Kroppen sjelens båt på jorden.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Cellenes bevissthet i din fysiske kropp.

Cellene våre er våre (undersåtter) din ånd den du egentlig er, er den egentlige sjefen for alle cellene, bare hjernen vår alene, har over 130 milliarder celler, kan du tenke deg hvor mange resten av kroppen har?

 

Hver og en celle har egen intelligens bevissthet, hver og en fungerer de "alene" og vet nøyaktig hva de skal gjøre og hvilken oppgave de har i kroppen uten at du trenger å si hva de skal gjøre, eller er det kanskje litt annerledes, la oss se på muligheten for at det kan være en sjef over cellene dine alike vel.

 

Ånden den du er, er den som omslutter kroppen rett før eller rett etter fødselen, er faktiske deg og meg som gir liv til den fysiske kroppen, ånden er kraftverket og farge instruktøren til hele ditt og mitt fysiske univers, når vi omslutter kroppen ved fødsel, så er det også vi som holder liv i den, ånden er kraftverket kroppen trenger for å ha liv.

 

Når vi forlater kroppen vår, så tar vi også øyenfargen med, det er ånden som setter farge på hele den fysiske kropp, øynene i en forlatt kropp er gråhvite.

 

Derfor er det også vår ånds bevissthet som styrer alle cellene, selv om det aller meste av den styringen foregår underbevisst, så er det den ytterste sannheten om cellene i vår fysiske kropp, det betyr ikke at du ikke kan bli bevisst dette og vite at du kan omprogramere cellene om du ønsker, starte med å gi de bevisste gode klare beskjeder, gjennom å vekke opp din underbevisste deg til å fungere sammen med den overbevisste deg.

 

Cellene fungerer automatisk på gammelt vis, helt til de blir omprogramert, du avgjør hvilket nivå de skal fungere på, meditasjon hver dag og endring av tankene er en sterk nøkkel for å belyse eller vekke cellene.

 

En hver av dine celler har egen bevissthet, så de kan ses på som en minnebank, en hver celle lagrer minner, gode eller dårlige, alt ettersom hvor bevisst ånden din er, de kan også dra med seg minner fra tidligere inkarnasjoner, for bak i korsryggen ligger "blå kopien" av alle våre liv.

 

Slik kan også personligheten til et individ, overføres via transplantasjon, den som mottar en kropsdel fra en annen, får da også med seg personens celleminne, hvor mye som overføres kommer an på hvilket organ dette er og hvor mye av bevisstheten til personen som er lagret i organet det gjelder.

 

Cellene i vårt jordiske skip er unike og er påvirkelig av ånden, men om ånden ikke er bevisst så skjer unikiteten til cellene underbevisst, du er guden til dine celler, og des mer kontakt du har med deg selv og sjelen gjennom hjertet, des mer styrer du cellene bevisst.

 

Derfor kan folk bli syke uten at de selv mener de har skapt dette selv, de vet ikke om at de underbevisst styrer sine egne celler, så gammel lagret celleminne er som å la være og vaske rommet i seg selv som kan utvikle sykdom. Og ubevissthet er akkurat det, ubevisst liv, ubevisst om at du selv styrer ditt eget liv gjennom graden bevissthet i deg.

 

Den fysiske kroppen er ditt univers om du er klar over det eller ikke, kroppen er ditt domene, ditt ansvar og din store mulighet for utvikling av sjelen her på jord, men da er det jo lurt å vite akkurat dette, og viljen og ønsket til å velge å vekke den opp og bli klar over denne sannheten.

 

Jeg vet mange tenker at, har jeg selv ansvar for at jeg blir syk, influensa osv, ja sier jeg, men det er ikke at du er bevisst på dette når det skjer, om du over lang tid har tenkt og båret et underbevisst tungt tanke føle sett, så reagerer kroppen med sykdom.

 

 

Kroppen er verdt og lytte til, kroppen er den siste instans av våre bevisstheter, når den sier fra er det verd og lytte eller?

 

Derfor, når negativ underbevissthet har pågått over svært langt tid, kan cellene bli aggresive og utvikle det som i samfunnet vårt kalles for kreft, det er da cellene går bananas, men du skal vite at det er mange stadier før kreften, det er mulig å snu et hvert tilfelle av celler som er syke, om du din ånd bare ønsker dette, det ligger ofte erfaring i sykdom også, å vi får så lang tid og mange liv på oss, som vi bare måtte ønske for å skjønne dette.

 

Derfor kan også babyer bli født syke, de kommer ofte for å forløse det de ikke maktet siste liv, altså livet før dette, de kan ha ent siste liv med den sykdommen de kommer med, men her er ingen regel uten unntak.

 

Barn som er født med en "skavank" i fot, hofte eller arm eller annet, har ofte dette med fra tidligere inkarnasjoner, det kan være en skade de døde av eller hadde fra siste inkarnasjon.

 

Vi har milliarder av celler i kroppen vår, slik jorden har milliarder i sin, vi er celler på moder jord, vi har noen lagrede mørke områder i vår kropp, slik jorden har i sin, vi forløser med bevissthet våre blokkeringer, slik jorden gjør i sin, bevissthet går innover og innover i mikrokosmos, slik det også gjør utover og utover i makrokosmos.

 

De nederste chakrane våre er de som holder mest lagred mørke, slik er det også i jordens chakra system, der nordpolen er jordens kron chakra, våre lyskroppen i et hele, er styreren, skjefen,  guden og den sammensvorne for alle cellene, slik vi også har en lik ytre sterkere kraft, har vi også en indre.

 

Tankene våre er alltid knyttet opptil vår underbevissthet kroppen vår, din ånd styrer ditt univers, du avgjør om det skal skje underbevisst eller overbevisst, når tanken er fri, og alltid koblet til det gode, da er også underbevisstheten din fri og elsket, å elske er lyset du gir dine celler, kjærligheten er den ultimate universelle kraft, GUD, du er.

 

En ånd som er våknet vil generere klare store øyene, des sterkere våkenhet fra ånden, des sterkere blankere øyne og aura rundt kroppen vil kunne begynne å ses.

 

Hjertets kjærlighets energi, genererer 100.000 ganger sterkere magnetisk tiltrekkende kraft enn tankene, om vi bruker hjertet og skifter bevissthet fra frykt til kjærlighet, så er det et mirakel hver gang det skjer, og denne sterke kraft er deg alt sammen, forskjellen er bare illusjonen underbevissthetens reise.

 

I kjærlighet alltid Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert.