Min viten om det sorte hull!

Guds puste rør!!

Det er en del snakk om, det sorte hull ut i universet og forskerne lurer på hva som egentil fåregår i denne sterke samlingen av energetisk skapelses prosess.

I disse sorte hullene som det er flere av i universet, er det stoffer som vi finner igjen i vår fysiske kropp her på jorden. Bare en mye sterkere samling av disse energifeltene, som og innehar magnetisme, en magnetisk tiltrekkning og fraskyvnings kraft i ett og samme fenomen.

Universet ekspanderes gjennom disse hullene eller det skapes nye univers,  ofte en reproduksjon av vårt eget, matrisen skaper gjennom disse og vi kan bevege oss til andre galaxser gjennom disse hullene.

Tenk deg at gud trekker pusten og skaper nytt, og samtidig ender noe som var, illusjonen er et faktum.
Akkurat som vi gjør gjennom meditasjon, vi skaper nytt og ender noe annet, dette på inn og ut pust.

Derfor er det viktig å meditere, for å hele tiden ekspandere deg selv, oppleve deg selv på ny og på ny, den dagen som sto der i det du kaller i går, er nå i illusjonens sentrum:)

Da kommer dette inn som jeg tidligere har skrevet om, skaperen av makrokosmos og skaperen av mikrokosmos.

Langt fremme i tid, så sier forskerne våre at vi vil kollidere med andromeda galaxsen, dette er ikke så masse en kollisjon, men mere en sammensmelting av to universer, vi skal sammen med de, til en nytt gigantisk super univers.

Tiden er alt som er, det bare skjer på forskjellige stadier, i forskjellige dimensjoner, alt skjer samme tid. 
 
Når vi holder munnen vår som en o, så ser du et sort hull i mikrokosmos, se i andres`øyne eller dine egne og du ser en del av et sort hull der også, himmelen er et sted rett forran nesen din, det er bare i større eller mindre kvantum.


Å definere gud eller skaperen er som å forsøke og skape den i ditt bilde, eller holde inne luften i deg selv.

Nebula, et universelt øye!!