Min viten om de 7 segl.

Vår og jordens forløsning.

 
Jeg skal atter en gang referere til bibelen, men kun for å trekke sammenligninger, i bibelen står det litt om åpningen av de sju segl og hva som vil hende på jorden når de sju segl åpnes, men så vidt meg bekjent står det ingen ting om hva de sju segl er.
 
 
Så vil jeg sammenkoble det med den viten jeg har om emnet og fortelle.
 
De sju segl er betegnelsen på våre fysiske sju chakra, jorden har også sju chakra forbundet til jordens fysiske legeme, det er alltid mange flere chakra men disse sju det snakkes om som segl er det fysiske chakra systemet vårt, når et og et chakra åpnes hos oss inkarnerte ånder, så stiger også bevisstheten i oss, rundt oss og vi hjelper moder jord og heve sin bevisstheten.
 
 
Slik vi har milliarder av celler i vår kropp, slik er vi milliarder av celler i jordens kropp.
Bevisstheten som øker i takt med den åndelige oppvåkning, hjelper også moder jord og forløse, vi forløser vår fysiske kropp, jorden forløser sin.
 
 
I bibelen har de skrevet om flom, jordskjelv, ras, rystninger, vulkanutbrudd, fugler som faller til jorden,fisk som dør, dyr som ligger døde, jorden som åpner seg med mer, været blir verre og kraftigere, alt dette er for meg en naturlig prosess av forløsning, des flere mennesker som våkner des mer slike hendelser vil skje på og i moder jord.
 
 
Det samme skjer i våre kropper, alt lagret mørke kommer frem, all karma et hvert individ har dratt med seg til jorden for å erfare er det nå tiden inne for å slippe taket i, sånn ca rundt 60% av tidligere inkarnasjoner har vi tatt med til dette livet for å forløse, ikke dyrke. Antall prosenter vil variere fra individ til individ, men det er dette vi inkarnerer til jorden for, at vi gjennom raske forløsninger i et fysisk liv skal klare å utvikle erfaring som ånd.
 
 
Mørket vårt og forløsningene våre kan også smerte, vi kan oppleve sterke opplevelser som ryster vårt liv, vi kan flomme over å gråt, vi må igjennom mange epoker med forløsning av emosjoner som hat, sinne, frustrasjon, sjalusi, misunnelse smålighet med mer, alle disse emosjoner kan ses på som fag vi skal igjennom, og når vi har løst de riktig, så har vi avlagt eksamen i den emosjonen og vi stiger i energi, dette står det mer om i brevene inne på sjelstempelet hjemmesiden min www.sjelstempelet.com om du skulle ønske.
 
 
Lagrede emosjoner i kroppen er som stener som hindrer fri flyt i chakra systemet, og kroppen vår er den som bærer disse, opplagrede demningene, når vi forløser så smerter det.
 
 
Slik celler i kroppen vår kan dø og bli borte, men stadig erstattes av nye celler som fornyer seg hele tiden, slik er det med oss som inkarnerer på jorden, mange dør og blir borte fra jorden og drar hjem igjen, men hver dag kommer det nye til, slik en celle i kroppen kan bli syk og erstattes med en annen, er det samme som vi celler på jorden, vi er bare her på lånt tid, jorden er i evig fysisk prosess, vår kropp fornyes også for hver inkarnasjon vi har her.
Ingen trenger å forløse om de ikke vil, dere får så mange liv dere bare måtte ønske for å klare det, og alles liv er viktige også selv om det livet kan ses på som kaos for andre så er det aldri andres liv vi lever, kun vårt og vi har ingen ting med å kritisere andres valg av liv og erfaringer de velger å leve ut i jordisk sammenheng, det er deres liv.
 
 
De sju segl er altså chakraene våre, de åpnes ved daglig bevisst meditasjon og daglig åndelig praksis med deg selv, og slik er viljen din og vår til å våkne opp en stor gave vi gir, først oss selv, så samfunnet rundt oss, så jorden, så universet og til sist hele kosmos, kosmos ekspanderer når vår bevissthet gjør det samme.
 
 
Hendelser som står i bibelen skjer hver dag, det er flom, vulkanutbrudd, jordskred og skjelv, fisk og hvaler og delfiner dør og strander, fugler faller til jorden og dyr like så, det er synkehull som er at jorden åpner seg og vi er mitt inni store prosesser i jordisk og universell historie, det har skjedd i flere år og øker på i omfang, jorden kvitter seg med opplagret karma, jorden rister av seg smerten.
 
 
Det er bare det at de som har makt over pressen vår, hindrer den informasjonen å nå ut til folket, dette gjør de med å ryste med krig og rasle med frykt lenkene, for et folk som er redde er lettere å styre enn et folk som er trygg på at krig kun er frykt propaganda, og om våre ledere hadde villet, så hadde de stoppet krigene med det samme, men om dere ønsker å se dette så er det en kanal på youtube som heter sot, som viser hva som hender rundt på jorden av hennes forløsninger.
 
 
Når 6% av jorden befolkning er våknet, så skjer oppvåkningen automatisk, det er en spennende tid å være med på for alle, det er derfor det er så attraktivt å inkarnere her nå, for å få være med på det hele, den våkne bevarer roen og observerer, den sovende kritiserer og klager, hva vi fokuserer på er hjertens viktig, vårt fokus blir vår virkelighet.
Alle inkarnerte uansett hvilken rang de har før de kom har ego og forløse, ego er mørket, er smerten er det samme som det maskuline i den fysisk kropps reise her, det er ikke hva som skjer som er nøye, men hvordan vi løser det og tar det, for universet gir oss samme test om og om igjen, helt til vi løser det riktig, så er det opptil den enkelte å finne ut av hva riktig er for seg, ditt valg, vår enhet er sterk, vår kraft enda sterkere. Hjertelig og kjærlig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert jeg elsker deg du meg.
 
 
Det er ofte slik, at smertefulle hendelser får oss våken, se for deg at du sitter og døser, du følger ikke med i timen for du halv sover, så sparker noen deg i leggen eller klyper deg hardt i armen, du ville fort kommet på plass og blitt mer bevisst her og nå, mulig du ble kjempe sinna, men du ble i alle fall mer tilstede i deg selv, slik er det med alt som skjer oss, det skal få oss våken og ta valg, om vi ikke da fastner i dramaet og lager mye roller rundt det, så vil vi skjønne budskapet som lå i selve hendelsen.
 
 
Kos deg med ditt liv, det er verdifullt og du er skaperen av ditt liv i alle ledd, men det er ikke sikkert du er bevisst at du skaper det selv, det kan ofte utgjøre en gigant forskjell på kvaliteten i ditt liv, eller hva du mener om ditt liv, del om du ønsker.
 
 
Når vi er ferdig åpnet opp, lever vi igjen i pakt med kjærligheten vi egentlig og opprinnelig er, vi lever igjen som store bevisst heter og jobber for fellesskapet og for at jorden også skal ha det best mulig, og jorden har det enda bedre når vi velger å våkne opp til vårt uendelige potensiale som kosmos skapningen og den Guddommelige bevisste oss, vi lever da himmelen på jord, for det er helt himmelsk å ha det bra, og skape lykke og leve i samhørighet.