Om livet i ånderiket og på jorden Av IschaeEl

Brev nummer 1

Brev 1

 

Den nye tiden.

 Det har alltid fantes ulike epoker her på Jorden. Det har vært tider da det ikke fantes noe liv og etter at livet startet opp har istider, meteortreff og andre naturfenomener stadig endret levekårene. Dinosauruser og andre dyr har vandret her for senere å bli utryddet.

 

Det er ofte lett å glemme alle disse tidligere stadiene av jordens utvikling i hverdagens stress. Likeledes er det lett å ignorere Jordens fremtidige epoker.

 

Det var aldri meningen at menneskene skulle leve på Jorden i all evighet. Livets skole har kun vært et ledd i sjelegruppen menneskenes utvikling.

 

Den 21.12.2012 slutter en ring i en større kosmisk bane. Det betyr at denne dagen kan sees på som nyttårsaften i et større kosmisk kretsløp. I universell sammenheng, er klokken nå ett sekund på tolv.

 

Etter dette inntrer endetiden. Lineær tid/rom er noe som kun finnes i den tredje dimensjonen. TID er en av livets 7 store mysterier. Forstår man TIDEN, så forstår man mye av skapelsen.

 

Tid er ikke det man tror det er, fordi alt eksisterer samtidig. Akkurat nå, så lever vi både fremtidige liv og tidligere liv, i tillegg til parallelle liv. 

 

Det er umulig å lage en modell som forklarer alt, men vi kan bryte ned noen av skapelsens delbiter og se litt på hver av dem.

 

En multidimensjonell sjel plasserer x-antall av seg selv i en sirkel, samtidig som ham/hun også eksisterer som multidimensjonell på overplan. For hvert 1000x-dels sekund av en sjels liv så finnes en "selvdel" som blir litt eldre enn den forrige. 

 

Dette gjelder for x-antall liv på en gang. Alle "selvdelene" i alle livene eksisterer i et hvert nå-punkt. Hver selvdel kan sees som ett stillbilde i en film eller eventuelt som én tegning av en tegneseriefigur i en serie figurer.

 

Hver selvdel har sin egen bevissthet som en selvstendig enhet og samtidig som en del av noe større. Enhver selvdel flytter ett hakk bortover i sirkelen og blir ett hakk eldre for hvert hopp. 

 

Alle selvdelene har fri vilje og trenger ikke å herme etter selvdelen foran. De har alle fri vilje i et hvert nåpunkt av sirkelen som eksisterer kontinuelig. Fra den multidimensjonelle oversjelens ståsted, så eksisterer alt samtidig. Denne kan se seg selv som alle liv og alle aldre på likt, i motsetning til hver av selvdelene som kun opplever seg selv som en del som beveger seg fra ung til gammel. 

 

Enhver selvdel er ikke klar over alle de andre selvdelene som eksisterer til en hver tid. Rundene hver av selvdelene tar i sirkelen, er det som kalles eksistens i rom/tid . Den multidimensjonelle oversjelen er hevet over rom/tid og kan gå ned og smelte sammen med hvilke selvdel den måtte ønske til enhver tid. 

 

Ved oppstigning samles alle 3D-selvdelene og går tilbake til å bli den multidimensjonelle sjelen, hevet over rom/tid.

 

For de som i tillegg lever paralelle liv som utenomjordinger, engler, osv, så eksisterer man også samtidig i flere sirkler eller lag oppå hverandre, hvor man også kan forflytte seg mellom lagene.

 

For en liten evighet av tid siden, bestemte sjelegruppen menneskene seg for å leve ut konseptet fri vilje i det begrensede området som kalles rom/tid. I illusjonen av separasjon fra Kilden, Skaperen, og Åndeverdenen har nå menneskene lært det de kom for å lære. Kunnskapen om polariteter i dualitetens verden, er nå høstet og visdommen nådd. Det er på tide å pakke sammen å dra hjem. Men hvor er egentlig hjem?

 

Innen skapelsen tok form, så var vi alle ETT. Alt som nå finnes var til der i form av ingenting. Når alt er den samme tingen og det ikke finnes noe annet, så blir alt og ingenting det samme. Har man sett slutten, så har man også sett begynnelsen for slik begynnelsen var, slik blir også slutten.

 

Tiden er nå i ferd med å renne ut. Det betyr imidlertid ikke slutten på vår eksistens. Det som ender i EndeTiden er Tiden ikke Livet. Når tiden ender, så inntrer atter evigheten, som egentlig var der hele tiden.

 

Noen tanker om TIDEN fraIsChaEl

Brev 2

Brev 2

Bakom Scenen og Kulissene

 

Livet på Jorden kan på mange måter sammenlignes med et teaterstykke. På Livets Scene spiller vi en rolle fra vugge til grav.

Livet er vår dagsbevissthets aktive innsats. Når vi dør, forlater vi scenen og går inn i nattbevissthets verden, som kan sammenlignes med den verden som på det jordiske teater finnes bak scenen.

 

Menneskenes opplevelse av livet er i virkeligheten opplevelsen av et gigantisk skuespill. Et skuespill hvor vi alle er rollehavende, men samtidig også tilskuere og manusforfattere.

 

Skuespillet har skiftende scener fra de største dramaer til de mest utrolige eventyr. Alle andre mennesker er våre medspillende i skuespillet. Noen har fortidens roller i samspill med oss, mens andre har fremtidens roller. Vi opplever oss selv i nuet og i midtpunktet i evigheten, alltid forbundet med fortid og fremtid.

 

Midt på teaterscenen finnes en skole, Livets Skole eller Universitetet Jorden. Her leves ut ubalanse i alle former. Jorden er en tøff skole, men det gjør at lærdommen også er stor.

 

I mangfoldige år har menneskene tilsynelatende levd atkilt fra de andre verdene. Det har ikke vært lett å se hva som befinner seg utenfor skolegården og bak forhenget på Livets Scene. Nå har slørene mellom dimensjonene imidlertid blitt tynnere.  Det har igjen ført til at det stadig blir lettere å komme i kontakt med andre verdener og med høyere deler av en selv og sin sjelsessens.

 

Store endringer er nå på gang i universet og mye skjer bak kulissene. Vi står foran en spennende periode av vår sjelige utvikling og jordens åndelig evolusjon.

Hva finnes så bak kulissene på vårt jordiske teater?

I de kommende nyhetsbrevene skal vi ta en titt bak kulissene og se hva som egentlig holder på å skje. Vi skal snakke om fremtiden, 2012, oppstigning, den nye jorden og endetiden, men for å forstå det som skal skje fremover, så må vi først forstå fortiden og nåtiden, med alt det innebærer.

Astralplan 

Vi skal derfor begynne med å ta en titt på det som ofte omtales som ”den andre siden” i alternative sammenhenger. Med dette menes den åndelige verdenen som er det stedet sjelen drar til etter at  den har gjennomgått den transformasjonen som vi her på Jorden kaller døden.

Stedet vi da kommer til har blitt omtalt med ulike navn gjennom mange tider. Noen av navnene som er blitt brukt er astralplan, himmel, de 7 sfærene,  den andre siden, dødsriket og så videre.  Vi kommer til å bruke flere av disse begrepene i de kommende nyhetsbrevene.

 

Hva vet vi egentlig om astralplan?

 

Egentlig vet vi svært mye om dette stedet . Vi har vært der mange ganger og vi er der når vi ikke er inkarnert i en kropp på Jorden. Faktisk tilbringer sjelen mye mer tid på astralplan enn den gjør på Jorden. Livet i dødsriket er like virkelig for dem som er der, som jordlivet er for oss. De som befinner seg på astralplan ville sagt at det er astralplan som er ”det virkelige livet” og at livet på Jorden kun er et klassetrinn i Livets Skole, et sted sjelen drar til for å utforske SELVET og DUALITETEN. (Disse tingene skal vi komme tilbake til senere).

Når vi egentlig vet så mye om livet etter døden, hvordan kan det da ha seg at kun de færreste husker noe av det?

 

En av reglene på Universitetet Jorden er at alle som inkarnerer her må gå med på å glemme alt de vet om seg selv, livet på astralplan, tidligere liv og så videre når de blir født på Jorden. Dette er fordi erindringer om disse tingene hadde fungert som forstyrrende elementer i dagliglivet på Jorden. Det hadde hindret oss i å erfare det vi kom til Jorden for oppleve. Dog er gjenstengingen av hukommelsen en gradvis prosess som hos de fleste barn først er fullført rundt treårsalderen. Inntil barn fyller tre år er de altså ofte i stand til å se astrale sjeler og erindre ting fra den åndelige verdenen.

Hvor befinner så Jordens astrale plan seg?

 

Opprinnelig bestod jordens astrale plan av 7 sfærer, inntil de to innerste sfærene ble fjernet for en tid tilbake. Sfærene ligger rundt Jorden som lag i en løk. Jordoverflaten er den 3 sfæren. Lenger ut ligger sfære 4 som fungerer som astralplans hovedmottak. Det er her de fleste av jordens sjeler tilhører og hit de fleste kommer etter at de har gjennomgått alle stadiene i  dødstransformasjonen. (Disse stadiene kommer vi tilbake til senere).

Jordens 7 sfærer

 

Sfære 7 - Guddommens sfære Frekvensfarge: Fiolett / HvitHjemmet til de som har valgt å oppgi sin individualitet og blitt ETT med GUD.

Sfære 6 - De jordiske lysveseners sfære Frekvensfarge: IndigoHjemmet til sjeler som er ferdig med engleskolen og utviklet seg videre.

Sfære 5  - De jordiske englers sfærer Frekvensfarge: Blå Hjemmet til sjeler som er ferdig med Livets Fysiske Skole. 

Sfære 4 - Astralplans hovedmottakFrekvensfarge: GrønnBefinner seg 400 - 500 km oppe i atmosfæren. De fleste menneskesjeler tilhører her. 

Sfære 3 - JordoverflatenFrekvensfarge: Gul Hjemmet til menneskene så lenge de er inkarnert i en kropp.

Sfære 2Nest innerste sirkelen i systemetFrekvensfarge: OransjeDenne sfæren er nå fjernet. 

Sfære 1Innerste sirkelen i systemetFrekvensfarge: RødDenne sfæren er nå fjernet.

Hvordan ser det ut på astralplan?

 

Astralplans fjerde sfære minner mye om Jorden. Her finnes natur, berg, daler, hav, dyr og mye av det vi er vant med på Jorden, men ingen unaturlige stoffer som for eksempel plast eller asfalt. Akkurat som på Jorden har de også her ulike kontinenter. Faktisk finnes flere kontinenter her enn på Jorden, fordi også Atlantis og Lemuria er representert. Dette er jo kontinenter som tidligere også har eksistert på Jorden.

Hva gjør sjelene som befinner seg på Jordens astrale plan?

