere inkarnasjoner og begynner å ha tillit til at en selv er og har kraften til å kunne gi videre av seg selv.

 

En som deler av sin viten og informasjon og tar betalt for det, er enda sterkt på tredje dimensjons nivå.

 

 

En begynner å ville stige opp, her tar en ofte valget på om en vil gå til et mesterlig liv som ånd, en forstår at en er ånd og at alt som foregår rundt en er viktige hendelser som alle er med å utvikler en selv også de vonde, vi begynner å bli svært lei og sliten av 3 dimensjons nivå drama og levesett, og begynner å ta soleklare valg både i familie og venner rundt oss, for vi vet at alt dette er viktig for resten av vegen vi går, vi vet også på dette plan at valgene vi tar er for oss selv og at det handler om at vi vet hvem vi tilbringer masse tid med også da utgjør vår egen energi. Aldri for at andre er dårligere, men for at de velger å gå samme skole om og om igjen.

 

 

 

På dette plan er ofte følelsene mer intakt, vi skal føle mer og leve mer på følelsene, 4 dim er innen rekkevidde og vi vet mer om livet og universet i sin helhet, en godtar og vet at det er andre galakser og der ute og vet at melkevegen kun er en liten det av noe stort gigantisk, en aksepterer andre mer, og aksepterer drama mindre og mindre, sjeler på dette plan vet om sitt ego, har akseptert dette og jobber for å omfavne og gi slipp.

 

 

 

4 Dimensjons energi nivå er bevisstheten om at cellene i kroppen er det vi selv som styrer og regjerer over, vi føler mer glede, vi skjønner at vi kan helbrede oss selv og at vi er den kjærligheten vi selv har savnet, vi aksepterer i større grad alt liv og alles livsvalg, men kan enda henge igjen i tredje dim og må enda ta noen dypdykk for å forløse ankrene som er igjen, men vi skjønner her at ankrene blir mindre, og sitter ofte dypere om dere skjønner. På dette planet deler åndene informasjonen fritt og vet at jo flere vi er som drar det gode lasset og deler den flotte utsikten, jo herligere er det.

 

 

Når vi helt er ferdig med tredje plan, så lar vi oss ikke bevege av noe som skjer eller noen som prøver å dra i en i den andre retningen, vi har selv sluppet behovet for drama og har kun utsikt fremover, en jobber jevnt og trutt med seg selv og vet at alt er i skjønneste orden og vi forstår at aviser og tv er kun små fragmenter av en liten virkelighet presentert av en liten skala nyhets opplesere, som også ofte er i tredje dim nivå. Vi vet at det vi har fokus på blir vår virkelighet, vi vet at kjærlighet er kraften som overvinner alt, som belyser alt, vi vet at vi velger fritt mellom kjærlighet og frykt og har ofte valgt kjærligheten og kun den.

 

 

En har på dette plan også stor respekt for dyrene, og ser ikke på dyr som "bare dyr" og en behandler de deretter, en skjønner at planter og trær og jorden er noe vi bare låner og den og de vil være her lenge etter vi er ferdig med vår fysiske inkarnasjon.

 

 

Midten av fjerde dim, der er vi sterkt kjærlig i våre handlinger, vi jobber med oss selv og har sluppet det meste av 3 dim, vi har større aksept for at når vi opplever en hindring eller en hendelse så skjønner vi raskere at vi er gitt en gave, til å se oss selv og hvilken rom vi har i oss å forløse inni oss og vi begynner å få innsikt i 5 dimensjons væren gjøren og laden.

 

 

Mange på dette plan har også viet resten av sitt liv til å hjelpe andre, jorden og universet med å komme inni høyere nivå, de gir livet sitt til en større plan, en har da "overgitt" seg til den høyere selv i og utenfor seg selv, og styrken og tilliten til at alt ordner seg er total. En vet også på dette plan, at alt som handler om lyset og mørket er inni selvet, at mørket er noe alle må forløse og gi slipp på gjennom seg selv, og at mørket er frykten og lyset er kjærligheten og tryggheten og at graden på disse i selvet er det som viser dimensjonene, og vi skjønner da at neste fysiske inkarnasjon vi foretar blir på en høyere dimensjon. Og at vi må slippe egoet eller omfavne det for igjen å kunne bli totale vesen av kjærlighet.

 

 

 

Høyere 4 dim, er enda sterkere kjærlighets elskende individ, som igjen begynner å jobbe for felles goder, felles frihet for individet, frihet og godhet til å bruke livet sitt til akkurat hva de selv måtte ønske, og ønsket er ofte i tjeneste for at alle skulle ha det bra, det er lite sykdom blant oss i denne dimensjonen, og disse har ofte gjort seg selv friske, og vet at kroppen er vårt skip i fysisk reise, vi behandler oss selv kjærlig og tilfører kun nærende mat og drikke.

 

Vi vet at all energi påvirker og passer på hva vi tenker i nærheten av andre, vi er nøye med alt og alle rundt oss og nyter alt i livet i større grad, vi kjenner enda sterkere og kraftigere på glade følelser og ler masse og vet at også gråt er viktige energi hendelser som hjelper kroppen til forløsning, på dette planet vet vi at du er meg og jeg er deg og behandler oss selv godt<3 <3 <3 

 

 

Det jeg har skrevet i dag er enda ikke skikkelig dypdykk på hvert plan i planet, som ville blitt veldig omfattende om jeg skulle gjort dette, men håper det vil gi det en viss pekepinn om hva som foregår i deg og rundt oss. Og om kanskje så kan jeg fordype dette skrivet etter hvert, men kjenner at piffen gir seg litt for i dag, og da skal jeg gi meg.

 

 

Jeg elsker deg, du kjære andre del av meg. Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert, en annen deg, vi er ett.

 

 

Håper du forstår at klasse trinnene er dimensjoner av bevisstheter som du og jeg fritt surfer på, at det er ingen kamp om å være først og størst, og flinkest men en reise i særegenhet av oss selv som kun vi vinner på når vi erfarer enheten i alt vi er.

 

Dette skrivet vil jeg stadig utbedre og oppdele slik at det skal være enklere å forstå.