Kontinentet som forsvant eller er det der et sted?

Atlantis, sank etter vi valgte dualiteten.

Tilbake i tid, noen kaller det en fabel eller historien om Atlantis , i min viten så er Atlantis et kontinent som forsvant, et ganske stort kontinent som jeg mener befant seg under alt som i dag heter Atlanterhavet.

Derfor finner de pyramide lignende formasjoner og pyramider med ande storslåtte bygninger over alt geografisk rundt om landstedene som Atlanteren ligger til, og også under vann.

 
Landområdene i Atlantis er ennå bevart på astral plan av vår bevissthet, å er like virkelig om ikke enda mer virkelig der enn her på jorden.

Pyramidene var et naturlig sende og motta energi og fordeling av energi rundt om på jorden vår,(omformere),for alt var i fri flyt for alle, alle sjeler skulle kunne bruke fritt av denne energien, den var til for alle, vår kommunikasjon med andre sivilisasjoner ute i universet var også helt vanlig på den tiden også reiser mellom forskjellige planeter.
De var energiportaler for generering av sterk kosmisk energi, og krefter som er enormt sterke og slike krefter løftet store  flere tonn stenblokker uten problemer.

Vi kunne opplade og videre formidle gjennom obeliksene som også stort sett var pyramide formet oppå toppen, pyramide formen er en av de matematiske geniale formelen som er laget for stor kommunikasjon og videre formidling av intelligent energi.

Så strøm og annen energi var naturlig å dele mellom alle.

Vi hadde evnen til å hele oss selv, styre været og kommunisere med andre individer som dyr, og andre lys vesen i andre galakser, også det å reise mellom galaksene var en naturlig del av hvem vi var og hva vi kunne.
 
Og om dere ser på tiden som et utvidet og gigantisk begrep, så ville det kunne hjelpe på forståelsen av dette, kvantefysikk, er tiden som opplyses i deler, pulserende lys, slik kan du opplyse deg selv om du ser på deg som en del som skal opplyses.

Mens metafysikk er: Mentalfysisk handlingen av mental art som bringer deg til det opplyste gjennom din mentale behandling av deg selv, altså det metafysiske bringer deg til å opplyse deg selv delvis.

Altså utvide bevissthet eller holde den ubevisst.

Denne reisen på filmsettet jorden, som det fysiske livet egentlig er, har vi alle sammen sagt oss villige til å være med på, også i denne herlige tiden av forandring som vi er mitt oppi. 

Slik vi også gjorde da Atlantis sank.

Mange av oss var av sterkt vibrerende inkarnasjoner den gangen vi startet med inkarnasjoner på jorden.

Vår dna kode hadde den gang tolv strenger, vi hadde også tolv fungerende chakraer og etter det store skiftet gikk vi ned til to strenger, noe som førte til at vi gikk inn i tiden for dualitet erfaring i jordisk sammenheng, og den mørke tids alder av erfaring begynte.


Vår galakse melkevegen, er ikke den eneste galakse med fysiske inkarnasjoner på, forskerne våre søker etter liv på andre planeter og vil finne det en dag. 

Det er tusenvis av andre livsformer rundt om, men først er det vel viktig at alle kan akseptere de livsformene her på vår egen klode.

Den energien vi var av da vi startet har enkelte av oss begynt og ta tilbake, det vil komme etter hvert som vi beveger oss i  selvets utvikling, vi høyner vår bevissthet igjen og begynner å huske.

Det vil komme tilbake en enda sterkere energi vil bli gitt oss, en multidimensjonal energi som vil gi oss mulighet til og jobbe enda raskere og manifestere fortere en vi har gjort før.

Tidligere tider så jobbet vi mer i materien, (i sakte eller tunge vibrasjoner)  dette har allerede startet i endring.


Det eneste du trenger og gjøre er å åpne opp for at du er et multidimensjonalt vesen, en ånd med fysisk erfaring eller opplevelse.

Åpne opp er, å erkjenne, si og tenke at du er dette, ikke gjem deg bak din egen redsel for hva du  ikke kan og ikke er, og stoppe med å leve på løgner eller skjule deg, det er bare godt å kvitte seg med all 3 dimensjonal tyngde. 

Da vi en gang startet på denne veien i dualitets erfaring, så var dette i enighet med oss selv, å nå er tiden inne for å ta tilbake det vi engang var og i denne epoken for oss en ny erfaring, en "ny energi" til at vi skal ekspandere enda mere for hva vi til fulle er.

Vi er på full fart inn i en ny æra/epoke i det fysiske manifest, det er nå årsaken til at vi inkarnerte denne gangen kommer virkelig til syne, vi begynner å forstå hvorfor vi har gjennomgått alt vi har i alle liv, for og få være med på dette, eller dette skifte av tid å energi på jorden.


Akkurat nå så er det mange som sliter, sliter både fysisk og psykisk, for det er masse som skjer med selvet og i vår omkrets. 


Vi skal ut av denne urgamle energien i jordisk/fysiske sakte vibrasjoner og over til raskere vibrerende energier og totalt kvitte oss med egoet.
Egoet som også har vært vår styrke gjennom tidene.

Å dette vil selvfølgelig være en sterk og til tider smertefull prosess, det er vondt når knoppen brister.

Mitt råd til deg er og ta deg tid til balansering av selvet gjennom meditasjon eller yoga hver dag i denne tiden, det vil hjelpe deg til å opprettholde balansen av ditt vesen.


Dette "nye" kan bare erfares gjennom selvet uansett.


Atlantis


Da kontinentet Atlantis sank, så startet den nye erfaringen for oss i fysisk manifest, den gang. 

Vi var mange grupperinger rundt om i denne tid, noen forsket på lyset, lyset som helbredelse, noen på healing i andre og forskjelligheter, innen  åndelig væren av høyere dimensjons utvikling.

Det fleste av oss hadde et godt utviklet pinal øye, sjette sans, eller fler dimensjonalt sanseapparat.

Det var også starten på et missbruk av dette til eget formål, for egen vinning, noe som ikke er tillat, av de kosmiske lover.

Om det missbrukes til egen vinning så blir det fratatt oss igjen, selv om vi kommer hit med den frie vilje, så handler den fri vilje kun for eget valg, ikke andres.

Det er noen der ute som ikke ønsker at vi skal være frie, det er noen som enda ønsker makt ære og berømmelse helt for seg selv, men disse kreftene styrkene vinner ikke.

Tihen er navnet på en av byene i Atlantis, jeg har minner der i fra, det var templer av marmor og vakre stener, krystaller, pyramider av krystall. 

Der var store åpne gårdsplasser, sten belagte og med søyler og fontener, all arkitektur var vakkert og nøye tilrettelagt for byggenes formål.


Slik mener jeg pyramider og andre store sten formasjoner ble laget, og figurene å påske øya ble satt der de er i dag.


Er det noe du lurer på innen dette med deg selv, i din egen utvikling, så ta gjerne kontakt om du kjenner at det er rett for deg.

Jeg har selv minner fra mine inkarnasjoner der og at vi holdt på med flotte store former for healing, og at krystaller/stener var en viktig del av healing prosessen, sammen med lyd, toner og vibrasjoner i stemmen.

Hjertelig hilsen Hilde Kristin Kristiansen Van Zundert
mobil: 97534762