 

Man gjør faktisk mye av det samme på astralplan som man gjør når man er inkarnert på Jorden. Man går på skole,  jobber, er sammen med venner, går på konserter, bruker sine kunstneriske ever til å male, tegne, skrive eller dikte. Mange bruker også sine musikalske evner til å spille og synge. I tillegg forskes det på ulike felt, hvor kunnskapen etter hvert overføres til Jorden, enten ved kanaliseringer eller ved at man inkarnerer med medbrakt kunnskap.

Har man kropp på astralplan?

 

Man har i høyeste grad kropp når man befinner seg på ”den andre siden”. Man tar da i bruk sin astrale kropp. Denne er på mange måter lik den fysiske, men har en langt høyere frekvens. Det er grunnen til at den ikke kan sees med fysiske øyne som kun oppfatter materie med lavere frekvenser.

Når man er inkarnert på Jorden, er man faktisk i besittelse av hele 7 kropper. Disse er:

1.     Fysisk

2.     Eterisk

3.     Astral

4.     Mental

5.     Kausal

6. Emosjonel

7.     Åndelig

Kroppene ligger utenpå hverandre. Den innerste er den fysiske. Den ytterste er den åndelige, også kalt lyskropp eller Merkabah. Mellom disse to finnes fem ulike kropper. Hver kropp har sin spesielle funksjon. De to innerste (den fysiske og den eteriske), dannes på nytt for hver inkarnasjon.

Blir man født på astralplan?

 

Man blir ikke født på astralplan. Man har heller ikke TID der på den måten vi har på Jorden. Det betyr at man ikke er bundet av å begynne som baby og vokse opp til å bli gammel, men derimot kan innta en hvilken som helst alder man selv måtte ønske. De fleste på den andre siden velger en alder, som på Jorden utseendemessig tilsvarer rundt 25-30 år. Hvis barn dør på jorden, hender det dog at de velger å fortsette være barn for en viss periode også på andre siden.

Hvordan kommer man da inn på astralplan når man ikke blir født?

 

Alt er i utgangspunktet energi. Fysiske gjenstander er manipulert energi. Sjeler er også  energi som er blitt formet på et høyere nivå (Gudsnivå) for å etter hvert bli til individuelle sjeler. Disse starter som grupper, kalt sjelegrupper eller sjelefamilier. Disse gruppene kan minne om drueklaser, hvor hver enkelt sjel utgjør en drue som også tilhører en klase.

 

Når energien er ferdig nok utviklet kommer den inn på astralplan som en sjelefamilie. Etter hvert begynner sjelene så å inkarnere på Jorden gjennom en rekke liv som de selv setter opp en agenda for på forhånd.  Noen sjeler velger en rask utvikling, mens andre velger å ta det mer med ro.

Lever man i familier på astralplan?

 

Akkurat som på Jorden er det ulike måter å leve på. Noen velger å leve alene, mens andre foretrekker å leve sammen med venner, eller andre sjelefamiliemedlemmer.

Sover og spiser man mat i de andre sfærene?

 

Man trenger ikke verken sove eller spise på astralplan fordi man normalt ernærer seg på guddommelig lys. Likevel hender det at noen velger å spise eller sove for kosens skyld. Dette gjelder stort sett mest for sjeler som nettopp har kommet tilbake etter et nylig endt liv på Jorden.

Hvordan forflytter man seg på astralplan?

 

På astralplan finnes ikke fremkomstmidler som bil, fly, tog, buss, eller båt fordi disse forurenser og intet forurensende finnes på astralplan. Isteden har sjelene den frihet at de kan forflytte seg rundt ved hjelp av tankens kraft.

Hvorfor består astralplan av flere sfærer?

 

Astralplan er som Jorden også en form for skole. Denne er inndelt i 7 hovednivåer (7 sfærer), hvor hver av de 7 sfærene igjen er inndelt i 12 stadier eller undernivåer. Sjelene holder til på det nivået de frekvensmessig hører hjemme på.

Hvordan kan en sjel øke sin frekvens?

 

Frekvensen økes når visdommen økes. Visdommen økes blant annet ved å erfare ulike temaer i den fysiske verdenen.

Finnes sykdom, angst og depresjoner på astralplan?

 

Nei, der finnes ingen slike tilstander. Grunnen er at man konstant er omgitt av guddommelig lys og kjærlighet.

Hvorfor velger man å inkarnere på Jorden, når man har det så fint på astralplan?

Man inkarnerer på Jorden for å lære om ubalanse og for å erfare dualitet. Ingen blir mester uten å høste visdom på alle nivåer av skapelsen. Sjeler som ønsker en rask utvikling inkarnerer hyppigere og tar ofte på seg mer krevende liv enn sjeler som ikke føler behov for en radig utvikling. Alle sjeler utvikler seg dog hele tiden, men noen velger som sagt en raskere utviklingslinje.

 

Hva er målet med alle inkarnasjonene på Jorden?

 

Målet med inkarnasjonene på Jorden er å høste erfaring og kunnskap som etter hvert blir til visdom. Når man innehar nok visdom oppnår man mesterstaus.

Hva skjer innen en sjel blir født på Jorden?

 

Før en sjel ankommer Jorden som et barn, så har vedkommende utarbeidet en kontrakt i samarbeid med sine guider. Denne blir kalt en sjelekontrakt og inneholder i store trekk hva sjelen har tenkt å erfare i sitt neste liv på Jorden. Når kontrakten er ferdiglaget, blir den arkivert i en diger hall. Sjelen velger seg også noen hjelpere som kommer til å fungere som åndelige veiledere mens den befinner seg på Jorden. Når alle forberedelsene er på plass, kan sjelen starte nedstigningsprosessen til den tredje dimensjonen.

Hvordan overflyttes sjelen til kroppen?

 

Dette er en lang prosess hvor sjelen til sist overflyttes til kroppen via en tidstunnel. Den samme tunnelen blir brukt etter et endt liv, når sjelen returnerer til astralplan.

Er det noe som forbinder sjelen med astralplan når den er inkarnert på Jorden?

 

Det er aldri hele sjelen som er inkarnert på Jorden. En stor del av sjelsessensen finnes fortsatt på astralplan selv når vedkommende befinner seg i en kropp på Jorden. Den delen, som forblir på astralplan, kan kalles ”det høyere selvet”. Når man er inkarnert i en kropp, så er sjelen forbundet med kroppen ved hjelp av en sølvstreng. Sjelen er også energimessig tilknyttet ånden ved hjelp av en gullstreng. Når man dør og forlater kroppen, så ryker sløvstrengen.

Når man har en sjelekontrakt, betyr det at alt er forutbestemt og at man ikke har fri vilje?

 

På ingen måte. Det er kun de store trekkene som er forutbestemt og selv da er de selvvalgt av sjelens frie vilje, bare at det skjer på forhånd før inkarnasjonen. Alle andre valg foretas av sjelens frie vilje på Jorden.

Besøker inkarnerte sjeler astralplan om natten når de sover?

 

Det er vanlig at inkarnerte sjeler drar hjem til astralplan 3-4 ganger i uken når de sover. Dette gjøres for å sjekke at alt går etter planen eller eventuelt for å endre på planene. Ikke alt i kontrakten kan endres når det først er nedskrevet fordi det påvirker for mye annet, men noen ting lar seg endre.

Hvor befinner sjelen seg om natten de gangene den ikke er på astralplan?

 

Når man våkner om morgenen på jorden, husker man noen ganger hendelser fra natten. Dette er jo hva vi på Jorden kaller drømmer. Drømmene kan stamme fra tiden vi tilbringer på astralplan, men de kan også stamme fra en reise til det jeg vil kalle drømmeverdenen. I denne verdenen formes mange fantasier, hvor av noen fantasier etter hvert blir manifestert inn i den fysiske verdenen som virkelighet. Denne verdenen er vanskelig å forstå med menneskesinnet fordi den er bygget opp på en måte som er langt unna det vi kaller normalt på Jorden.

Hvis livet på Jorden er en skole, hvilke fag finnes der?

 

Fagene på Universitetet Jorden er inndelt i to grupper, de obligatoriske fagene og valgfagene.

Blant de obligatoriske fagene finnes temaene:

·       Helse

·       Yrke

·       Familie

·       Penger

·       Sosialt liv

·       Kjærlighet

·       Åndelig utvikling

Blant valgfagene finnes temaene:

·       Musikk

·       Dans

·       Kunst

·       Sport

·       Hobbyer

·       Forskning

·       Negativitet

Innen for alle disse fagene igjen, både de obligatoriske og valgfagene, finnes en rekke underkategoritemaer som sjelen må beherske før den kan avlegge eksamen og bli en uteksaminert som en mester. Disse er:

·       Misunnelse

·       Sjalusi

·       Urettferdighet

·       Sorg

·       Bitterhet

·       Nag

·       Irritasjon

·       Krig

·       Sult

·       Fattigdom

·       Forfølgelse

·       Avvisning

·       Avhengighet

·       Intoleranse

·       Offervilje

·       Maktesløshet

 

·       Frihet

·       Ensomhet

·       Tålmodighet

·       Glede

·       Takknemlighet

·       Toleranse

·       Lykke

·       Empati

·       Rikdom

·       Seier

Det var litt om livet ”på den andre siden”. Vi skal i senere nyhetsbrev se nærmere på andre verdener utenfor Jorden og den spennende tiden vi går i møte.

Gode ønsker til alle fra IsChaEl

Brev 3

 

Brev 3

 

Astralplan

 

 

 

Hva er astralplan?

 

Astralplan er en del av åndeverdenen og ikke av fysisk kvalitet slik vi kjenner den på Jorden. Det betyr IKKE at den er mindre virkelig. På astralplan finnes mange av de samme tingene som vi er vant med på Jorden som: natur, bygninger, skoler, kropper, dyr osv.

 

Forskjellen er bare at strukturen og sammensetningen av det som finnes i åndeverdenen er annerledes enn atomene og molekylene i den fysiske verdenen. Den største forskjellen er frekvensen, altså vibrasjonshastigheten. Frekvensen er mye høyere i den åndelige verdenen enn i den fysiske.

 

Våre 3D øyne er laget for kun å oppfatte materie med lavere frekvens. Det er grunnen til at vi ikke kan se sjeler som er iført sine astrale kropper. Det at vi ikke ser dem, betyr ikke at de ikke er der. Det er litt på samme måte som at hunder hører lyder som er høyere enn det menneskets ører kan oppfatte. Det at menneskene ikke hører de høyeste lydfrekvensene, betyr ikke at de ikke eksisterer, men kun at våre 3D ører har en større begrensning på hvor høy frekvens de kan ta inn, enn det hundene har.

 

Hvor er astralplan? 

 

Astralplan består av 7 himmelske sfærer som ligger rundt Jorden som lag i en løk, hvor av hvert lag består av 12 nivåer.

 

Hvorfor er åndeverdenen delt ulike nivåer?

 

De ulike nivåene inneholder sjeler etter hvor langt de har kommet i sin utvikling. Ingen nivåer er bedre enn noen andre. De er kun trappetrinn som inneholder lærdom som er i tråd med sjelens utvikling.

 

Hvordan vet man hvilket nivå man hører til.

 

Det er ikke alltid så lett å se hvor langt sjelen har kommet i sin utvikling når den er inkarnert i den tredje dimensjonen. Grunnene til dette er mange, blant annet fordi vi spiller roller i våre liv på Jordens scene. Men man kan si at de fleste tilhører et av de 12 nivåene i den 4 sfæren.

 

Samtidig er det viktig å påpeke at sjeler eksempelvis på det niende nivået, ikke på noen måte er viktigere eller bedre enn sjeler på det første eller andre nivået. Det ville være like dumt å si som at en niendeklassing her på Jorden er mer verdifull enn en førsteklassing.

 

I hvor lang tid er vi på astralplan innen vi reinkarnerer i en ny kropp.

 

Den andre siden er ikke et lite sted hvor sjelen er i kort tid innen den reinkarnerer i en ny kropp på Jorden. Jeg vil heller si at livet på astralplan er ”det virkelige livet”. Det betyr at vi tilbringer langt mer tid på astralplan enn som inkarnert, men siden TID ikke er det det ser ut til å være, er det vanskelig å oppgi denne tiden som antall år. Dessuten er det veldig individuelt hvor mange liv og hvor mye visdom ulike sjeler ønsker å høste i den fysiske verdenen.

 

Livet på Jorden er kun et sted sjelen drar til for en kort periode for å lære, med andre ord et klassetrinn i Livets Skole. Man lærer og utvikler seg som sjel også i åndeverdene, men utviklingen går langt langsommere. Derfor velger mange å reise til Jorden som er en planet i ubalanse og derfor inneholder mange ulike dualistiske opplevelser. Det er ikke like lett å lære om dualitet og ubalanse på samme måte på astralplan, som er en totalt balansert og harmonisk verden i enhet.

 

Hva skjer innen sjelen inkarnerer på Jorden?

 

Når en sjel på astralplan bestemmer seg for å foreta en ny inkarnasjon på Jorden, så går den gjennom en lang prosess.

 

Først gjøres en rekke forberedelser i den astrale verdenen. Her planlegger sjelen sitt neste liv, litt på samme måte som man på Jorden før sommerferien planlegger sin neste feriereise, bare ennå mer detaljert.

 

Når planen er ferdig laget, skrives den ned i en sjelekontrakt som oppbevares i en diger hall sammen med alle andre inkarnerte sjelers kontrakter.

 

Hva er en sjelekontrakt? 

 

En sjelekontrakt er en kontrakt som er laget av deg selv innen du starter reisen gjennom ditt neste liv på Jorden. Det er en meget detaljert beskrivelse om hva du som sjel ønsker å tilegne deg av kunnskaper mens du befinner deg i den fysiske verdenen.

 

Hvem hjelper oss å lage disse detaljerte sjelekontraktene?

 

Å sette opp en sjelkontrakt er en svært komplisert prosess. Derfor har vi mange hjelpere. Disse kan være sjelevenner du i dag har på Jorden, og som har inkarnert sammen med deg. Noen ganger kan det være en søster, far, nabo eller lignende som kom inn i livet ditt på et tidlig tidspunkt. Andre ganger kan det være en kjæreste, arbeidskollega, god venn eller ektemann som du møter senere i livet.

 

Åndeguider, skytsengler eller sjelevenner

 

Ikke alle medhjelperne inkarnerer sammen med deg. Noen forblir i åndeverdenen og våker over deg gjennom ulike perioder av ditt fysiske liv. Eksempler på disse kan være åndeguider, skytsengler eller sjelevenner som gjør hva de kan for å hjelpe deg gjennom livet på Jorden.

 

Hjelperne dine har tilgang til din sjelekontrakt og vet derfor hva du selv ønsker av opplevelser og lærdom.

 

Rådet av vise gamle sjeler

 

Når alle valgene er tatt og kontrakten ferdig satt opp, så presenteres den så for et råd av gamle vise sjeler. Disse vil komme med innspill og spørsmål for å sikre sjelen at alle punktene i kontrakten er godt gjennomtenkt. 

 

Ofte velger man å endre punkter i kontrakten etter møte med rådets vismenn, fordi noen ganger fraråder rådet sjelen å påta seg for mange prøvelser på en gang.  

 

Dog er det viktig å merke seg at til syvende og sist, bestemmer en hver sjel selv hvordan kontrakten skal se ut. Sjelen må derfor selv ta fullt ansvar for sine valg og handlinger, både når det gjelder de forhåndsbestemte valgene før inkarnasjonen og de valgene som gjøres ved bruk av den frie viljen på Jorden.  

 

Mestere og erkeengler

 

Andre som kan hjelpe deg med kontrakten, er andre gamle sjeler i form av mestere og erkeengler. Disse kan også veilede deg i dine valg, slik at du får best mulig utbytte av din inkarnasjon. Selv om de ofte tilhører andre verdener, så kommer de ofte på besøk både på astralplan og på Jorden.

 

Hva inneholder en sjelekontrakt?

 

Sjelekontrakten inneholder en meget detaljert beskrivelse over:

 

 • Hvor på Jorden du skal bli født
 • Hvem du skal ha til foreldre, søsken og øvrig familie
 • Hvordan du skal se ut (Din DNA - sammensetning)
 • Hva du skal hete (Numerologiske tall)
 • Planetenes stilling på himmelen i fødselsøyeblikket (Ditt fødtselskart)
 • Hvilken yrkesretning du ønsker å gå
 • Hvilke sjelevenner du kommer til å møte
 • Hvor du har mulighet til å bo
 • Hvor du har mulighet til å jobbe
 • Potensielle ektemenn
 • Potensielle barn
 • Hvilke karmiske bånd du skal jobbe med
 • Hvilke faglige områder du ønsker å lære mer fra i den dualistiske sonen på Jorden.                                                       (Se mulige faglige temaer i nyhetsbrev 2) 

 

Hvis sjelekontrakten er så detaljert, hva da med den frie viljen?

 

Hvis du på Jorden skal ut og reise, så bestemmer du deg som regel på forhånd om hvor du skal reise. Du lager kanskje en reiserute over hvilke steder du har lyst til å besøke. Videre legger du kanskje noen planer for hva reisen skal inneholde av opplevelser. 

 

Så reiser du av gårde. Kanskje møter du ting på veien som gjør at du endrer litt på de opprinnelige reiseplanene, eller du velger å holde deg til den opprinnelige planen. Uansett har du fri vilje på reisen, selv om du lagde en reiseplan i forkant.

 

Litt på samme måte er det når du lager din sjelekontrakt for ditt neste liv på Jorden. Før reisen gjennom livet starter, lager du en plan for ditt kommende liv. Om du velger å følge planen til punkt og prikke eller gjøre enkelte avvik fra den, er opp til deg selv.

 

Finnes det noe i sjelkontrakten som det ikke går an å endre? 

 

Enhver sjelekontrakt inneholder også noen punkter som ikke kan endres når de først er skrevet inn. Vi skal se på noen av disse punktene.

 

Fødselsdatoen

 

Et eksempel på ting i kontrakten som IKKE kan endres, er din fødselsdag. Etter at du er født kan du ikke endre denne. Fødselsøyeblikket er av stor betydning for resten av livet, fordi tallverdien av fødselsdatoen, samt planetenes stilling på himmelen i fødselsøyeblikket inneholder viktig informasjon om dine evner, talenter, svakheter, personlige egenskaper osv.

 

Sykdom

 

Sykdom kan være et annet eksempel på noe som ikke er så lett å endre etter at man har inkarnert. Hvis du av en eller annen grunn har skrevet inn i kontrakten at du skal oppleve en eller annen form for sykdom, kan det hende at man ikke kommer uten om. 

 

Hvor vidt vi kan endre punktene i kontrakten eller ikke vises jo ganske tydelig når vi er inkarnert. Om vi vil ta den jobben, gifte oss med den personen, bo i det huset osv, opplever vi jo som fri vilje. Når det derimot kommer til sykdom føler vi ofte at dette er noe som blir pådyttet oss, ofte mot vår vilje. (Selv om dette også er selvvalgt, men det husker vi ikke.)

 

Så kan man spørre seg: Hvorfor skriver sjeler inn sykdom i kontrakten?

 

Det kan være ulike grunner til det. Noen ganger skriver sjeler inn sykdom i kontrakten for å bruke dette til å veilede seg selv inn på en åndelig søken i stedet for å bare være opptatt av materielle ting.

 

De fleste som har vært veldig syke eller hatt en nær – døden - opplevelse sier at etterpå blir livet aldri det samme. Materielle ting som betydde mye før sykdommen, har ikke lenger den samme verdien etterpå.

 

Finnes det en måte å se sykdom som er på vei til å manifesteres i kroppen?

 

Alle former for sykdom vises i Auraen før den manifesterer seg som sykdom i kroppen.

 

Hva er aura? 

 

Alt som eksisterer, enten det er mennesker, dyr, planter og til å med steiner gir fra seg partikler og utstrømminger. Denne flytende, forfinede atmosfæren som omgir alle ting, kalles aura.

 

Den utgjør en slags lysende ring som omgir alt og alle. Ser vi på et lys i mørket, så kan vi ofte se en slags regnbue som omgir lyset. Den innerste ringen er indigo, dernest blå, turkis, grønn, gul, oransje og rød

 

Vi kan også sammenligne auraen med huden, som først og fremst gir kroppen beskyttelse, og således si at auraen er sjelens hud.

 

Hvordan vises sykdom i auraen?

 

For å se sykdom i auraen, så må man være i stand til å se auraer. Klarsynte har ofte den evnen. Alle kan trene seg opp til å lære det, men det tar ofte tid og krever intens trening.

 

Er man i stand til å se auraen, så kan man også de at den inneholder enkelte mørke flekker på steder hvor det er fare for sykdom.

 

Hva er egentlig sykdom?

 

Sykdom oppstår ofte når vi kommer i ubalanse. Kroppen er på mange måter som et enormt instrument. Det kan sammenlignes med et piano, eller en gitar. Når disse er riktig stemt, så høres vakre toner, men når det er ustemt, skjærer lyden oss i ørene. En syk kropp er en ustemt kropp, en kropp i ubalanse.

 

Hvordan blir kroppen ustemt?

 

De største årsakene til at kroppen kommer i ubalanse og blir ustemt er når vi opplever store følelsesmessige traumer som sjalusi, misunnelse, aggresjon, bitterhet, hat, nag og alle former for frykt. 

 

Kortere perioder av disse følelsene fører sjelden til sykdom, men hvis disse følelsene vedvarer over langt tid, så oppstår ofte blokkeringer i kroppen som over tid kan utvikle seg til sykdom. 

 

Grunnen til dette er at blokkeringene hindrer energien i å flyte fritt i kroppen. Når noen kroppsdeler blir avskåret fra energi over en lang periode, så kan det være at denne kroppsdelen blir svak og vi opplever den da som syk.

 

Hvordan kan man stemme kroppen slik at den ikke blir syk?

 

De fleste mennesker opplever følelser av bitterhet, sinne og sjalusi en eller flere ganger i løpet av livet. Det er ikke unormalt. Likevel er det viktig å være klar over at om man ikke klarer å slippe disse følelsene igjen, så er det kun en selv det går ut over. Derfor er det viktig å søke hjelp til å løse opp blokkeringene hvis man ikke klarer å løse dem opp selv.

 

Ved å løse opp blokkeringene, lar man igjen energien flyte fritt og de syke kroppsdelene mottar næring. Kroppen kommer så i ballanse igjen.

 

I tillegg til å løse opp blokkeringer kan det være viktig å tilføre livet sitt en stor porsjon med glede. Det er ikke tilfeldig at et ordtak sier at ”en god latter forlenger livet”. Det er ikke noe som er så effektivt til å løse opp blokkeringer som den gode indre følelsen av glede.

 

Hvordan oppnå den gode indre følelsen av glede?

 

Alle mennesker er forskjellige. Derfor er det som gleder oss også forskjellig. For noen kan det å kjøpe seg en kaffe latte være nok til å glede seg innvendig, mens for andre kan kanskje en reise eller spennende begivenhet være det som får oss til å smile.  

 

Det er uansett viktig å kjenne seg selv godt nok til å vite hva som fremkaller den gode følelsen av lykke, glede eller kjærlighet. Når den først er fremkallet, så virker den som healing på vår kropp og vårt sinn.

 

En annen måte å oppleve den gode følelsen på er å lære å koble seg på den universelle kjærlighetsenergien. Dette er en indre kobling som gir en total følelse av ro, trygghet, glede og kjærlighet. Den kjennetegnes best som en enorm forelskelse, bare at den ikke er relatert til en annen person.

 

Når man befinner seg i denne følelsen, så har man ingen andre behov. Alt annet blir uvesentlig. Man oppnår rett og slett sjelefred. 

 

Hvordan koble seg på den universelle kjærlighetsenergien.

 

For å koble seg på den universelle kjærlighetsenergien, så må man se innover i sitt indre. Man må samstemme sin egen indre frekvens med den universelle. Når disse blir i harmoni, så sammensmeltes de for en kortere periode og det gjør det mulig å hente ned den gode energien. 

 

Et effektivt hjelpemiddel for å koble seg på denne, er å lytte til musikk. Musikk som gjør deg glad, har en tendens til å åpne deg opp, noe som er viktig for at en sammenkobling skal kunne finne sted. Ofte tar det litt tid å lære å tune seg inn, men når man først er i stand til det, så er det virkelig verdt det.

 

Kan den universelle kjærlighetsenergien lege sykdom? 

 

Den universelle kjærlighetsenergien kan i høyeste grad lege sykdom fordi den hjelper oss å fjerne blokkeringer og fyller oss på nytt med kjærlighetsenergi.

 

Hva er healing?

 

Healing er overføring av energi fra universet til enkeltindividet. Ulike healingtyper er overføring av energi fra ulike energisentre. Mennesket mottar hele tiden universell energi gjennom sine energimottakere. Disse kalles chakraer. 

 

Hva er egentlig chakra?

 

Chakra er som sagt store energimottakere. Energien beveger seg langs usynlige linjer (meridianer). Dette er det som kalles livskraft

 

Chakraene opptrer i menneskenes energisystem som mottakere, transformatorer og fordelere av de forskjellige former for prana. På sanskrit betyr ordet prana ”absolutt energi”. I Kina og Japan kalles denne universelle livskraft ”chi” eller ”ki”. Den representerer urkilden til alle energiformer på forskjellige frekvenser.

 

Noen chakrapunkter er større enn andre. Disse kalles hovedchakraer. Hele vårt chakrasystem er nå under ombygging. Etter ombyggingen vil vi ha langt flere chakraer enn tidligere, noe som igjen fører til at vi kan motta langt mer universell energi.

 

Hittil har vi hatt 7 hovedchakraer.

 

Disse er:

 

 1. Krone
 2. Tredje øyet
 3. Hals
 4. Hjerte
 5. Solar Plexus
 6. Hara
 7. Rot

 

Disse 7 chakraene roterer. Når et menneske er friskt, roterer chakraene i et balansert tempo. Hvis sykdom oppstår, så roterer det chakra som er tilknyttet sykdommen enten for fort, for sakte eller i motsatt retning av det naturlige.

 

Annet hvert chakra på chakrastigen roterer i hver sin retning. Menn og kvinners chakraer roterer i omvendte retninger og blir på den måten litt magnetiske på hverandre. Dette er noe av grunnen til at feminin og maskulin energi tiltrekkes hverandre.

 

Hvorfor er energien delt i en mannlig og kvinnelig form.

 

Det meste av det som eksisterer er i utgangspunktet en enhet av nøytral energi, men på noen av nivåene i skapelsen er denne delt i en maskulin og en feminin del. Dette er hva som kalles tvillingsjeler, - to deler av samme sjeleenergienhet, fordelt i en maskulin og en feminin form.

 

Hvis man har en tvillingsjel, betyr det at man skal lete etter denne i sitt liv på Jorden?

 

Jeg tror dette med å lete etter sin andre halvdel er litt missforstått. Selv om man har en tvillingsjel, så betyr ikke det at man skal finne hverandre og leve sammen i alle sine liv på Jorden. Hvis man for eksempel hadde 800 liv og i alle giftet seg med sin tvillingsjel, så ville det nok blitt veldig kjedelig i lengden. 

 

Tvillingsjeler er veldig like og ved bare å omgås sin andre halvdel, så ville det blitt svært lite lærdom og mye stagnasjon. For at sjelen skal få maks ut av sin læreperiode på Jorden, så er det viktig at den også omgås andre som er svært ulik den selv. Dette fordi det er forskjellen mellom sjeler som skaper dynamikken som fører til lærdom.

 

Dessuten er det ikke på noen måte en selvfølge at tvillingsjeler er inkarnert samtidig. Ofte velger en av dem å være på astralplan og støtte sin andre halvdel derfra, og så veksles det på hvem som inkarner.

 

Det hender selvfølgelig også at de begge er inkarnert samtidig, men da kan det hende at det er veldig stor aldersforskjell mellom dem eller de kan bo på hver sin halvdel av Jordkloden.

 

Det er med andre ord ikke meningen at tvillingsjeler skal gifte seg i alle sine liv. Kjærligheten mellom tvillingsjeler eksisterer ALLTID UANSETT. Man trenger derfor IKKE å gifte seg med hverandre i hvert eneste liv for å bevise at den eksisterer. 

 

Husk også at på et høyere nivå er tvillingsjelene ETT. Det betyr i prinsipp at alt det en av dem erfarer kommer begge tilgode i form av VISDOM.

 

Er sjelevenn det samme som tvillingsjel?

 

Din tvillingsjel kan være en sjelevenn, men alle dine sjelevenner er ikke din tvillingsjel.

 

Hva er sjelevenner?

 

Sjelevenner er sjeler som er nære venner på astralplan. Disse kan tilhøre samme sjelefamilie, samme sjelegruppe eller eventuelt bare like å tilbringe tid sammen slik venner gjør på Jorden. Selv om ingen er uvenner eller missliker hverandre på astralplan, så har alle noen som er nærmere dem enn andre.

 

Hva er en sjelgruppe?

 

En sjelegruppe er en gruppe sjeler som har kommet noen lunde likt i utvikling og som ofte inkarnerer sammen i ulike former for gjensidig læring.

 

Består gruppene alltid av de samme sjelene? 

 

I lange perioder består gruppene av de samme sjelene, men som sjeler utvikler man seg ulikt og hvis noen i en gruppe utvikler seg fortere enn de andre, så kan disse overflyttes til andre grupper som har kommet lengre. Når sjeler fra den samme gruppen møter hverandre i den fysiske verdenen, så kalles det et sjelemøte.

 

Hva er et sjelemøte?

 

Et sjelemøte er et møte mellom to eller flere sjeler som er forhåndsbestemt innen inkarnasjonen og skrevet inn i alles sjelekontrakter.

 

Hva er poenget med et sjelemøte?

 

Poenget med sjelemøtene er mange, men som hoverdregel kan man si at disse møtene er skrevet inn i kontraktene for å påvirke hverandre på en positiv måte i forhold til læringsprosessen. 

 

Alle sjeler har et felles mål og det er å lære og erfare mest mulig, men noen ganger fører opplevelsene i den fysiske verdenen til blokkeringer i kropp og sjel. Når sjeler opplever traumer og prøvelser, så har de en tendens til å lukke seg inn og ned. I slike tilfeller kan møte med en sjelevenn vekke til live sjelens følelser igjen og på den måten løse opp blokkeringene.

 

Andre ganger kan sjelevenner velge å inkarnere sammen for å støtte og hjelpe hverandre gjennom livet. Hvis en sjel har bestemt seg for å gjennomgå en krevende karmisk prosess i sitt neste liv, så kan det være godt å ha en god sjelevenn ved sin side.

 

Det var litt om sjelekontrakter og de forberedelsene sjelen gjør før en inkarnasjon. Vi skal i senere nyhetsbrev snakke mer om andre sjelige temaer. 

 

Mange gode ønsker om et Riktig Godt Nytt År til alle fra IsChaEl

 

Brev 4

Brev4

Sjelen

 

Vi tar opp tråen der vi slapp den sist og fortsetter å prate om livet på Jorden og i andre dimensjoner. Vi har tidligere snakket om at Livet på Jorden er en skole/teaterscene hvor vi spiller ut ulike dramaer og eventyr for å lære og erfare ulike temaer i den dualistiske skolen som Jorden egentlig er.

Samtidig som deler av vår sjelsessens er inkarnert i en kropp og går på skole Jorden, så lever også en del av oss selv fortsatt i åndeverdenen.

Hvor stor del av sjelsessensen inkarnerer og hvor stor del blir igjen på astralplan?

Hvor stor del av sjelsessensen en sjel velger å ta med seg varierer fra liv til liv, men man kan si at det er mest vanlig å ta med seg et sted mellom 40 og 60 prosent av sin sjelsenergi i en inkarnasjon. Dog kan det av ulike grunner forekomme at en sjel tar med seg langt mer eller langt mindre av sin sjelsenergi.

Hvorfor tar man noen ganger med seg mer av energien enn andre ganger?

Hvor mye av sjelsenergien som tas med, avhenger ofte av hvor krevende den neste inkarnasjonen kommer til å bli og hva man skal lære.

Når energien er delt, betyr det at man da lever to steder på en gang?

Det er i prinsipp hva det betyr, ja. Samtidig som vi lever på Jorden som inkarnert, så er det også en del av oss som fortsatt er hjemme på astralplan. 

Den delen av oss som forblir i åndeverdenen kalles ”det høyere selvet” eller overbevisstheten.  

Den delen som inkarnerer kalles ”det lavere selvet” eller ego/dagsbevisstheten.

I tillegg har vi en del av oss selv som styrer alle kroppsfunksjonene under inkarnasjonen. Denne kalles underbevisstheten. 

Hva skjer med de delte bevissthetene når sjelen dør? 

Etter et endt liv på Jorden, gjennomgår den inkarnerte delen (det lavere selvet) en renselsesprosess, før den igjen smelter sammen med den delen som ikke har inkarnert (det høyere selvet).

Kan ”det lavere selvet” ha kontakt med sitt ”høyere selv” når den er inkarnert?

Nå sjelsessensen er delt og den ene delen er inkarnert i en kropp, så finnes fortsatt en forbindelse mellom delene. Vi kan kalle denne for sjelskanalen. Når barn er små, så er denne kanalen ganske åpen, men etter hvert som barnet vokser så stenges den gradvis igjen.

Dog stenges den aldri helt igjen. Det finnes alltid en liten åpning på sjelskanalen som gjør at det lavere og det høyere selvet er forbundet med hverandre. Dessuten er det også mulig å åpne kanalen helt igjen, men det må gjøres av den inkarnerte delen.

Hvordan kan den inkarnerte sjelen åpne kanalen igjen?

Ved å velge å gå den åndelige oppvåkningens vei i sitt liv på Jorden, så kan denne kanalen åpnes igjen. Dette er for de fleste en gradvis prosess som skjer over flere år.

Hva skjer når kanalen er åpen? 

Når kanalen er åpen så kan kunnskaper, erindringer og informasjon flyte fritt mellom de to delene. Det betyr i prinsipp at det lavere selvet kan motta informasjon fra det høyere selvet. Dette oppleves da ofte som en form for indre viten. Mange kaller dette for kanalisering.

Hva er kanalisering?

Kanalisering er overføring av informasjon fra andre dimensjoner og til inkarnerte sjeler på Jorden. Informasjonen kan komme fra ditt høyere selv, men den kan også komme fra andre sjeler, veiledere, guider, engler osv.

Finnes det en måte den inkarnerte sjelen kan få tilgang til informasjon om sitt liv på astralplan, samt sine tidligere liv på Jorden?

Det finnes ulike teknikker som gjør det mulig å komme i kontakt med slik informasjon. De mest effektive er trolig meditasjon eller regresjon. 

Hva er meditasjon?

Meditasjon er en søken innover i sitt indre. Ved å stilne tankene og aktivisere følelseslagrene, så kan man synkronisere sin frekvens med sin indre åndelige del og på den måten være i stand til å motta informasjon ovenifra/innenifra.

Hva er regresjon?

Regresjon er en teknikk hvor man blir ført tilbake til tidligere liv, gjennom en slags hypnoselignende, men våken transetilstand. Gjennom den våkne transen vil klienten kunne se bilder og hendelser fra tidligere liv.

Regresjon kan også hjelpe den inkarnerte sjelen til å få kontakt med sitt høyere selv og sine åndelige veiledere. 

Hva annet kan teknikken brukes til?

Denne teknikken brukes også til å forstå årsaken bak angst og fobier i dette livet. Traumer opplevd i et tidligere liv kan ofte forårsake angst i det nåværende livet inntil de blir forløst.

Når man gjennom regresjonen ser tilbake til et tidligere liv og ser hva som forårsaket fobiene, så er det lettere å løse dem opp. Dessuten er sjelens åndelige veiledere ofte aktive og medhjelpelige gjennom regresjonen. 

Hvor mange liv har en sjel i snitt på Jorden?

Det finnes egentlig ikke noe mal for dette, men man kan si at det er normalt å ha mellom 50 og 1000 liv på Jorden innen man som ung sjel er ferdig med den universelle grunngrunnskolen.

Dog er det viktig å merke seg at det også finnes sjeler som ikke har hatt noen liv, eller kun noen få liv på Jorden. Likeledes finnes det sjeler som har hatt utrolig mange liv.

Hva menes med den universelle grunngrunnskolen?

Livet på Jorden er på mange måter et speilbilde av det sjellige livet. Vi kan se litt på sammenligninger mellom de to.

 • Når barn er nyfødte på Jorden, så er de hjemme med sine foreldre i en periode.

 • På samme måte er nyfødte sjeler hjemme på astralplan i en periode innen de begynner å inkarnere.

------- 

 • Når barn på Jorden når en viss alder så begynner de på skolen. De begynner i førsteklasse på grunnskolen som er en obligatorisk skole for alle.

 • Når sjelene når en viss utvikling, så begynner de på en universell grunnskole. Jorden er en slik skole.

--------

 • Gjennom den 10 år lange grunnskolen på Jorden lærer elevene ulike fag og avlegger ulike eksamener. Når de er ferdige med grunnskolen, får de et vitnemål og står så fritt til å velge hva de vil studere og jobbe videre med. 

 • På samme måte er det for sjeler på universelt sjelsnivå, bare at den universelle grunnskolen er mye lenger enn den jordiske. Den består av mange tusen år og da ofte forbundet med flere hundre liv som inkarnert. Gjennom alle sine liv, lærer sjelen ulike temaer. Innimellom avlegges også eksamener, som vitner som at sjelen har tilegnet seg en viss kunnskap. Når sjelene en dag er ferdige med alle de obligatoriske fagene på den universelle grunnskolen, så kan de avlegge en slutteksamen og mottar vitnemålet (Totalt-Liv-Oppnådd). De er således frie til å velge sin egen videre utvikling og trenger ikke lenger inkarnere på en planet i de lavere dimensjonene. Dog er det viktig å merke seg at Livets Skole aldri tar slutt. Den har bare ulike faser/trappetrinn og grunnskolen er en av dem. 

-------

Hva kan sies om de ulike trappetrinnene universell sammenheng?

Som skoler flest har også Livets universelle skole ulike trappetrinn. Når elevene på en skole på Jorden er ferdig med ett klassetrinn, så går de videre til det neste trappetrinnet. De flytter således til et nytt klasserom og/eller en ny skole og fortsetter sin utvikling der.

Slike er det også med de universelle skolene.

Hvordan ligger Jorden nå an i forhold til trappetrinnssyklusene? 

Det spesielle med den tiden vi nå er inne i, er at Jorden (skolen) og menneskene (elevene) nå nærmer seg enden på en klassetrinnssyklus og dermed har muligheten til å foreta en oppstigning til et nytt klassetrinn/ny skole. 

Og det enda mer spesielle, er at om menneskene klarer eksamen denne gangen, så er de ferdig med grunnskolen og klare til å ta steget opp i de universelt voksnes verden. Dette er hva som kalles en oppstigning eller et kvantesprang. 

Hva er en oppstigning?

En oppstigning er selve prosessen som bringer en planetsjel og dens innbyggere opp til et nytt nivå.

Hva er en planentsjel?

En planetsjel, eller Logos som de også kalles, er den levende essensen som finnes i en planet. Moder Jord eller Tellus Gaia eller som hun også kalles, er en slik sjel og i høyeste grad er en levende skapning.

Akkurat som menneskesjelene bytter kropp for hver inkarnasjon, slik bytter også planetsjelene kropper med jevne mellomrom. Forskjellen er bare at syklusen er mye lengre for planetsjelene enn for menneskesjelene. Ved en eventuell oppstigning vil Gaia få en ny kropp og menneskene vil kunne få et nytt klasserom/skole. Dette er hva som kalles den Nye Jorden. 

Hva er den Nye Jorden?

Den nye Jorden er en planet som ligger i en høyere dimensjon en den nåværende Jorden. Den eksisterer allerede i dag og har over lengre tid blitt klargjort slik at den skal kunne ta i mot menneskene, den dagen de klare til å ta steget ut av den tredje dimensjonen.

Ved et skifte vil Moder Jords sjel bli overflyttet til den nye Jorden og alle menneskene vil få mulighet til å følge med på ferden. Således får Moder Jord en ny og frisk kropp uten forurensning og skader, og menneskesjelene får ett nytt klasserom på en nye skole.

Den nye skolen vil da ligne mer et universitet enn en grunnskole og være en del av det planetariske broderskapet.

Hvordan foregår en oppstigning?

Det er flere måter en oppstigning kan foregå på. Siden den gamle og den nye Jorden ligger i hver sin dimensjon, så har de mulighet til å passere gjennom hverandre uten at det oppstår friksjon mellom dem.

Har menneskene i tidligere epoker hatt muligheten til å foreta slike planetariske kvantesprang? 

Planetariske kvantesprang har funnet sted flere ganger tidigere under Jordens utvikling. Det skjedde et kvantesprang da Jorden forlot den første dimensjonen og gikk opp i den andre. Likeledes da Jorden tok steget mellom den andre og den tredje dimensjonen.

Har det tidligere i Jordas historie skjedd at et forsøk på oppstigning har misslyktes?  

Mislykkede forsøk på oppstigning har også funnet sted tidligere. Atlantis undergang er eksempler på dette.

Atlantis gikk under for omtrent 13.000 år siden.

Hva skjer om Jorden ikke klarer å stige opp?

Hvis Jorden ikke klarer å stige opp nå heller, så må den gå videre i den tredje dimensjonen. 

Hvor lenge blir det da til neste gang Jorden får sjansen til å stige opp? 

Muligheter til å foreta en planetarisk oppstigning kommer to ganger gjennom en periode på 25.920 år. 

Hvorfor akkurat 25.920 år?

Fordi det er den tiden det tar vårt solsystem å bevege seg rundt Alcyone, som er sentralsol i Pleiadene. Muligheten til oppstigning kommer hver gang vårt kommer inn i fotonbeltet.

Link til å se bilder av pleiadenespiralen og zodiaken 

Hva er et fotonbelte?

Fotonbeltet er et høyfrekvent energibelte som strekker seg over to av den store Zodiakens tidsaldre. Disse to er Løvens Tidsalder og Vannmannens Tidsalder.

Hvor lenge befinner vårt solsystem seg i fotonbeltet?

Perioden vi befinner oss i fotonbeltet er rundt 2.000 år i hver av de to tidsaldrene, altså 2000 år i Løvens Tidsalder og 2000 år i Vannmannens Tidsalder.

Hva er en tidsalder?

En tidsalder er én av i alt 12 tidsepoker som finnes i et verdensår. Hver tidsalder varer 2.160 år (12 X 2.160 = 25.920). 

Hva er et verdensår?  

Et verdensår er den tiden det tar vårt solsystem å bevege seg i en sirkel  i den store Zodiaken, rundt stjernen Alcyone. Hvilket er 25.920 år. Vi beveger oss da baklengs gjennom Zodiaken i forhold til den lille Zodiaken.

Hva er den store Zodiaken? 

Den store Zodiaken inneholder, på samme måte som den lille Zodiaken, 12 stjernetegn kjent som:

Væren 

Tyren

Tvillingene 

Krepsen

Løven

Jomfruen

Vekten

Skorpionen

Skytten

Steinbukken

Vannmannen

Fiskene

En runde rundt i den store Zodiaken tar 25.920 år og man befinner seg da 2.160 år i hvert stjernetegn som også kalles en tidsalder.

Hva er den lille Zodiaken ?

Den lille Zodiaken inneholder også de samme 12 stjernetegnene, men hvert tegn varer kun rundt 30 dager. 

Når hadde Jorden sist muligheten til oppstigning?

Sist Jorden hadde sjanse til å stige opp var i Løvens Tidsalder for rundt 11.000 – 13.000 år siden. Dette var rundt Atlantis´ fall.

Akkurat som vi nå befinner oss i fotonbeltet i Vannmannens Tidsalder, så befant Jorden seg den gangen også i fotonbeltet, men da i Løvens Tidsalder.

Den gangen klarte ikke Jorden å stige opp og det endte i stedet med katastrofer som senket flere kontinenter. Jorden skiftet utseende og levevilkårene ble betraktelig endret. 

Hvorfor klarte ikke Jorden den gangen å stige opp?

Det var flere grunner til at menneskene som levde under Atlantis ikke klarte å stige opp. Brudd på de universelle lovene var en av grunnene. Dette gjaldt blant annet kloning av individer som var en blanding av mennesker og dyr.

Det ble også foretatt en del kollektive valg på den tiden som førte til at Jorden og menneskene måtte gå en ny runde i den tredje dimensjonen. Nye 11.000 – 13.000 år ville så passere før en ny sjanse igjen ville by seg. Det er her vi er i dag. 

Hva er kollektive valg? 

Kollektive valg er de valgene som gjøres av den kollektive bevisstheten på Jorden. 

Hva er en kollektiv bevissthet?

En kollektiv bevissthet er summen av alle inkarnerte menneskers bevissthet. Menneskene skaper i fellesskap sin skjebne basert på tanker og sin kollektive oppfatning.

Hvordan skaper man i fellesskap med bevisstheten?

Menneskene skaper hele tiden ved hjelp av tankene, fordi alle tanker er skapende. I enkelte andre dimensjoner skapes ting umiddelbart når de tenkes, men fordi det finnes en forsinkelsestid her på Jorden mellom tanken og manifestasjonen av tanken, så er det ikke alltid så lett å se sammenhengen. 

Hvor lang er forsinkelsestiden mellom tanken og manifestasjonen av den?

Tidligere har forsinkelsestiden vært rundt 2 år, men TIDEN er nå i ferd med å akselerere, og det betyr at forsinkelsestiden nå er en del kortere. Dog er det fortsatt en forsinkelsestid.

Hvordan kan tanken være skapende?

Vi befinner oss inni en virkelighet som responderer på våre tanker. Denne virkeligheten leser koder, tall og vibrasjoner og bringer oss hendelser i tråd med vår bevissthet. 

Et eksempel hadde vært bra her?

De fleste leger er jo klar over placeboeffekten. Når en pasient mottar medisiner som de tror gjør dem friskere, så blir de friskere selv om medisinene er placebo og ikke har noen form for virkning. 

Vi ser her at det er pasientens oppfatning som er avgjørende og ikke hvilke medisiner som tas. Tanken om at det hjelper, er det som setter i gang helbredelsesprosessen.

Vi tiltrekker oss det vi tenker på. 

Betyr det at det er hele tiden viktig å tenke ”Ikke bli syk”?

Det er verdt å merke seg at om du ønsker å være frisk, så er det viktig å tenke ”Jeg er frisk” og IKKE tenke ”Jeg er ikke syk”.

For oss mennesker, er disse to utsagnene det samme, men det er det ikke for den virkeligheten som omgir oss og som kalles en matrix.

Matrixen leser koder litt på samme måte som Google. 

Hvis du for eksempel ønsker å foreta en reise her på Jorden til en spennende storby, men du ønsker ikke å dra til London for der har du vært før.

Du skriver derfor inn søkeordet ditt i Google som er: 

”SPENNENDE STORBY, IKKE LONDON” 

Hva tror du kommer opp i Google da? 

Trolig en hel del om London, enda du utrykkelig skrev inn i feltet IKKE London. Hva er grunnen til dette?

Google tolker ikke IKKE på samme måte som vi mennesker gjør det og det gjør heller ikke Matixen. 

Så om du går rundt og tenker ”Ikke ble syk”, så tolker Matrixen det slik som Google gjør, at du ønsker å tiltrekke deg ting som gjør deg syk. Tenker du derimot FRISK, så tiltrekker du deg ting som støtter opp om at du er frisk.

Vi skal komme mer tilbake til Matrixen og disse tingene i senere nyhetsbrev.

Hvis tankene er skapende så er vi vel selv ansvarlige for vår egen fremtid? 

Det er riktig. Vi er selv ansvarlige for vår engen framtid både gjennom våre kollektive og individuelle tanker. 

Vi har således en enorm makt (gjennom tankene) som vi kan velge å bruke bevisst til å skape gode opplevelser eller ubevisst og ta det som kommer.

Hva er egentlig tanker?

Tanker kan sammenlignes med radiobølger. Menneskesinnet fungerer således som en slags radiostasjon. Fra en radio eller tvstasjon sendes ut lyd og bilder i form av bølger. Har man en radio eller tv så kan man hente inn disse bølgene hvis man finner den rette frekvensen.

Litt på samme måte er det med menneskesinnet og tankene. Sinnet sender ut en rekke tanker i form av lyd eller bilder. Hvis menneskeheten hadde kommet lenger i sin utvikling, så hadde menneskesinnet også vært mer utviklet og da kunne tatt inn andre menneskers tanker uten å bruke ord. Dette er hva som kalles telepati.

Telepati brukes aktiv av blant annet delfinene på Jorden i dag. I fremtiden vil også menneskesinnet oppgraderes til å kunne ta inn informasjon telepatisk.

Hva er mulighetene for Jordens framtid? 

Jorden har mulighet for en fantastisk fremtid. Den har nå muligheten til noe langt høyere, bedre og edlere enn den noen gang har kjent tidligere. Den kan, gjennom akselererende vibratorisk aktivitet, virkeliggjøre en ny rytme slik at et nytt naturrike kan tre frem på det fysiske plan. Dette riket vil da bli det femte i rekken og kan kalles sjelsriket. Mennesket har nå mulighet til å forlate barnestadiet og bli et sjelsbevisst vesen.

Mennesket har med andre ord nå en mulighet til å gjenoppdage sin kosmiske identitet og bli en dagsbevisst medarbeider i det interplanetariske broderskapet.

Jordens mental­fysiske rensning er en oppjustering av energiene, slik at Jorden igjen kan vibrere på samme frekvens som sine søsterplaneter i verdensrommet.

Hvilke fremtid Jorden vil ha avhenger av hva som velges. 

Er menneskene generelt klar over hva som er i fred med å skje?

Det er generelt en stadig økende bevissthet på Jorden angående disse tingene, men ikke alle er på samme nivå.

Er det en mulighet for at Jorden og menneskene ikke klarer å ta kvantespranget som kan løfte dem ut av 3D rom/tid?

Det er alltid en sjanse for det ja. Det er vi selv  som tar disse valgene gjennom våre tanker, ord og gjerninger.

Vi skal se nærmere på temaene rundt oppstigning og den Nye Jorden i de kommende nyhetsbrevene. Vi vil da snakke mer om hvordan livet på den Nye Jorden vil bli, hvis vi klarer å ta dette kvantespranget som vil føre Jorden ut av den tredje dimensjonen og opp i en høyere verden.

Inntil det ønsker jeg alle til flott dag.

IsChaEl

Brev 5

 

Brev 5

2012 – et spennende år

Stadig flere får øynene opp for at livet på Jorden kun er en del av noe mye større. Vi ser en økende bevissthet blant folk flest og en stadig økende interesse for paranormale emner som engler, kanalisering, regresjoner, healing, mediumer og utenomjordinger. 

Vi er ikke alene i universet og vi har aldri vært det. Når vi da likevel ikke er i stand til å ha nærkontakt med andre verdener, så er det ikke fordi de ikke eksisterer, men fordi de eksisterer på en høyere frekvens enn det vi som mennesker klarer å ta inn.

Våre øyne og ører ser og hører kun det som foregår på i den tredje dimensjonen fordi denne har en frekvens som er tilpasset våre sanser.

Dyr har i mange tilfeller sanser som oppfatter høyere toner enn det menneskene gjør. Derfor kan det hende at dyrene stopper opp og lytter, når vi mennesker ikke hører noen ting. Litt på samme måte er det med mediumer. De ser og hører saker som folk flest ikke oppfatter.

Når mediumer tar inn informasjon fra andre verdener så kalles det ofte kanalisering.

Hva er egentlig kanalisering?

Kanalisering er informasjon som overføres mellom ulike verdener. Det kan sammenlignes med en telefonsamtale. Når en person i for eksempel USA snakker i telefonen med en person som befinner seg i Asia så åpnes et frekvensbånd mellom de to. En telefon og et telefonnett håndterer denne forbindelsen, slik at de to kan snakke sammen selv om de befinner seg i to ulike deler av denne verdenen.

Litt på samme måte er det med kommunikasjon mellom to ulike verdener. Når to individer skal kommunisere i mellom to ulike dimensjoner, så finner de et sted på frekvensbåndet hvor de møtes. Den som befinner seg i den laveste dimensjonen øker sin frekvens, samtidig som den som befinner seg i den høyeste dimensjonen senker sin frekvens. På den måtes finner de et sted på frekvensbåndet hvor de kan møts for å utveksle informasjon.

Hvordan foregår selve kommunikasjonen?

I de hørere verdene foregår ikke kommunikasjon kun ved bruk av stemme og snakking. På et høyere nivå kan informasjonsutvekslingen like godt foregå telepatisk eller ved å sende hverandre indre bilder.

Hva er telepati?

Telepati er overføring av tanker mellom individer. Her på Jorden er dette ikke så veldig utbredt blant menneskene ennå, men det vil bli tatt i bruk når Jorden er dag klarer å ta steget ut av den tredje dimensjonen.

Flere typer fisk, fugl og dyrearter kommuniserer telepatisk seg i mellom. Delfinene er kanskje det beste eksemplet på dette. Ett annet eksempel kan være trekkfugler.

Hvordan fungerer telepati?

Alt som eksisterer er i utgangspunktet energier som er satt sammen på ulike måter. Alt som eksisterer har sin egen frekvens. Tanker eksisterer også som frekvenser. Akkurat som at tv-stasjonene sender ut tv-signaler, slik sender menneskene ut tanker.

Tv-signalene omgir oss hele tiden, enten vi har på tv´n eller ikke, men vi er bare i stand til å se signalene hvis vi har på tv´n. 

Når vi tar i bruk tv´n for første gang, så må vi stille inn den rette frekvensen, ellers vil vi bare få en skjerm med masse snø. Likeledes må vi endre frekvens hver gang vi ønsker å endre kanal, siden alle de ulike tv-selskapene sender ut signaler på forskjellige frekvenser.

Hvis vi hadde hatt en veldig gammel TV, så hadde den kanskje ikke vært i stand til å ta inn alle kanalene og dessuten kanskje bare vist bildene i svart/hvitt.

For oss som lever i den tredje dimensjonen, som har en forholdsvis lav frekvens, så fungerer menneskekroppen litt som en gammel TV, dessverre. Den fysiske kroppen klarer ikke å tolke signalene fra de høyere frekvensene. Det er blant annet grunnen til at vi ikke kan se astrale sjeler, engler, lysvesener m.m. 

Vil vi noen gang bli i stand til å se de andre dimensjonene?

Hvis menneskeheten nå klarer å ta steget ut av den tredje dimensjonen, så vil det menneskelige DNA endres betraktelig. Vi vil da også etter hvert ta i bruk mer av hjernekapasiteten enn de 10-15 % som vi nå tar i bruk. I tillegg vil det åpnes for at den kollektive bevisstheten høynes. Dette vil føre til at man vil bli i stand til å erindre tidligere liv, livet på astralplan og planen vi la før vi valgte å inkarnere på Jorden.

Vi vil da også bli i stand til å se astrale sjeler og etter hvert kunne kommunisere med andre verdener. 

Hvorfor befinner egentlig Jorden seg egentlig på denne leve frekvensen i den tredje dimensjonen?

Moder Jord og hennes befolkning tok en gang i tiden et valg om å utforske isolasjon og dualitet i ekstreme former. 

Hva er dualitet?

Dualitet er ytterpunkter av samme sak som for eksempel rik/fattig, pen/stygg, intelligent/uintelligent, syk/frisk, mann/kvinne, ung/gammel og så videre. Dette er ytterpunkter i den dualistiske skalaen.

Dualitet er også det motsatte av ENHET.

La oss ta et eksempel. Her på Jorden finnes mange former for vær. Vi har sol, regn, snø, sludd, vind, skyet, orkan, storm og tornado. De landene som lever med mest variasjon i værtyper er ofte de som er mest glad i å snakke om været. 

På steder som nesten alltid har sol og fint vær, virker det nesten litt meningsløst å snakke om været. Da ville jo alle gå rundt hele tiden og si at ”så fint vær det er i dag”. Har man fint vær konstant, så slutter man ofte å snakke om det. I stedet tar man det som en selvfølge. Det bare ER sol uansett.

Slik er det også med andre former for Dualitet. Vi trenger rett og slett en vekselvirkning mellom ytterpunkter for å oppleve ekspansjon.

Derfor ble rett og slett Jorden skapt, som en motpol til åndeverdenen hvor det er "fint vær hele tiden". Slik at menneskene, gjennom mange liv, kunne lære om ulike temaer av dualitet. 

Hva er forskjellen på å leve i ENHET og DUALITET?

Forskjellene er mange, men la oss ta ett eksempel. Her på Jorden lever vi i noe som kalles lineær tid. Vi blir født som barn, vokser så som regel opp og dør som gamle. Dette inneholder hele spekteret av dualitet når det er snakk om alder. Vi prøver på den måten ut alle former for aldre. 

På astralplan blir man ikke født som barn og man vokser heller ikke opp. Der har man i utgangspunktet den frihet at man kan ta seg hvilken som helst alder man selv måtte ønske. Dog velger så og si alle et utseende som tilsvarer rundt 25 – 30 år her på Jorden.

Kort oppsummert: I dualitet oppleves alle aldere og i ENHET kun en alder. (Med noen unntak naturligvis).

Hvorfor ble dette valget tatt om å forlate en verden i ENHET for å leve i DUALITET?

Vi har tidligere snakket om at Jorden er en skole, en såkalt grunnskole i universell sammenheng. Enhver ny sjelegruppe som kommer til, bestemmer i fellesskap hvilke hovedtemaer deres grunnskole skal inneholde, i tillegg til hvilke redskaper som skal brukes som læremiddel.

Hva menes med redskaper som læremidler?

Når man skal lære noe, så trenger man ofte noen hjelpemidler for at det skal bli enklere å lære. Som eksempel kan vi si at hvis man ønsker å studere frisøryrket, så er det en fordel å ha saks, kam, børste, føner, fargeprodukter, hårruller og ikke minst et hår å øve seg på.

På samme måte er det med menneskenes skole. 

Skal man studere ISOLASJON, så trenger man først og fremst et klasserom som er isolert fra alle andre. Derfor er Jorden en ensom planet, avskåret fra viten om resten av universet.

Skal man studere DUALITET, så trenger man redskaper som gjør det mulig å erfare DUALITET og alle dens egenskaper av ubalanse. 

Hvilke redskaper ble således valgt som læremiddel?

Den menneskelige sjelegruppen valgte karmahjul i rom/tid som læremiddel for ekstreme former for dualitet.

Hvordan holdes styr på alt dette?

Universets underliggende bevissthet er som en bank med DEBET og KREDIT. Alle sjeler har hver sin konto i denne banken. Positive og negative handlinger havner på hver sin side i karmaregnskapet.

Hva er egentlig et KARMA-HJUL?

Et karmahjul er et redskap for å lære om handlinger og konsekvenser. Ved bruk av ”rom/lineær tid” er det mulig for inkarnerte sjeler å lære at alle ens handlinger får konsekvenser for fremtiden.

Ugjerninger fra et liv lagres i den universelle banken og må utlignes i et senere liv. Likeledes lagres gode gjerninger i banken som kommer til hjelp i senere liv.

Alle våre dualistiske handlinger returnerer tilbake til oss. Å forvolde andre vondt er derfor en kostbar affære.

Betyr det at vi blir straffet av en GUD for våre onde handlinger? Og finnes synd?

Nei, det betyr IKKE at vi blir straffet av Gud for våre onde handlinger. Gud straffer ingen.

Begrepet ”synd” er ofte blitt brukt i religiøse sammenhenger om onde handlinger som vil bringe den som utfører handlingene til et evig liv i fortapelse, eller helvete som det også kalles.

Jeg vil si det slik at ingen handlinger fører oss til en evig fortapelse, uansett hvor onde de er.

Betyr det at det er fritt frem for å utføre onde handlinger, uten av det får konsekvenser?

Det at det ikke finnes evig fortapelse, betyr IKKE at det ikke finnes konsekvenser. Det koster dyrt å forvolde andre vondt, men det er som sagt ikke snakk om noe evig liv i fortapelse, og det er heller ikke noe straff fra Gud.

Fordi vi lever i et karmahjul, så sendes alle vår handlinger tilbake til oss selv hele tiden. På den måtes skaper vi vår tilværelse gjennom våre handlinger. Når man er slem mot andre så skaper man en lite hyggelig fremtid for seg selv.

Hvilke lover og regler finnes for dette?

På Jorden eksisterer tre universelle store lover. Disse er:

Loven om Karma

Loven om Tiltrekning

Loven om Totalt Liv Oppnådd

Disse lovene overlapper hverandre. Loven om Tiltrekning og loven om Karma inneholder elementer hvor alle handlinger får konsekvenser. 

Hva er loven om Tiltrekning?

Loven om tiltrekning sier at ”likt tiltrekker likt”. Det betyr i prinsipp at det som vibrerer på samme frekvens tiltrekkes hverandre.

Alt i universet er energi som vibrerer på ulike frekvenser. Når vi er glade, så vibrerer vi på en høyere frekvens enn når vi er sinte. 

Siden ”likt tiltrekker likt”, vil vi når vi er sinte tiltrekke oss ting å være sinte for.

Når vi er glade, vil vi tiltrekke oss ting som gjør oss glad.

Hva er loven om Karma?

Loven om Karma sier at alt som sendes ut, kommer tilbake som en bommerang. Våre handlinger i nåtiden bestemmer således hva vi vil oppleve i fremtiden.

Vårt karmaregnskap med debet og kredit må over tid gå i balanse.

Hva skjer med vårt Karma etter en endt liv?

Etter et endt liv på Jorden, blir vårt LIV evaluert og vårt KARMA veid.

Blir man tvunget tilbake til Jorden for å selv oppleve de lidelsene man har påført andre? 

Nei, definitivt ikke! Vi blir aldri tvunget til noen som helst, men ”vårt høyere selv”, som er den delen av oss selv som kjenner hele vår sjelshistorie, vil selv velge å utbalansere handlinger fra tidligere liv i nye inkarnasjoner. Dette fordi vårt høyere selv vet at dette er den raskeste måten å utvikle seg på. 

Betyr det at vårt høyere selv da velger at vi må komme tilbake for å være offer for våre tidligere onde handlinger?

Vårt høyere selv vet hva rettferdighet er, og vil selv ofte velge å returnere til et liv som offer for den lidelse man har påført andre. Eventuelt kan man gjøre opp for seg på en annen måte, som for eksempel ved å tjene og hjelpe den sjelen man påførte smerte, i et senere liv.

Finnes de samme lovene i hele universet?
Loven om tiltrekning eksisterer over alt i universet.
Loven om Totalt Liv Oppnådd eksisterer på alle de universelle grunnskolene. Dette er de obligatoriske fagene på grunnskolen.
Loven om Karma eksisterer kun på de grunnskolene hvor dette har blitt valgt som et læreverktøy. Loven om Karma fungerer best sammen med skoler som eksisterer i rom/tid. 

Hva skjer med disse lovene hvis menneskeheten klarer å stige ut av den tredje dimensjonen?

Hvis menneskeheten klarer å foreta dette kvantespranget som mange snakker om, så vil også reglene endre seg. Faktisk så er karmasystemet nå i ferd med å falle. Det betyr i prinsipp at man ikke lengre trenger å gjøre opp for tidligere onde handlinger.

Betyr det at alle da blir fri fra gammelt karma og kan starte med blanke ark?

Det er hva det betyr ja, men det finnes noen forutsetninger for å kunne gjøre dette. For å få slettet din egen karmagjeld, så må du samtidig stryke alle andres gjeld til deg. Man kan ikke si at alle andre skal betale det de skylder deg, men så skal du selv bli tilgitt og slippe unna. 

For å hoppe av karmahjulet og selv bli satt fri, så må du også samtidig sette alle andre fri og beslutte deg for å leve i fred og harmoni med alle andre.

Det snakkes mye om begrepet ”oppstigning” i universelle sammenhenger, men hva er egentlig en oppstigning?

En oppstigning handler om å ta steget ut av den tredje dimensjonen og opp i en ny verden hvor lineær tid ikke eksisterer.

Som vi akkurat har snakket en del om, så har livet på Jorden de siste tusener av år foregått på en veldig lav frekvens. Det betyr at bevissthetsnivået har vært lavt i forhold til i andre dimensjoner. Ved å foreta et kvantesprang så økes lysnivået, frekvensen og bevisstheten. Man trer ganske enkelt inn i en ny verden med nye muligheter. Man vil da også ta i bruk et nytt planetarisk klasserom, kalt Den Nye Jorden

En planetarisk oppstigning er et resultat av at man kollektivt har klart å bestå en universell eksamen. Når en hel planet gjør dette samtidig, kalles det en planetarisk oppstigning.

En oppstigning kan foregå både individuelt og planetarisk.

Hva er forskjellen på en individuelt og planetarisk oppstigning?

En planetarisk oppstigning er når en hel planet foretar en oppstigning samtidig.

En individuell oppstigning er når en sjel foretar en oppstigning på egen hånd.

Er det vanlig at sjeler foretar oppstigninger på egenhånd?

Det er meget vanskelig og veldig sjelden at noen foretar en oppstigning på egenhånd, men det har forekommet.

Hva skjer med planetenes dødsriker (astrale plan) under en eventuell oppstigning?

Det nåværende dødsriket (de astrale sfærene) må tømmes for ikke å være et hinder for oppstigningen. Alle som befinner seg på astralplan vil derfor få valget om å enten inkarnere på den gamle Jorden og bli med på skiftet av dimensjon, eller å dra direkte over til Den Nye Jorden. 

Vil Den Nye Jorden også ha et dødsrike?

Den Nye Jorden vil også ha et dødsrike i form av mellomstadier, men de vil endre seg og være litt annerledes enn det nåværende astralplanet.

Hvordan ser den nye Jorden ut?

Den nye Jorden er vesentlig større en den gamle, men inneholder mange av de samme kontinentene. Noen endringer vil komme, men stort sett vil den nye Jorden minne mye om den gamle.

Den største forskjellen mellom de to vil være frekvensen og bevissthetsnivået. Det høye bevissthetsnivået på den nye Jorden gjør at man unngår forurensning og planetariske skader. Et totalt balansert energisystem vil opprettholde balansen i økologisystemet.

Fargene vil også fremstå mye klarere og vakrere og materien vil ikke føles så treg og tung, slik den gjør på Jorden i dag.

Hva blir annerledes på den nye Jorden?

Mye blir annerledes på den nye Jorden. Gradvis kommer det til å bli åpnet for telepati, kosmiske reiser, samt en langt større forståelse av hva livet er. En høyere bevissthet og viten om at sjelen aldri dør, vil gjøre livskvaliteten bedre. 

Hvor langt blir et liv på den nye Jorden?

Livssyklusene på den nye Jorden vil bli lengre. Trolig et sted rundt 400 år, som ofte er vanlig på planeter i den femte dimensjonen. Aldringsprosessen vil ikke være slik som på denne Jorden og begreper som sykdom, angst, depresjoner, traumer og frykt vil etter hvert bli fremmedord. 

Hvordan vil nye barn komme til på den nye planeten?

Barn vil fortsatt bli født på samme måte, men uten smerter for moren under fødselen. Graviditeten vil være selvvalgt og planlagt, og ikke komme overraskende, slik det kanskje gjør på mange på den nåværende Jorden.

Hva kommer vi til å spise?

Maten vil være vegetarisk og økologisk, uten noen former for sprøytemidler.

Hvordan vil kroppen se ut etter skiftet?

Kroppen vil se nesten lik ut, men DNAet vil være mer omfattende og innholdsrikt. Antall chakra (energimottakere) vil øke og hjernen, som vi nå kun bruker 10-15 % av, vil vi etter hvert ta fullt i bruk.

Det blir også åpnet for at alle kan se auraer, og vi vil også ta i bruk telepati. Når tiden er inne vil vi også få muligheten til å gjenoppbygge vår universelle lyskropp (Merkabah).

Gravitasjonen vil være svakere og kroppen vil derfor ikke kjennes så tung. 

Hvordan vil man leve på den nye Jorden?

Menneskesjelene vil fortsatt jobbe og studere videre, men læringsprosessen vil bli mer lystbetont. De tingene vil velger å jobbe/studere videre med vil være mer i tråd med våre interesser og vår lidenskap, og ikke bare noe vi gjør for å få penger til å overleve.

Hvor lang blir arbeidstiden etter oppstigningen?

Arbeidsdagene vil bestå av færre timer og arbeidsuken av færre arbeidsdager. Det betyr at fritiden blir lengre og mulighetene for å reise og oppleve spennende steder større.

Hva vil skje med betalingssystemet rundt varer og tjenester?

Penger vil bortfalle og det vil komme et nytt system som er mer rettferdig og som ivaretar alles grunnbehov. 

Hva med styresettet på den nye Jorden?

Planetens styresett vil endres og landegrensene vil ikke lenger ha samme betydning, siden alle vil kunne bevege seg over hele planeten.

Styresettet vil trolig bli delt inn i sektorer hvor det blir en talsmann for hver sektor, da dette har vist seg i universell sammenheng å være den mest effektive måten å styre en planet på.

Hva med all volden og kriminaliteten som eksisterer i dag.

Alle former for kriminalitet vil opphøre, fordi det ikke lenger vil bli mulig å skjule forbrytelser, når all informasjon vises i auraen.

Lever noen på den nye Jorden i dag?

Den nye Jorden er delvis allerede tatt i bruk. Enkelte sjeler har valgt å dra til den Nye Jorden for å forberede den til å ta imot resten av elevkullet når de er ferdig uteksaminert.

Dette er sjeler som har avsluttet sin inkarnasjonssyklus i den tredje dimensjonen, og som har fullført sin Totalt-Livs-Syklus (grunnskole) i universell sammenheng.

Hva er en Total-Livs-Syklus?

Tidligere har vi snakket om at Livet (i tillegg til å være en scene) også er en grunnskole. Jorden utdanner og uteksaminerer sjeler til tittelen ”Totalt-Liv-Oppnådd”. Dette er en tittel som forteller at en sjel er voksen i universell sammenheng.

Hva er forskjellen på bli definert som voksen og barn i universell sammenheng?

Når man har mottatt tittelen Totalt-Liv-Oppnådd så regnes man for voksen nok til å ta egne valg. Mye av det som skjer på sjelsplan, kan sammenlignes med ting som skjer på Jorden.

Når barn er små, så får de ikke velge særlig mye selv. Foreldrene bestemmer hva de skal ha på seg, når de skal sove, hva de skal spise og så videre. Etter hvert som barnet vokser og blir mer erfaren og selvstendig, så får det bestemme mer og mer over sitt eget liv. Når barnet er fylt 18 år, så er det i følge norsk lov myndig og kan ta egne beslutninger.

Litt på samme måte fungerer ting på sjelsplan i den åndelige verdenen. Sjeler blir aldri påtvunget noe, men når de er helt unge, trenger de veiledning og hjelp av eldre sjeler som derfor fungerer som guider og hjelpere. 

Hvis vi ser på skolesystemet i Norge, så er grunnskolen en obligatorisk skole som alle må gå på, mens gymnas, høyskoler og universiteter er frivillige.

Hva skjer når sjelegruppen menneskene er ferdige med ”grunnskolen” på Jorden.

Når barn på Jorden er ferdige med grunnskolen, så står de jo fritt til å velge hva de vil gjøre videre. De kan velge å studere videre eller de kan begynne å jobbe. De kan reise rundt i verden og oppleve saker, eller de kan melde seg til tjeneste for en eller annen veldedig organisasjon.

Slik er det også på universelt vis for sjeler som er ferdig med sin grunnskole. Etter at man er uteksaminert med tittelen Totalt-Liv-Oppnådd, så er man fri til å velge hva man vil gjøre videre. 

Vil man studere musikk, kunst, teknologi eller åndelighet? 

Vil man jobbe med å dyrke grønnsaker? 

Vil man bli pilot for de universelle farkostene?

Vil man jobbe for det universelle forbundet?

Vil man jobbe med å bygge opp nye systemer for den nye Jorden?

Stort sett er alt mulig.

Siden den nye Jorden allerede eksisterer i en høyere dimensjon, er det da sikkert at Jorden kommer til å stige opp?

Nei. Det er ikke sikkert. At en oppstigning kan foretas, avhenger av en rekke faktorer. Bevissthetsnivået på Jorden må ha nådd et minimumsnivå. Den nye Jorden må være klarlagt. Det må foreligge et kollektivt valg og ønske om å stige opp, og det må ikke finnes blokkeringer i energilagene rundt Jorden.

Kan hver og en sjel som er inkarnert på Jorden hjelpe til?

Alle som lever på Jorden i dag kan være med å bidra til at et kvantesprang til en ny dimensjon kan finne sted.

Hva kan folk flest gjøre for å hjelpe Jorden mot en oppstigning?

Det å øke sin egen og andres bevissthet hjelper Jorden betraktelig.

Hvordan øker man sin bevissthet?

Det er flere måter å øke sin egen bevissthet på. Man kan tilegne seg kunnskap ved å lese bøker, se filmer, gå på foredrag, meditere, trene yoga, spise økologisk o.s.v.

Det er også verdt å merke seg at man kan være med å øke frekvensen på Jorden ved å være et godt medmenneske. En hyggelig kommentar til naboen, noen koselige ord til bussjåføren eller et smil til en fremmed, kan starte en snøballeffekt av gode hendelser. 

Vi lever å i et enormt spennende år, hvor alt vi foretar oss både individuelt og planetarisk får store konsekvenser for vår fremtid.

Det snakkes mye om år 2012, Mayakalenderen og endetiden, men hva er egentlig så spesielt med år 2012?

Vi skal snakke mer om år 2012 i de kommende nyhetsbrevene, men som et utgangspunkt kan vi si at alt i universet fungerer i sykluser. 

Som et eksempel kan vi se for oss en sykkellås med flere hjul som kan vris rundt. Ved de fleste tallkombinasjonene er låsen lukket, men ved en eksakt tallkombinasjon åpnes låsen.

Slike hjul finnes også i universet og mellom dimensjonene. Kun en gang iblant står alle tannhjulene i den posisjonen at Jorden kan stige opp til en ny dimensjon. Den eksakte tallkombinasjonen for en slik opplåsning er: 21.12.2012 kl: 11:11.

Betyr det at denne eksakte datoen med klokkeslett er den eneste muligheten Jorden har til oppstigning?

Nei, det blir ikke riktig å se det slik, for i motsetning til sykkellåsen som kun låses opp ved en spesiell tallkombinasjon, så vil de universelle tannhjulene stå åpne i en periode både før og etter 21.12.2012 kl. 11:11.

Det betyr at oppstigning til en ny dimensjon er en potensiell mulighet for menneskeheten allerede nå. Denne muligheten vil vare helt til hjul-låsene lukkes igjen.

I mellomtiden får vi krysse fingrene og bidra med det vi kan for å hjelpe Jorden, slik at vi alle en dag får ta del i en høyere verden i balanse og harmoni.

IsChaEl